SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

ÜLKELER BAZINDA ANALİZLER & HABERLER & BİLGİLER /// ÜLKELER DOSYASI

JAPONYA DOSYASI /// Vuslat Nur ŞAHİN /// AMERİKASIZ TRANS PASİFİK TİCARET ANLAŞMASI : DOĞU ASYA’DA HAREKET ALANI ARTAN JAPONYA

ÜLKELER BAZINDA ANALİZLER & HABERLER & BİLGİLER /// ÜLKELER DOSYASI
Bu haber 07 Ocak 2019 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


Vuslat Nur ŞAHİN /// AMERİKASIZ TRANS PASİFİK TİCARET
ANLAŞMASI : DOĞU ASYA’DA HAREKET ALANI ARTAN JAPONYA


Eski adıyla Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Paktı (Trans-Pacific Partnership trade
pact),
daha sonra detaylarıyla tartışılacağı gibi Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nin Paktan ayrılması sonrası “Trans-Pasifik Ortaklığı için
Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma” (Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership- CPTPP)

adını alan yeni anlaşma üye on bir ülke tarafından 30 Aralık 2018’de Yeni
Zelanda’da imzalandı[1]. On bir üye ülke, Yeni Zelanda,
Avustralya, Brunei Darü’s-Selam Devleti, Kanada, Şili, Japonya, Malezya,
Meksika, Peru, Singapur ve Vietnamdır. Avustralya, Kanada, Japonya, Meksika,
Yeni Zelanda ve Singapur, anlaşmayı onaylayan ilk altı üye olmuş ve anlaşma bu
ülkelerde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma Ocak ayında Vietnam’da yürürlüğe
girerken, Brunei Darü’s-Selam Devleti, Şili, Malezya ve Peru’da ise onay
süreçlerinin tamamlanmasının ardından altmış gün içinde yürürlüğe girecektir[2].  Bu anlaşma küresel ekonominin onda
birinden fazlasını kapsayan serbest bir ticaret alanı yarattı. Anlaşmaya taraf
olan ülkeler dünyadaki gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 13’ünü oluşturuyor ve
500 milyon nüfuslu ekonomik bir bloğa erişim sağlıyor[3]. Bu anlaşmayla ilgili en dikkat çekici
husus ise hiç şüphesiz ABD’nin anlaşmanın bir parçası olmamasıdır. Anlaşma
kapsamında sanayi ve tarım ürünlerindeki vergiler azaltılacak ve hatta bazı
ürünlerde vergiler tamamen kaldırılacak, yatırımla ilgili kısıtlamalar
sınırlandırılacak ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına daha fazla önem
verilecektir. Anlaşılacağı üzere buradaki en önemli madde ürünler üzerindeki
vergilerin kaldırılacak olmasıdır. Yatırım Bankası HSBC’nin basın açıklamasına
göre anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk altı ülkede pazar gününden itibaren
vergiler yüzde doksan oranında azaldı[4].


Öncelikle anlaşmanın bugünkü şekline nasıl ulaştığını
anlamak geçirdiği aşamalara bir göz atmak yararlı olacaktır. Trans-Pasifik
Ortaklığı Ticaret Paktı için görüşmeler 2010 yılında başlamıştı, hali hazırdaki
üyelere ilaveten ABD de Paktı 2016 yılında imzalamıştı. Ancak, ABD Ocak 2017’de
Trump yönetiminin kararıyla Pakt’tan çekildi[5]. Çekilme gerekçesi Amerika’nın anlaşmadan
ekonomik bir fayda sağlayamadığı, iç pazarın Asya mallarına karşı savunmasız
kaldığıydı. Yani kararın korumacı ekonomik politikaların bir sonucu olduğu
düşünülebilir.


