TÜRKİ CUMHURİYETLER


Kazakistan, Avrasya
kıtasının merkezinde iki -Avrupa ve Asya- kıtanın birleşme noktasında: 45 ila
87 derece doğu boylamı, 40 ila 55 derece kuzey enlemleri arasında yer
almaktadır. Kazakistan topraklarının %15’i Avrupa’da, yaklaşık %85’i ise
Asya’da yer almaktadır. Türk Dünyası ile ilişkileri değerlendirildiğinde
Kazakistan, SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye ile Türk
Dünyası entegrasyonun başını çeken ülkelerdir. Türkiye, Kazakistan yönetimi
tarafından “en önemli bölgesel ortak” olarak tanımlanmaktadır.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.