Prof. Dr. İbrahim
ORTAŞ, : Türkiye’nin ve Çukurova’nın İhtiyacı Olan Ana Eleman İçin Yüksek
Okullar Yeniden İhtiyaca ve Amaca Uygun Programlanmalıdır


 


Çukurova üniversitesi. iortas@cu.edu.tr


 


Çukurova’nın İhtiyacı Ara Eleman
Sorunudur.


Çukurova Bölgesi, Türkiye’nin birçok
yönden potansiyeli yüksek olan bir bölgemizidir. Tarım, tarıma dayalı sanayi,
petrol boru hatları, petro-kimya endüstrisi yanın da Mersin, İskenderun ve
Silifke limanları ile aynı zamanda bir ulaşım ağı potansiyeline sahiptir.
Bölgenin sahip olduğu ulaşım ağı üzerinden körfez savaşına kadar ciddi bir
taşımacılık hizmet veriletmeydi. Bugün taşımacılık zayıflamış olsa da lojistik
hizmetlerin bölgede artığı görülmektedir. Bölgedeki taşımacılık ve tır filoları
ciddi bir lojistik potansiyelin olduğu görülüyor. Ayrıca iletişim teknolojileri
çağının gereği olarak ir çok ekipman artık bilgisayar temelli olarak çalışmaktadır.
Çoğumuzda bilgisayar-okuryazar olmadığımızdan en küçük bir elektronik veya
yazılım konusunda çoğu zaman işi yapacak ve bilen eleman bulamamaktayız.
Bölgedeki elaman arayışında gözüme hep bu ve benzeri iş bilen eleman
arayışların çarptığı görülmektedir.  Bu
konuda bölgede meslek yüksekokulu programlarının bölgenin ihtiyaç duyduğu
eleman arayışına uygun belirlenmesi gerekir. Bu yola bölgede bu alanlarda
gereksinim duyulan ara eleman ihtiyaçları giderilebilir.


Yakın geçmişte Tarsus’taki bir paketleme
şirketini bir yakınımın aynı şirketin İsviçre’deki kolunda çalışması ve aynı
şirketi görme isteği üzerine şirketi arayarak randevu istedim ve ziyareti
gerçekleştirdik. Şirketin Genel müdürü ve Mali İdari İşler Müdürü fabrikayı
gezdirirken verdikleri bilgiler ve ihtiyaç duydukları insan kaynağı çok ilginç.
Uluslararası şirketin Tarsus’ta konuşlandırılan şirketin ağırlıklı olarak
yurtdışı ile çalıştığı yetkililerce anlatılıyor. Gelişmiş endüstriyel ülkelerde
çok önceden yapımına başlanan ve teknoloji hazır olan karton ve kutu üretimini
katma değerinin yüksekliği ve çevresel etkilerden dolayı dışarıdan satın almayı
tercih ettiği belirtiliyor. Yani kendi ülkelerinde kirlilik istemeyen ülkeler
bizim gibi ülkelerde üretim yaptırıyor.


Anladığım kadarı ile çevre illerde ve
Çukurova’da benzer nitelikte daha büyük çaplı tesislerin sayısının giderek
artığını belirterek “bu tesisler için gerekli beyaz ve mavi yakalı
personelin
bölge de hiç olmaması” esas sorun olarak yetkili kişiler
tarafından belirtiliyor. Yetkili müdür bölgedeki mevcut Üniversitelerin bu
amaca yönelik eğitim faaliyetinin olmadığını belirtmektedir.


 


Narenciye Paketleme Endüstrisi
Çukurova’da Yeni bir İş Kolu Oluşturmuş


Bölgemizin yaş meyve ve sebze üretimi ve
de narenciye bölgesi olması nedeniyle ağırlıklı olarak narenciye ihracatına
yönelik karton paketlerin hazırlandığı bir şirket. Avrupa ülkelerinde 40 kg
olan kişi başına karton tüketim Türkiye’de 18 kg düzeyinde. Fabrika
yurtdışından aldığı kâğıt ve yine Bulgaristan’dan ithal ettiği nişastayı
kullanarak burada karton üretiyor. İstenilen amaca uygun olarak da kartonu
şekillendiriyor ve baskı yaparak karton gönderebilmektedir. Aynı zamanda seyyar
makineleri ile istenilen işletmeye karton kutu da yapabilmektedir.