Asya Pasifik bölgesi günümüz dünyasında ileri
teknoloji, araştırma geliştirme gibi konularda kendinden emin adımlarla
ilerlemektedir. Bölge ülkeleri arasında tarihi ve sınır sorunları olmakla
beraber özellikle 21.yüzyılda bölge ülkeleri bölgesel işbirliği ağlarına hayli
önem vermektedir.  Fakat bölgenin son dönemdeki en önemli sorunu ABD ve
Çin Halk Cumhuriyeti arasında yaşanan ticaret savaşları olmuştur. Bu ticaret
savaşları sadece savaşın tarafı iki ülkede değil bölgede ve hatta küresel
planda kayıplara yol açtı. Bunun sonucu olarak ülkelerin “korumacı ekonomi”
anlayışına evrilmeye başladığı bu dönemde on bir ülke imzaladığı “Trans-Pasifik
Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma”yla bu korumacı yönelimin
önüne geçmeyi öngörüyor[6]. Ayrıca ABD’nin ekonomik olarak saldırgan
politikalarına en ciddi biçimde maruz kalan ülkelerin başında NAFTA üyeleri
Kanada ve Meksika’nın gelmesi ve bahsedilen ülkelerin her ikisinin de yeni
anlaşmaya taraf olması Kuzey Amerika kıtasındaki hoşnutsuzluğu gözler önüne
sermesi bakımından önemlidir.


Japonya Başbakanı Shinzo Abe uzun zamandır küresel
kamuoyunca da dikkatle takip edilen şekilde çok taraflı ilişkiler kurmak
yoluyla serbest ticareti güçlendirme taraftarıdır. Japonya her ne kadar uzun
yıllar bölge işbirliği örgütlerini yabancı yatırımlar ve yardımlar yoluyla
desteklemiş olsa da, ekonomik ilişkilerini ikili anlaşmalar yoluyla inşa etmiş
bu da Japon kamuoyunda çok eleştirilmiştir. Shinzo Abe’nin bu alışıldık Japon
Politikasını değiştirmeye çalıştığı bu günlerde ABD Başkanı Donald Trump “Önce
Amerika” (America First) politikası
sonucu Abe’yi ABD ile ikili anlaşmalar yapmaya yönlendirmeye çalışmıştır.


ABD-Japonya ilişkisi emsali az görülebilecek bir
ilişkidir. Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında (1947) uygulamaya
konulan Japon Anayasası’nın 9.maddesi doğrultusunda Japonya herhangi bir
uyuşmazlıkta tehdit ve kuvvet kullanmaktan, daimî şekilde feragat etmiştir[7]. Askeri gücünü savaşı takiben sonlandıran
Japonya, yeni anayasanın kabulünden itibaren güvenlik söz konusu olduğunda
ABD’nin desteğiyle güvenlik politikalarını sürdürmüştür. Bu durum iki devlet
için uzun yıllar boyunca kazan-kazan prensibini doğrulamıştır. Bu işbirliğinin
sonucu olarak iki ülke arasında derinlikli bir ikili ilişki mevcuttur. Tabii ki
ABD’nin, Japonya’nın gerçekleşmesi için çaba gösterdiği böyle bir anlaşmanın
kendisi olmadan imzalanması karşısında nasıl bir tepki göstereceği merak
konusudur. Ayrıca anlaşma şimdiden özellikle tarımda Amerikan ekonomisine ağır
darbe vurmuştur.( Nitekim Trump da 2018 Nisan’ında anlaşmanın ABD için faydalı
olduğu kanısına ulaşırsa tekrar anlaşmanın bir tarafı olabileceklerini
söylemişti[8].)


Japonya’nın ve Avustralya’nın başını çektiği bu çok
taraflı ekonomik serbest ticaret bölgesi oluşturma fikri üye ülkeler arasında
daha önce gerçekleşmemiş bir ekonomik yakınlaşmaya önayak oluyor. Örneğin, Yeni
Zelanda Ticaret Bakanı David Parker’ın ifade ettiği gibi Yeni Zelanda tarihinde
ilk kez ülke Japonya, Kanada ve Meksika gibi üç önemli ülkeyle ticaret
anlaşması yapmaktadır. Anlaşma şimdiden bölge sınırlarını aşmaya başlamıştır[9]. Bunun anlaşma için bir fırsat mı yoksa
risk mi olduğu hala belirsizliğini korumakla beraber, başta İngiltere olmak
üzere, Kolombiya, Endonezya, Güney Kore ve Tayland da anlaşmaya ilgi duyan
ülkeler arasındadır. Anlaşmaya katılmak isteyen ülkelerle prosedürlerin
görüşülmesi ve Anlaşmaya dahil olacak yeni aday ülkelerin belirlenmesi için
görüşmeler 19 Ocak’ta Tokyo’da gerçekleştirilecektir[10].


