JİTEM’in kurucusu olduğu iddia
edilen ve Ankara’da öldürülen Jandarma Binbaşı Ahmet Cem Ersever’in ses kaydı
Ergenekon dava dosyasına girdi.
Jandarma Genel Komutanlığı
Asker Savcılığı tarafından Ergenekon davasına gönderilen teyp kaseti içindeki
ses kaydında, gazeteciler Soner Yalçın ve Hikmet Çiçek’in Binbaşı Cem Ersever
ile yaptıkları söyleşi bulunuyor. Ahmet Cem Ersever’in PKK, Abdullah Öcalan,
Kürt meselesi, Celal Talabani ve henüz aydınlatılamayan uçak kazasında hayatını
kaybeden Orgeneral Eşref Bitlis ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ersever
bölgede gelişen olayları ve terörü bundan 20 yıl önce şu sözlerle açıklıyor;
“Şu anda o ipleri elinde tutanlar parça önderliğindeki Türkiye’nin rolünü
değiştirdiler, Kuzey Irak’a verdiler. Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti
emperyalizm denetiminde kurulacaktır.”Ergenekon dava dosyasına giren Cem Ersever’in ses kayıtlarının bulunduğu teyp
kasetlerinin üzerinde gazeteci Soner Yalçın, Hikmet Çiçek ve Hasan Yalçın’ın
isimleri yazılı. Naip hakim Hüseyin Çalmuk tarafından bilirkişiye çözdürülen
kasetlerde Cem Ersever ile görüşen kişiler X ve Hikmet Çiçek adlandırılmış.
Naip hakim görüşmedeki kişilerden birinin ellerinde ses kaydı olduğu için
Hikmet Çiçek olduğunu tutanağa not olarak düşmüş. Ahmet Cem Ersever’in
ölümünden kısa bir süre önce gerçekleştirilen röportajdaki diğer kişi ise
gazeteci Soner Yalçın. Soner Yalçın daha sonra Ahmet Cem Ersever ile yaptığı
söyleşilerin ardından “Binbaşı Ersever’in itirafları” adlı bir kitap yazmıştı.Varlığı resmi kurumlar tarafından onaylanmayan JİTEM’in kurucularından olduğu
bilinen binbaşı Ahmet Cem Ersever’in ölümünden 20 yıl sonra Ergenekon dava
dosyasına giren ses kayıtlarında özetle şu ifadeleri yer alıyor;EMPERYALİZMİN DENETİMİNDE KÜRT DEVLETİ“Neden bütün bunların altında yatan şudur: ABD, İngiltere, Almanya, Fransa,
Türkiye her neyse bu bölgede emperyalizmin denetiminde bir Kürt devleti
kurulmak istenmektedir. Emperyalizmin denetiminde bir Kürt devleti kurulmak
istenmektedir. Bütün hadise budur. Böyle olduğunu savunuyorum”İPLERİ ELİNDE TUTANLAR ROLLERİ
DEĞİŞTİRDİ“Şimdi eskiden bakınız PKK’nın yola çıkışı diyordu ki önderlik sorunu
Kürdistan’da o kitabın adı. Önderlik sorunu değil mi orada 2 tür 3 tür öneriler
vardır. Birincisi hangi parçanın bağımsızlığa bölünerek geleceği konusu, burada
Türkiye Kürdistan’ı seçilmiştir. Çeşitli şey nedenlerden dolayı ileride bu
Türkiye Kürdistan’ı nı seçecektir. Diğer bölgelerin kurtarılmasına Kürdistan’ın
büyük Kürdistan’ın bağımsızlığına kavuşmasına Türkiye Kürdistan’ı önderlik
edecektir der. Şimdi önderlik, parçadaki önderlik değişti. İşte o güçler, o
güçler o belirli güçler bunu değiştirdiler. Şu anda o ipleri elinde tutanlar
parça önderliğindeki Türkiye’nin rolünü değiştirdiler, Kuzey Irak’a verdiler.
Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti emperyalizm denetiminde kurulacaktır
daha sonra Türkiye’de çıkan kargaşalıklara İran’da çıkacak olan kargaşalıklara
ve hatta hatta giderek zamanla Suriye’de çıkacak olan kargaşalıklara Kürdistan
diyecektir ki, işte ben Kürt devletiyim size yardımcı olacağım”TÜRKİYE KUZEY IRAK’LI KÜRTLERLE PKK
TEMELİNDE İLİŞKİ KURDU“Yanlış olan şudur yineliyorum bakın; Türkiye Kuzey Irak’la, Iraklı Kürtlerle
olan ilişkilerini PKK temelinde kurmuştur. Böyle şey olmaz. Siz böyle
yaparsanız işte Celal Talabani gibi Rafsancani’nin tabiri ile siyasi fahişe
çıkar ortaya, gelir der ki sana PKK, PKK’yı bir halk olarak bir koz olarak
kullanmaya başlar. Olduğu gibi koyun”TÜRK ORDUSU ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALIDIR“Şimdi dünyanın, dünyanın hiç bir yeri bakın ordu hakkında ben şunu söylemek
isterim. Türk ordusu eleştiriye açık olmalıdır. Neden? Ben eleştiririm çünkü
ordu benim ordum. Siz eleştirirsiniz ordu sizin ordunuz. Hepimizin ordusu.
Fakat bu eleştirilerin yıkıcı değil yapıcı olması gerekir. Olayı genele
getirelim, sadece orduyu bir tarafa bırakalım, orduyu bırakalım bir tarafa
genel alalım. Genelde dünyanın her toplumunda her türlü kuruluşta çıkarcı
insanlar mevcuttur. Ben size efendim Türk ordusunda çıkarcı yok veya jandarmada
çıkarcı yok diyemem vardır. Vardır efendim orada varsa Türkiye Elektrik
Kurumu’nda da vardır Kara Yollarında da vardır. Vardır efendim”ABDULLAH ÖCALAN DENEN YARATIK ORTADAN
KALKACAKTIR“Eşref Paşa’nın gayesi şunu sık sık söylemiştir: Kürt meselesiyle PKK terörü
aynı şey değildir. Bunu sık sık söylemiştir. Rahmetlinin bu ifadesine göre
Eşref Paşa’mı yorumlayalım bu anlamda, hani ben bir söylemeyeyim buna göre
yorumlayalım. Bilinçliydi bu konularda bilinçliydi. Kürt meselesi ayrıdır PKK
terörü ayrıdır. Eşref Paşam dağdaki gerillanın kökünün kazınmasını arzu
ediyordu, arzu ediyordu. Ha, PKK terörü bitmeden Kürt sorununa çözüm bulmak
eğer varsa bir Kürt sorunu bu da tartışmaya açıktır Türkiye’de. Ondan sonra
ancak başlanabilir. Abdullah Öcalan denen yaratık ortadan kalkacaktır. PKK
denen örgüt ortadan kalkacaktır. Ortada bir mesele varsa ondan sonra bunlara
geçilecek”MİLYONDA BİR OLACAK KAZA EŞREF PAŞA’YI
BULDU“Bana göre yok yani milyonda bir yerdeki olacak bir kaza o da Eşref Paşa’yı
bulmuştur. Bu bu istenmeyen beklenmeyen yani bir kaza, o da Eşref Paşa’yı
bulmuştur. Olsa çıkardı. Olsa bugüne kadar çıkardı”DEVLET ŞİDDET KULLANIRSA HATA YAPAR“Devlet yetersizdir diyorum ama şiddet kullanmadığı içindir demiyorum. Şiddeti
kullanırsa şiddet kullanırsa en büyük hatayı yapmış olur.”CELAL TALABANİ SAHTEKARIN BİRİSİDİR“Celal Talabani bana göre sahtekarın biridir, kişisel kanaatim. Kürtçü
faaliyetler içinde değişik dönemlerde değişik misyonlar üstlenmiş. İlişkilerini
bu yönde geliştirmiş, bu ilişkilere bağlı olarak değişik dönemlerde değişik
güçlerin hizmetinde olmuş birisi. Bu anlayışını da politikaların gerektirdiği
manevralar olarak savunmuş daima kendisi. Celal Talabani düşünce ve eylemde sık
sık yer ve mevzi değiştirmesiyle tanınmaktadır. Rusya’dan Çin’e, Küba’dan
İngiltere’ye, Washington’a kadar her türlü tezgahtan geçmiş durumda. Kimin
emrinde kimin adına hareket ettiği bugün hangi misyonun temsilcisi olduğu sır
durumundadır. Celal Talabani davranış ve düşünceleriyle siyaset literatürüne
siyasi işportacı terimini kazanan kişi olarak da geçebilir yani. Kurtaracak
kişi olarak değerlendirilen Celal Talabani Ortadoğu’daki bölücü faaliyetlere
yüksek manevra gücü kazandırmada kullanılan maşadan başka bir şey değildir”.