Türk
kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 84. yıldönümünde;
Laik
,demokratik ,
Ve tam bağımsız ,çağdaş Türkiye için sorumluluk
alanlara selam olsun!…
-1935
seçimlerinde 17 kadın milletvekili seçilmiştir.
 

 -
600 sandalyeli TBMM’de 2018 seçimlerinde kadın milletvekili sayısı  78’de
kalmış(  %17 ). 
-
Türkiye, 2017 yılında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde 144 ülke arasında 131.
sıraya gerilemiştir.
 

-
Ülkemizde 2 milyon 300 bin kadın okuma yazma bilmiyor( 1 ),
-
Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Kazanışının 84. Yıl Dönümünde 78 kadın
milletvekili Meclis’te hangi partiden kaç kadın var?
Cinsiyete Göre DağılımParti Adı

Kadın

Erkek

Parti Toplam

Sayı

Oran

Sayı

Oran

Adalet ve
Kalkınma Partisi

53

% 18,28

237

% 81,72

290

Cumhuriyet
Halk Partisi

18

% 12,68

124

% 87,32

142

Halkların
Demokratik Partisi

26

% 40

39

% 60

65

Milliyetçi
Hareket Partisi

4

% 8

46

% 92

50

İyi Parti

3

% 7,5

37

% 92,5

40

Türkiye İşçi
Partisi

0

% 0

2

% 100

2

Saadet
Partisi

0

% 0

2

% 100

2

Bağımsız
Milletvekili

0

% 0

2

% 100

2

Demokrat
Parti

0

% 0

1

% 100

1

Büyük Birlik
Partisi

0

% 0

1

% 100

1

Genel Toplam

104

% 17,48

491

% 82,52

595Halk Önderi Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, akılcılığı
ve bilimselliği temel alarak yurttaşlarımızı çağdaş dünyanın değerleriyle
buluşturmuştur.


 


Atatürk ilke ve devrimleri ile toplumsal yaşamın her alanında
eşitliği amaçlayan köklü değişiklikler gerçekleştirilmiş, laiklik ilkesi yaşama
geçirilerek demokratikleşme sürecine hız kazandırılmıştır.


 


Bu süreçte, Cumhuriyet’in özüyle bağdaşmayan çağdışı kurum ve
kurallar kaldırılmış, kadın-erkek ayrımı olmaksızın kişi hak ve özgürlükleri
genişletilmiştir.


 


Atatürk, Türk Ulusu’nun güçlü kılınması için, kadının yüceltilmesi
gereğine inanmış, devrimlerle, Türk kadınının toplumsal konumunun
yükseltilmesini sağlamıştır.


 


Kadın hakları konusunda temel belge olan Medeni Yasa’nın 1926
yılında kabul edilmesi ile çağdaş toplum düzenine geçilmiş, uzun yıllar boyunca
görmezden gelinen kadınlarımız, ekonomik, siyasal ve sosyal haklara
kavuşturulmuş, yaşamın çeşitli alanlarında karşılaşılan eşitsizlik ve
ayrımcılığın kaldırılması için önemli bir adım atılmıştır.


 


1934 yılında ise, birçok Batılı ülkeden daha önce Türk kadınına
seçme ve seçilme hakkının tanınması, kadınlarımızın etkin yurttaşlar olarak
ülke yönetiminde söz sahibi olmalarını olanaklı kılmıştır. 


 


Kadınlara dönemin koşullarına göre çağdaş ve ileri boyutta önemli
haklar sağlanmış olması, Cumhuriyet’in en büyük başarılarındandır.Ancak mevcut
durumdan yakınan mürekkep yalamışlar hal kendileriyle hesaplaşmaktan
kaçınıyorlar… 

LİNK
:
(1 ) http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yusuf-tekin-turkiyede-2-milyon-300-bin-kisi-okuma-yazma-bilmiyor-40837606