Pakta ilgi gösteren ülkeler içinde ikisi dikkat
çekicidir. Bunlar İngiltere ve Güney Kore’dir. Bilindiği üzere Japonya
İngiltere’de geniş kapsamlı ve nitelikli yatırımlara sahiptir, BREXIT
referandumu öncesi anlaşmaya hayır oyu verilmesinden yana lobicilik
faaliyetleri yürüttüğü de iddia edilmişti. İngiltere için BREXIT süreci
belirsizliğini korurken de Japonya ile sahip olduğu iyi ticaret
ilişkilerinden ve Japon yatırımcılardan vazgeçmek istemediğini söyleyebiliriz.
Bu yeni anlaşmanın bir parçası olarak ticari ilişkilerini Asya Pasifik
bölgesine kaydırıp BREXIT’ten doğabilecek ekonomik kaybı ve boşluğu önlemek
istediği düşünülebilir[11]. Güney Kore ise büyüyen ekonomik gücünün
farkındadır, anlaşmanın kendisi için gayet önemli ticari olanaklar sunduğu da
aşikardır. Bununla beraber, Japonya öncülüğündeki bu dev ticaret bloğunun uzun
vadede getireceği sınırlamalar ve güçlüklere karşı da teyakkuzdadır[12].


Anlaşma, ABD’nin katılmayacağının belli olmasının
ardından birçok spekülasyona ve belirsizliğe rağmen başta Japonya’nın çabasıyla
hayata geçmiştir. Çin bugün Japonya’nın önünde dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi olarak yer alsa da, Japonya istikrarlı ekonomik yapısı ve özellikle
ekonomik olarak güvenilir bir partner olmasıyla ekonomik gücünü ve hatta
liderliğini bölge ülkelerine gösterebilir.


Özetle, anlaşma üye ülkeler için yeni fırsat
pencereleri açsa da dünyanın bu en büyük ticaret bloğunun önümüzdeki dönemlerde
ne gibi sorunlarla karşı karşıya geleceği ise henüz bir muammadır.


Görsel: https://www.producer.com/2018/10/cptpp-implementation-legislation-receives-royal-assent/


[1] “The Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership”, New Zealan Foreign Affairs & Trade, erişim 3
Ocak, 2019, https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/cptpp-overview


[2] “Pacific trade pact takes off with tariffs cut in six
nations”, Reuters, erişim 3 Ocak, 2019, https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/pacific-trade-pact-takes-off-with-tariffs-cut-in-six-nations-idUSKCN1OT00C


[3] “Trans-Pacific trade pact takes effect without U.S.
amid protectionism”, Japan Today, erişim 3 Ocak, 2019, https://japantoday.com/category/politics/trans-pacific-trade-pact-takes-effect-without-u.s.-amid-protectionism


[4] “Japan-led Pacific free trade pact goes into effect”,
Asia Times, erişim 2 Ocak, 2019, http://www.atimes.com/article/japan-led-pacific-free-trade-pact-goes-into-effect/


[5] “Pacific trade pact takes off with tariffs cut in six
nations”, Reuters, erişim 3 Ocak, 2019, https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/pacific-trade-pact-takes-off-with-tariffs-cut-in-six-nations-idUSKCN1OT00C


[6] “Trans-Pacific trade pact takes effect without U.S.
amid protectionism”, Japan Today, erişim 3 Ocak, 2019, https://japantoday.com/category/politics/trans-pacific-trade-pact-takes-effect-without-u.s.-amid-protectionism


[7] Akif Erinay, “Yeni Japon Anayasası (1).”
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 7 (1950): 1-2.


[8] “Pacific trade pact takes off with tariffs cut in six
nations”, Reuters, erişim 3 Ocak, 2019, https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/pacific-trade-pact-takes-off-with-tariffs-cut-in-six-nations-idUSKCN1OT00C


[9] “Recalibrating the Trans-Pacific and Trans-Atlantic
relationships”, Japan Times, erişim 2 Ocak, 2019, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/07/19/commentary/japan-commentary/recalibrating-trans-pacific-trans-atlantic-relationships/#.XC8tLFUzaUl


[10] “Trans-Pacific trade pact takes effect without U.S.
amid protectionism”, Japan Today, erişim 3 Ocak, 2019, https://japantoday.com/category/politics/trans-pacific-trade-pact-takes-effect-without-u.s.-amid-protectionism


[11] “Recalibrating the Trans-Pacific and Trans-Atlantic
relationships”, Japan Times, erişim 2 Ocak, 2019, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/07/19/commentary/japan-commentary/recalibrating-trans-pacific-trans-atlantic-relationships/#.XC8tLFUzaUl


