Kafkasya Birlik Mecmuası 1970-1972 yılları arasında İstanbul’da çıkarılan siyasi, sosyal, kültürel ve turistik konuları ihtiva eden aylık yayın organıdır. Söz konusu dergi, Şerafettin Terim ve Turhan Yavuz Marşan tarafından çıkarılmış, yazı işleri müdürü olarak da İsmail Arzın görev yapmıştır. Derginin belirlediği amaçların ortak noktası, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği siyasetin takipçisi olmak, Türkiye Kafkas Abhaz-Kültür Derneği’nin faaliyetlerini duyurmak, Kafkas halklarının birlik ve bütünlüğünü sağlamaktır. Dergide; Kafkasya’nın tarihine, kültürüne, bu coğrafyada yaşamış önemli şahsiyetlere, Türkiye’nin siyasal tarihine Çarlık Rusya’sı ve Sovyetlere yönelik yazılar yayımlanmakla beraber daha çok Abhazya ve Abhazlar üzerinde durulmuştur. Bu minvalde; Abhazya tarihi, kültürü ve edebiyatı üzerine yazılanları dergide, fazlasıyla bulmak mümkündür. Türkiye Kafkas-Abhaz Kültür Derneği’nin duyuru ve haberlerine sıklıkla yer veren dergi; şiir, fıkra ve masal gibi edebi türden yazılar da yayımlamıştır. Ancak bu yazılar, belli bir düzene riayet edilmeden neşredilmiştir. Bunun yanında yine düzensiz olmakla beraber dergide, sağlık ve din konularına yer verilmiştir. Diğer yandan derginin son sayfaları daha çok haberlere ayrılmıştır. Fakat “Denek Haberleri”, “Köy Haberleri” ve “Haberler” gibi muhtelif başlıklarla çıkan bu yazılar, genellikle Türkiye Kafkas-Abhaz Kültür Derneğiyle ilişkili haberlerden oluşmaktadır. Derginin maddi kaynağı olarak; şahsi yardımlar, abone ücretleri ve zaman zaman arka kapakta yer verilen reklamlar gösterilebilir. Sade bir dil kullanan dergi, genellikle 32 sayfa olarak yayımlanmıştır. Öte yandan dergide yer alan yazarların büyük kısmı, Kafkasya kökenlidir. Dergiye bu açıdan bakıldığında Kafkasyalıların düşüncelerinin anlaşılması açısından büyük bir önem ihtiva etmektedir. Bu çalışmada, Kafkasya Birlik Mecmuası’nın ortaya çıkışı, amaçları, yayın politikası ve şekil özellikleri açıklanıp yazarları verilecektir. Ayrıca dergide ağırlıkta olan konular, tasnif edilerek değerlendirmeleri yapılacaktır. Son olarak dergideki yazıların künyeleri, kronolojik olarak çalışmanın sonuna eklenecektir.

DOKUMANI BURADAN <1drv.ms/b/s!As9d0zxhjzjlgXZJ8wINA6N9SJ8t?e=wiRLlW> İNDİREBİLİRSİNİZ.