KAMPANYALARTürk Hava Yolları Genel Müdürlüğünün Dikkatine,
Basın organlarında 7-8 Kasım 2016 günlerinde bahsi geçen
ve Atatürk’ü, O’nun inkılap ve düşüncelerini aşağılayan “Bir İngiliz prangası
Kemalizm” manşetli Diriliş Postası gazetesinin 6 Kasım 2016’da Türk Hava
Yolları’nda ücretsiz olarak dağıtıldığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 

1) Fikir özgürlüğüne dernek olarak saygı göstermemize
rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal
Atatürk’e, O’nun ilke ve inkılaplarına dil uzatılması kabul edilmez.
2) Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız
Mustafa Kemal Atatürk’ün İngiliz güdümünde çalıştığı, halkı dinden
uzaklaştırmaya çalıştığı gerçeklerle örtüşmeyen bir saldırı olma
niteliğindedir.
 

3) Her şeyden önemlisi Türk Hava Yolları’nın halka açık
bir şirket olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız
Mustafa Kemal Atatürk’e ve O’nun çizdiği çağdaş uygarlık yoluna yapılan haksız
bir saldırının müşterilerine ulaşmasına aracılık etmesi kabul edilemez.
Amerika Birleşik Devletlerinin Michigan eyaletinde
1972’den beri Türk toplumuna hizmet eden, milli bayramlarımızı coşku ile
kutlayan Michigan Türk Amerikan Kültür Derneği (TACAM) Atatürk’ün izinden
gitmeyi, O’nun gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine Türk toplumu ile ulaşmaya,
O’nun ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaya kuruluşundan bugüne kadar dikkat
etmiştir. TACAM Yönetim Kurulu olarak yukarıda listelediğimiz nedenlerden ötürü
Türk Havayollarını şiddetle kınıyoruz. Yurtdışında yaşayan TACAM üyelerinin de
içinde olduğu, Türkiye sevdalısı müşterilerinizin birçoğu Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel taşlarını hedef alan bu davranışları tasvip etmediği
gibi, bu tür davranışların devam etmesi durumunda şirketiniz hizmetlerinden
faydalanmayabileceklerini ayrıca hatırlatmak isteriz.
TACAM Yönetim Kurulu 

1972 yılında kurulan Michigan Türk Amerikan Kültür
Derneği (TACAM), “Türk Cumhuriyetinin temeli kültürdür” diyen
Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesini takip
etmektedir. Atatürk için kültür ülkenin yaratıcı mirası ve uygarlığının en
önemli değerleriydi.
Atatürk hayati boyunca kişisel ve evrensel hümanizmi
vurguladı. “Kültür” dedi, “insan olmanın temel bir
unsurudur” ve Türkiye’nin ideolojisinin “yüce hümanist ideal ile
harmanlanmış yurtsever bir yaratılış” olarak benimsenmesini arzuladı.
TACAM Michigan içinde yaşayan Türk-Amerikalılara işte bu felsefeyi aşılamak
için kurulmuş bir dernektir. Derneğiniz bir diğer amacı da, Michigan’da yasayan
Türk toplumunun ekonomik, sosyal, eğitim, genel refahını ve diğer insani yardım
faaliyetlerini geliştirmeyi teşvik etmektir.
TACAM’dan THY Protesto Bildirisi LİNK : https://yadi.sk/d/2iEN-rAYyMwon