[12] “Korea in dilemma over joining CPTPP”, The Korea
Times, erişim 2 Ocak, 2019, https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2019/01/367_261272.htmlVuslat Nur ŞAHİN /// AMERİKASIZ TRANS PASİFİK TİCARET
ANLAŞMASI : DOĞU ASYA’DA HAREKET ALANI ARTAN JAPONYA


Eski adıyla Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Paktı (Trans-Pacific Partnership trade
pact),
daha sonra detaylarıyla tartışılacağı gibi Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nin Paktan ayrılması sonrası “Trans-Pasifik Ortaklığı için
Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma” (Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership- CPTPP)

adını alan yeni anlaşma üye on bir ülke tarafından 30 Aralık 2018’de Yeni
Zelanda’da imzalandı[1]. On bir üye ülke, Yeni Zelanda,
Avustralya, Brunei Darü’s-Selam Devleti, Kanada, Şili, Japonya, Malezya,
Meksika, Peru, Singapur ve Vietnamdır. Avustralya, Kanada, Japonya, Meksika,
Yeni Zelanda ve Singapur, anlaşmayı onaylayan ilk altı üye olmuş ve anlaşma bu
ülkelerde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma Ocak ayında Vietnam’da yürürlüğe
girerken, Brunei Darü’s-Selam Devleti, Şili, Malezya ve Peru’da ise onay
süreçlerinin tamamlanmasının ardından altmış gün içinde yürürlüğe girecektir[2].  Bu anlaşma küresel ekonominin onda
birinden fazlasını kapsayan serbest bir ticaret alanı yarattı. Anlaşmaya taraf
olan ülkeler dünyadaki gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 13’ünü oluşturuyor ve
500 milyon nüfuslu ekonomik bir bloğa erişim sağlıyor[3]. Bu anlaşmayla ilgili en dikkat çekici
husus ise hiç şüphesiz ABD’nin anlaşmanın bir parçası olmamasıdır. Anlaşma
kapsamında sanayi ve tarım ürünlerindeki vergiler azaltılacak ve hatta bazı
ürünlerde vergiler tamamen kaldırılacak, yatırımla ilgili kısıtlamalar
sınırlandırılacak ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına daha fazla önem
verilecektir. Anlaşılacağı üzere buradaki en önemli madde ürünler üzerindeki
vergilerin kaldırılacak olmasıdır. Yatırım Bankası HSBC’nin basın açıklamasına
göre anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk altı ülkede pazar gününden itibaren
vergiler yüzde doksan oranında azaldı[4].


Öncelikle anlaşmanın bugünkü şekline nasıl ulaştığını
anlamak geçirdiği aşamalara bir göz atmak yararlı olacaktır. Trans-Pasifik
Ortaklığı Ticaret Paktı için görüşmeler 2010 yılında başlamıştı, hali hazırdaki
üyelere ilaveten ABD de Paktı 2016 yılında imzalamıştı. Ancak, ABD Ocak 2017’de
Trump yönetiminin kararıyla Pakt’tan çekildi[5]. Çekilme gerekçesi Amerika’nın anlaşmadan
ekonomik bir fayda sağlayamadığı, iç pazarın Asya mallarına karşı savunmasız
kaldığıydı. Yani kararın korumacı ekonomik politikaların bir sonucu olduğu
düşünülebilir.


Asya Pasifik bölgesi günümüz dünyasında ileri
teknoloji, araştırma geliştirme gibi konularda kendinden emin adımlarla
ilerlemektedir. Bölge ülkeleri arasında tarihi ve sınır sorunları olmakla
beraber özellikle 21.yüzyılda bölge ülkeleri bölgesel işbirliği ağlarına hayli
önem vermektedir.  Fakat bölgenin son dönemdeki en önemli sorunu ABD ve
Çin Halk Cumhuriyeti arasında yaşanan ticaret savaşları olmuştur. Bu ticaret
savaşları sadece savaşın tarafı iki ülkede değil bölgede ve hatta küresel
planda kayıplara yol açtı. Bunun sonucu olarak ülkelerin “korumacı ekonomi”
anlayışına evrilmeye başladığı bu dönemde on bir ülke imzaladığı “Trans-Pasifik
Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma”yla bu korumacı yönelimin
önüne geçmeyi öngörüyor[6]. Ayrıca ABD’nin ekonomik olarak saldırgan
politikalarına en ciddi biçimde maruz kalan ülkelerin başında NAFTA üyeleri
Kanada ve Meksika’nın gelmesi ve bahsedilen ülkelerin her ikisinin de yeni
anlaşmaya taraf olması Kuzey Amerika kıtasındaki hoşnutsuzluğu gözler önüne
sermesi bakımından önemlidir.