Kâğıt içinde ekonomik değeri yüksek
ürünlerin sağlıklı olarak taşınması pazarlama tekniği açısından önemli.
Kartonun niteliği, taşıma kolaylığı, içindekini belirtmesi ve de muhafaza
ettiği ürünü koruması bakımından önemli. Kullanılan kartonun su emme
kapasitesi, içindeki asit oranı da besinlerin sağlıklı taşınması ve insan
sağlığı açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Karton yapımında her ne kadar
nişasta kullanılıyorsa da ayrıca parafilm ve diğer yapıştırıcılar da
bulunmaktadır. Meyve ve sebzelere sarılan kâğıdın kalitesi içeriğindeki besin
elementleri ve konsantrasyonları da önem taşımadır. Özellikle sağlık açısından
kullanılan malzemenin niteliği önem taşımaktadır.


  


Çukurova’da Mısır Üretimi En İyi
Nişastayı Oluşturuyor


Benim için yeni olan bu işletmede çok
miktarda mısır nişastasının kullanılması ve bunun bir tarım ülkesi olan
Türkiye’den değil, Bulgaristan’dan sağlanmasıdır. Ancak Bölgenin narenciye
paketleme yönünden önemli bir potansiyelin olması, Organize Sanayi Bölge (OSB)
yöneticilerinin ifadesi ile bölgede en iyi nişastanın olması söz konusu karton
ve paketleme ünitelerinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bölgemiz son
yıllarda önemli miktarda alanda mısır ekim yapılmaktadır. Üretilin mısırın
nişastaya dönüşmekte ancak nişastanın kalitesinin ambalaj sanayi için ne denli
farklılık yaratığını bilmiyorum.


Bölge ihtiyaçlarına yönelik nişasta ve
diğer gıda sanayisi için gıda teknikerliği mesleğine de ihtiyaç olduğu
belirtilmektedir.


Ayrıca bölgemizdeki önemli miktarda
kâğıdın kullanıldığı bilinmektedir. Silifke’de Kurulu olan kâğıt fabrikasının
kapatılması nedeniyle kâğıtların yurtdışından ithal edilmesini de bu vesileyle
öğreniyoruz. Neden Silifke SEKA kâğıt üretmiyor? Kimse bilmiyor. İşletme
çalışmıyor ancak halen işçilerin bir kısmı çalışıyor görünüyormuş!


 


Teknisyen Probleme Bölgenin Tarıma
Dayalı Sanayisi İçin Elzem


Bölgede artan petrokimya tesisleri,
Demir-çelik, üniversitelerin laboratuvarları, diğer özel şirketlerin Ar-Ge
birimlerinin beklide en ciddi sorunlarından biri de teknik eleman sorunudur.


 


Nitelikli Tarım Teknisyeni Gereksinimi


Bölgede artan tarımsal meyve üreticiliği
beraberinde işi bilen esas elaman gereksinim oluşturmuş. Çiftçiler, aşı
yapabilen, damla sulama sistemini çalıştırabilen, gübre ve ilaç doz
ayarlamasını yapabilen, hassas tarım tekniklerini bilen insana ihtiyaç
duyulduğu sıkça belirtiliyor. Adana Ticaret odasının desteği ile ATO lisesinin
yanı başındaki okullar bölgesine yeni açılan Tarım Lisesi, bölgesel nitelikte
öğrenci alamadığı için gerekli öğrenci kitlesine erişememiş. Geçenlerde bir
grup hoca ile yetkililer ile görüşerek ne yapılabilirliği konuştuğumuzda,
öğrenci temini, yer ve pratik yapma sorunlarının karşılanması ve iş
olanaklarının varlığı öğrencilerin istifadesine sunulursa bu konudaki talebin
oluşacağı anlaşılıyor.


 


Meslek Yüksek Okulları Yeniden Amaca
Yönelik Organize Edilmesi Gerekir


Bir tarafta ciddi işsizlik gerçeği var
iken diğer taraftan istihdam edilecek teknik eleman bulunmadığı gerçeği bölgede
hep hissediliyor. Çok sayıda üniversite mezunu olmasına rağmen gerçek anlamda
işe uygun nitelikli eleman eksikliği ciddi bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.


Bölgede ihtiyaca ve amaca bağlı olmadan
her ilçeye bir meslek okulu veya yüksekokulunun zamanla öğrenci bulamaması veya
mezunların işsiz kaması nedeniyle tercih edilemeyen okular kapanma ile yüz yüze
kamışlardır. Türkiye’nin artık günün ihtiyaçlarına uygun ara değil ana eleman
yetiştirecek dinamik programlara yönelmesi ve Meslek Yüksekokullarını
üniversite ortamından çıkarıp bağımız birere birim olarak Mili Eğitim veya
ilgili Bakanlılar bünyesinde yeniden işlevselleştirilmesi gerekir. Bu da bir
bütünlüklü planlama, program ve amaç gerektirir. Liyakatli ve işi bilen
insanların çoğalması ve iş başında olması gerekir. Yoksa! YOK.