Japonya Başbakanı Shinzo Abe uzun zamandır küresel
kamuoyunca da dikkatle takip edilen şekilde çok taraflı ilişkiler kurmak
yoluyla serbest ticareti güçlendirme taraftarıdır. Japonya her ne kadar uzun
yıllar bölge işbirliği örgütlerini yabancı yatırımlar ve yardımlar yoluyla
desteklemiş olsa da, ekonomik ilişkilerini ikili anlaşmalar yoluyla inşa etmiş
bu da Japon kamuoyunda çok eleştirilmiştir. Shinzo Abe’nin bu alışıldık Japon
Politikasını değiştirmeye çalıştığı bu günlerde ABD Başkanı Donald Trump “Önce
Amerika” (America First) politikası
sonucu Abe’yi ABD ile ikili anlaşmalar yapmaya yönlendirmeye çalışmıştır.


ABD-Japonya ilişkisi emsali az görülebilecek bir
ilişkidir. Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında (1947) uygulamaya
konulan Japon Anayasası’nın 9.maddesi doğrultusunda Japonya herhangi bir
uyuşmazlıkta tehdit ve kuvvet kullanmaktan, daimî şekilde feragat etmiştir[7]. Askeri gücünü savaşı takiben sonlandıran
Japonya, yeni anayasanın kabulünden itibaren güvenlik söz konusu olduğunda
ABD’nin desteğiyle güvenlik politikalarını sürdürmüştür. Bu durum iki devlet
için uzun yıllar boyunca kazan-kazan prensibini doğrulamıştır. Bu işbirliğinin
sonucu olarak iki ülke arasında derinlikli bir ikili ilişki mevcuttur. Tabii ki
ABD’nin, Japonya’nın gerçekleşmesi için çaba gösterdiği böyle bir anlaşmanın
kendisi olmadan imzalanması karşısında nasıl bir tepki göstereceği merak
konusudur. Ayrıca anlaşma şimdiden özellikle tarımda Amerikan ekonomisine ağır
darbe vurmuştur.( Nitekim Trump da 2018 Nisan’ında anlaşmanın ABD için faydalı
olduğu kanısına ulaşırsa tekrar anlaşmanın bir tarafı olabileceklerini
söylemişti[8].)


Japonya’nın ve Avustralya’nın başını çektiği bu çok
taraflı ekonomik serbest ticaret bölgesi oluşturma fikri üye ülkeler arasında
daha önce gerçekleşmemiş bir ekonomik yakınlaşmaya önayak oluyor. Örneğin, Yeni
Zelanda Ticaret Bakanı David Parker’ın ifade ettiği gibi Yeni Zelanda tarihinde
ilk kez ülke Japonya, Kanada ve Meksika gibi üç önemli ülkeyle ticaret
anlaşması yapmaktadır. Anlaşma şimdiden bölge sınırlarını aşmaya başlamıştır[9]. Bunun anlaşma için bir fırsat mı yoksa
risk mi olduğu hala belirsizliğini korumakla beraber, başta İngiltere olmak
üzere, Kolombiya, Endonezya, Güney Kore ve Tayland da anlaşmaya ilgi duyan
ülkeler arasındadır. Anlaşmaya katılmak isteyen ülkelerle prosedürlerin
görüşülmesi ve Anlaşmaya dahil olacak yeni aday ülkelerin belirlenmesi için
görüşmeler 19 Ocak’ta Tokyo’da gerçekleştirilecektir[10].


Pakta ilgi gösteren ülkeler içinde ikisi dikkat
çekicidir. Bunlar İngiltere ve Güney Kore’dir. Bilindiği üzere Japonya
İngiltere’de geniş kapsamlı ve nitelikli yatırımlara sahiptir, BREXIT
referandumu öncesi anlaşmaya hayır oyu verilmesinden yana lobicilik
faaliyetleri yürüttüğü de iddia edilmişti. İngiltere için BREXIT süreci
belirsizliğini korurken de Japonya ile sahip olduğu iyi ticaret
ilişkilerinden ve Japon yatırımcılardan vazgeçmek istemediğini söyleyebiliriz.
Bu yeni anlaşmanın bir parçası olarak ticari ilişkilerini Asya Pasifik
bölgesine kaydırıp BREXIT’ten doğabilecek ekonomik kaybı ve boşluğu önlemek
istediği düşünülebilir[11]. Güney Kore ise büyüyen ekonomik gücünün
farkındadır, anlaşmanın kendisi için gayet önemli ticari olanaklar sunduğu da
aşikardır. Bununla beraber, Japonya öncülüğündeki bu dev ticaret bloğunun uzun
vadede getireceği sınırlamalar ve güçlüklere karşı da teyakkuzdadır[12].


Anlaşma, ABD’nin katılmayacağının belli olmasının
ardından birçok spekülasyona ve belirsizliğe rağmen başta Japonya’nın çabasıyla
hayata geçmiştir. Çin bugün Japonya’nın önünde dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi olarak yer alsa da, Japonya istikrarlı ekonomik yapısı ve özellikle
ekonomik olarak güvenilir bir partner olmasıyla ekonomik gücünü ve hatta
liderliğini bölge ülkelerine gösterebilir.


Özetle, anlaşma üye ülkeler için yeni fırsat
pencereleri açsa da dünyanın bu en büyük ticaret bloğunun önümüzdeki dönemlerde
ne gibi sorunlarla karşı karşıya geleceği ise henüz bir muammadır.


Görsel: https://www.producer.com/2018/10/cptpp-implementation-legislation-receives-royal-assent/


[1] “The Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership”, New Zealan Foreign Affairs & Trade, erişim 3
Ocak, 2019, https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/cptpp-overview


[2] “Pacific trade pact takes off with tariffs cut in six
nations”, Reuters, erişim 3 Ocak, 2019, https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/pacific-trade-pact-takes-off-with-tariffs-cut-in-six-nations-idUSKCN1OT00C


[3] “Trans-Pacific trade pact takes effect without U.S.
amid protectionism”, Japan Today, erişim 3 Ocak, 2019, https://japantoday.com/category/politics/trans-pacific-trade-pact-takes-effect-without-u.s.-amid-protectionism


[4] “Japan-led Pacific free trade pact goes into effect”,
Asia Times, erişim 2 Ocak, 2019, http://www.atimes.com/article/japan-led-pacific-free-trade-pact-goes-into-effect/


[5] “Pacific trade pact takes off with tariffs cut in six
nations”, Reuters, erişim 3 Ocak, 2019, https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/pacific-trade-pact-takes-off-with-tariffs-cut-in-six-nations-idUSKCN1OT00C


[6] “Trans-Pacific trade pact takes effect without U.S.
amid protectionism”, Japan Today, erişim 3 Ocak, 2019, https://japantoday.com/category/politics/trans-pacific-trade-pact-takes-effect-without-u.s.-amid-protectionism


[7] Akif Erinay, “Yeni Japon Anayasası (1).”
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 7 (1950): 1-2.


[8] “Pacific trade pact takes off with tariffs cut in six
nations”, Reuters, erişim 3 Ocak, 2019, https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/pacific-trade-pact-takes-off-with-tariffs-cut-in-six-nations-idUSKCN1OT00C


[9] “Recalibrating the Trans-Pacific and Trans-Atlantic
relationships”, Japan Times, erişim 2 Ocak, 2019, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/07/19/commentary/japan-commentary/recalibrating-trans-pacific-trans-atlantic-relationships/#.XC8tLFUzaUl


[10] “Trans-Pacific trade pact takes effect without U.S.
amid protectionism”, Japan Today, erişim 3 Ocak, 2019, https://japantoday.com/category/politics/trans-pacific-trade-pact-takes-effect-without-u.s.-amid-protectionism


[11] “Recalibrating the Trans-Pacific and Trans-Atlantic
relationships”, Japan Times, erişim 2 Ocak, 2019, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/07/19/commentary/japan-commentary/recalibrating-trans-pacific-trans-atlantic-relationships/#.XC8tLFUzaUl


[12] “Korea in dilemma over joining CPTPP”, The Korea
Times, erişim 2 Ocak, 2019, https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2019/01/367_261272.html


Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER