Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara

Amaç, hedefin açık ve gizli yapısı içine sızmaktır.
Bunlar;


İnsani (humint) istihbarat veya casusluk


Fotoğraf istihbarat


Sinyal istihbarat


Radar istihbarat


İç güvenlik nedeniyle izleme


Nükleer istihbarat


Akustik istihbarat


Muharebe istihbarat ( keşif, gözetleme, inceleme uzmanı, ele geçirilen malzeme
ve dökümanlar)


Suç istihbarat (Polis, Jandarma)

Liste bununla sınırlı değildir. Milletlerin
teknolojik gelişmişlik seviyesine göre, kullanılan tekniklerin sayısıda artar.
( örneğin telapati istihbarat)

İNSANİ
(HUMİNT) İSTİHBARAT VEYA CASUSLUK

En eski istihbarat toplama yoludur. İnsanı
kullanarak hedefe sızma yöntemiyle, güç ve zayıflıkları, amaç ve niyetleri
konusunda bilgi toplamaktır.

Çoğunlukla operasyonel ve taktik istihbaratta
kullanılır. Bu sistemin bilgi akışı genelde yavaştır.

İletişim sınırlıdır ve her az ortaya çıkma
ihtimali vardır. Her tür insani yanılgıya açıktır. Fakat tüm zorluklara rağmen
vazgeçilmez bir yöntemdir. Örneğin; ABD, El Kaide’ye karşı geniş bütçe ve
kadrolu özel istihbaratı eksikliğinden dolayı 11 Eylül saldırısı
engellenememiştir. (veya engellenmesi engellenmiştir).

FOTOĞRAF
(VİDEO) İSTİHBARATI

Uzundur, niyet ve davranışları ortaya çıkarır
ama yavaştır. İnsani istihbarata destek duyabilir. Yönlendirilebilir olduğundan
analize muhtaçtır. Genelde savunma amaçlıdır. 2. Dünya Savaş’ında fazlasıyla
kullanılmıştır. Özel dedektifliğin olmazsa olmazıdır.

NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı), Birleşik
Devletlerde sanıları tüm kişisel bilgisayarların ve diğer tüm bilgisayarların
işlerini muhafız eder. Ayrıca, elektromanyetik beyin uyarılması çalışmaları da
yapar. Bu konu ferdi beyin haritalarını kaydetmekte ve şifrelemektedir. Bu
sayede insanları uzaktan kontrol etmeye çalışırlar. Ayrıca NSA’in eski
çalışanlarından Wayne MADSEN; “Türkiye’de iki yerde telekulağımız var, tüm
telefon, faks, cep telefonları, mailleri çözebiliyoruz” demiştir. Ancak MİT’in
bilgisi olmadan artık Türkiye’de kuş uçmadığını gerçeğini de öğrenmişlerdir.
Bunlardan başka, başta Çin ve Kuzey Kore gibi Asya ülkelerinin acil ajanları,
çekik gözlü olduğundan, istihbaratlarının çoğunu para ve kadınla temin eder.
Her gün içilen Marlbora, Parlament , LM, (ABD’li Philip Morris Şirketi) gibi
sayısız sigara çeşidini üreten şirket, CIA verilerine göre kazancının %12’sini
İsrail’e göndermektedir.

Ariel deterjanları ise %40’lık kazancını
Massad’a verir. Massad, propaganda için filmleri ve sinemayı da yoğun şekilde
kullanır.(Hollywood).

“Belki de bilinmeyeni soruşturmaya değer,
çünkü bilmemenin hissettirdiği, acılı bir şeydir.”

İKK
(İSTİHBARATA KARŞI KOYMA-KONTRESPİYONA)

İstihbarat faaliyetleri, illegal bir örgütün
tegale yansınyan çalışma konudur. Nasıl ki, illegal bir faaliyet gösteren şahıs
veya oluşumlar, faaliyetlerini deşifre etmemek için her türlü araç ve gereçten
yararlanırlar. İllegal örgütler, takip ve tarassut faaliyetlerine karşı
duyarlıdırlar ve militan ve sempatizanların daima bu konuda bilgilendirirler.
Suç örgütleri(terör dahil), suçlarını işlerken bir yandan da kendilerini
yakalamak isteyen devlet gücünün bu konuda neler yaptığını da öğrenmek
isterler. Bu genelde rüşvetle olur. İşte, istihbaratçıların bunları engellemek
için yaptığı çalışmaya askeri ifadeyle İKK , MİT ifadesiyle kontrespiyonay
denir. Bu durum kişisel bazda da böyledir. Eşini aldatan kişi, bu faaliyetini
gizlemek için bir tür İKK tedbirini alır. Bunu her suçlu yapar. Herkes
telefonunun dinlediğini sanıp kendince tedbirli davranır. Bu korku artarsa,
hastalık halini alır. Ülkemizde polis ve savcı korkusu tavan yaptığı için
telefon dolandırıcıları kendilerini böyle tanıtıp kişileri avlar. Kişi, suçsuz
bile olsa “savcı beni yakar” korkusuyla her denileni yapar.(fetö kumpas
davaları). En klasik İKK tedbirleri, bilgisayar ve telefondan uzak olup sürekli
izleniyor gibi davranmaktadır. İnternet büyük risk taşıdığı içi bilgi
güvenliğine en çok önem veren ülke İsrail’dir. Uluslararası hacker toplantıları
da genelde İsrail’de yapılmaktadır. Çin, Fransa, Almanya gibi ülkeler, ABD
Mirosoft ürünlerini kamu kısımlarında kullanmazlar. Linux işletim sistemini
kullanırlar. Ülkemizde bu hassasiyet henüz mevcut değildir. Bilgi toplarken
başkasının da bilgi toplamasını engellemek gerekir.

İSTİHBARAT
ÇARKI

Profesyonel istihbaratçılıkta ilk elde edilen
haber ve duyum, ham bir bilgi olarak addedilir ve belirli aşamalardan geçerek
işlenmiş ve istihbaratçılara değeri olan son bilgi haline getirilir. Temin
edilen ham bilgiler, titiz bir tasnif ve süzgeçten geçerek hakiki bir
kıymetlendirme işlemine tabi tutulur. Çalışmaların neticeleri amaca uygun
formlarda raporlar olarak kağıda dökülecek bu bilgilerin kaynak olarak
operasyon ve icrai faaliyet gösterecek birimlere iletilir. İstihbarat üretim
safhası büyük önem taşır; Bilgi kaynağı hangi derece güvenilirlik ve isabet
telkin eder? İhtimaller dengesinde yeri neresidir? Bilgi ortama ne zaman ve
hangi amaçla sürülmüştür (kandırılıyormuyuz)?

Evvelce bu konuda temin edilen verilerle
uyumluluğu ne seviyededir? Bu hususların takdirini geniş vizyonlu ve feraset
sahibi istihbaratçılar yapabilir. İstihbarat alanı her yer olabilir. Romanya
devlet başkanı Todar çavuşusku’da olduğu gibi, insanın dişlerinin arası
olabilir. İstihbaratta alan hakimiyeti ve insan unsuruyla yapılan takip ve
tarassut (dikkatle gözlemlemek, merak) faaliyetlerinin de ayrı bir önemi
vardır. Bu faaliyet fevkalede bir dikkat, evrense, basın ve geniş bir vizyon
gerektirir. Tarassut faaliyetlerinde, hedef kat’i surette bu faaliyeti
hissetmelidir. Ajan, ferasetli bakışıyla insanın jest ve mimiklerini, halini ve
davranışları yorumlayıp netice çıkarabilecek vizyon ve kapasiteye sahip
olmalıdır. Buna yüze konuş sanatı da denir. Polis ve Jandarma, istihbarat
şubelerinde kendi içinden temiz sicilli kişileri sınavla, MİT ise üniversite
mezunu, dil bilen, sabıkasız, referanslı kişileri alır. Sonrada bu kişilerden
bilgi temin edilmesi beklenir.

Ülkemizde olaylar 2 türlü tespit edilir; %90
ibarla, %10 suçlunun hata yapıp kendini belli etmesiyle.

Polis ve Jandarma, suç istihbaratında,
devletin verdiği istihbarat (örtülü) ödeneğini kullanır. Para vererek
suçluların içinden bilgi almaya çalışır. Masa başı istihbaratçılarının elinde,
kritik günlerin listesi vardır ve o günlerde “eylem yapılma ihtimali vardır”
diye yapar yayınlarlar ki olay olursa “biz söylemiştik” denilebilsin. Artık
yeni devlet ve Türkiye anlayışıyla, Polis ve Jandarmanın sınırsız şekilde
kontrolsüz harcadığı istihbarat ödeneğiyle boş işleri süslemesinin önüne
geçileceğine inanıyoruz.

Çünkü FETÖ elemanlarından kurtulan devlet
kurumları artık hızlıca kendini yenileyip güçlendirecek ve gerçek işler
yapacaktır.

KASANDRA
KOMPLEKSİ

Karar alıcıların(müşterilerin) beğenmedikleri
düşünceleri ve istihbaratı kabule yanaşmamalıdır. İstihbaratçıların çoğu kez
uğraştığı bir durumdur. İnsanların ölçülmüş belirsizlikler içinde yaşamaktansa
sahte kesinlikler içinde yaşamayı tercih eder. Örneğin; Bir erkeğe “eşin seni
aldatmıyor” demek onun hemen memnun olacağı bir yanıttır. Belki olsa bile
tersini kabul etmekte zorlanır.

EKSİK
İSTİHBARATIN ZAYIFLIKLARI

– Genelde hedefin niyetlerini tespit edemez.

– Gözlemlenen şeyin önemi her zaman aşikar
değildir.

– İnsani veya teknik diğer sistemlerin
yardımına muhtaçtır.

– Genelde pahalıdır ve her zaman elde
edilemez.

– Aldatma tekniklerine karşı zayıftır.

FAYDALI
YÖNLERİ

– Görmenin mümkün olmadığı yerlerde nüfuz
etmeyi sağlar.

– Düşük riskle gerçekleşir.

– Sınırsız bilgi toplamayı sağlar.

BİYOGRAFİK
İSTİHBARAT

Şüpheli ve gizli ilişkileri ortaya çıkarmak
için yapılır. Genelde mafya ve örgüt liderleri siyasi liderler ve üst düzey
kişiler için devletlenmesi olarak yapılır. Taktik ve operasyonel istihbarat
için değerli kanıtlar arar. Uzun ve yorucu çalışma sonucunda küçük parçaların
bir araya getirilmesiyle oluşan ve ancak kişinin ölmesiyle sonuçlanan bir
istihbarat türüdür. Hedefin niteliğine göre açık kaynaklarla yapılabileceği
gibi, örtülü metodlar da uygulanır. Çalışmanın niteliğini, kişinin yaşam tarzı
belirleyecektir. Toplanan bilgilere dayanarak bütün mahsurlarına rağmen
psikanaliz çalışmaları yapmak mümkündür. Hedefin nasıl biri olduğu, ne
dinlediği, neyi nereden temin ettiği, nelerden hoşlandığı, faaliyetleri,
zaafları, zayıf ve kuvvetli yanları gibi düşünce ve duygu dünyası analiz
edilir. Örneğin; Massad’ın Suriye lideri hafız ESAD’ın idrarını çalıp analize
tutup, hangi ilaçları aldığını tespit etmesi, bu yolla ne kadar ömrünün
kaldığını ve kalan ömründe Çalan Tepeleri konusundaki düşüncelerini görmeye
çalışması, bunun en iyi örneklerindendir. İstihbaratta toplanan veriler , ilk
anda pek bir anlam ifade etmeyebilir, ancak zamanla biriken parçalar
birleştikçe, bir anlam ifade eder.(Analöt Rolü).

GENEL ÖRNEK
1:
 Ankara Emniyet Müdürlüğü, istihbarat şubesi elemanları,
yüksek colsirde uyuşturucu satanlara karşi istihbarat faaliyeti başlattığı
zaman, bu yapılan bir taktik istihbarattır ve amacı uyuşturucunun nereden
geldiği, kimlerin iştirak ettiği ve satılacağı yerin tespit etmektir. Burada
amaç yanlış yapanı yani uyuşturucuyu satanı tespit etmektir. İstihbarat
elemanları için daha başlarken açıktır ve bulunacak tek husus isimlerdir.

GENEL ÖRNEK
2:
 PKK’nın bahar aylarında Kılrak’tan Türkiye’ye
sızacağı Jandarma istihbaratı tarafından bilinmektedir. Şubat ayında başlayan
istihbarat faaliyetlerinin amacı, sadece sızıntının nereden olacağını
belirlemeye yöneliktir.

Özetle; taktik seviyedeki istihbaratta,
istihbaratçı daha işe başlarken konusuna yakındır. Oysa stratejik istihbaratın
çok bilinmeyenli denklemi vardır. Buna;

GENEL ÖRNEK
3:
 Putin’in iktidardan uzaklaşması durumunda, yerine
hangi sürede, kimin geçebileceği, bu kişilerin gelecek tutumlarının ve
yapılarının öğrenilmeye çalışması, stratejik istihbaratta çalışmasıdır.

TELEPATİ İSTİHBARATI

Paranormal
yollarla elde edildiği düşünülen istihbarat çeşididir. Örneğin;

1979’da
bir telepatist Moskova’nın 100 gün içinde büyük bir denizaltıyı suya
indireceğini söylemiştir. Gerçekten de 120 gün sonra 2 yeni Sovyet denizaltısı
tespit edilmiştir. Bir diğer örnek ise, CIA’ın çimleri kullanarak bilgi alma
çalışmasıdır. Modern istihbarat gelişmiş ülkelerde bilimsel bir düzeyde
yapılırken, ülkemizde daha çok geleneksel yöntemler kullanılmakta ve imkanlar
suiistimal edilebilmektedir. 1970’lerde ABD istihbaratının %54’ü askeri %15’i
teknik ve bilimsel (ki bunların büyük bir bölümü kızıl orduya yöneldi ) %3’ü
politik, %3’ü ekonomik %25’i genelde clintan dönemindeyse ağırlık ekonomik
istihbaratçılardır.

SANAYİ
CASUSLUĞU; ise büyük ölçüde siyasi müttefik ülkeler arasında gerçekleşir.
Örneğin; 1992’de Amerikan ordusu için üretim yapan Recom/Optical fabrikasından
İsrailli bir ajan, casus kamera çalma girişiminde bulunmuş, İsrail hükümeti
borcunun duyulmaması için 3 milyon dolar ödemiştir.

SİBER İSTİHBARAT: Siber alandaki sosyal radar
çalışmasıdır. Siber ayak izleri takip edildiği gibi, web’e bağlı cihazlara
müdahale de edilir.

 
TEKNOLOJİK İSTİHBARAT(GENELLEME): Günümüzde teknolojiyi kullanabilen
istihbarat örgütlerinin başında, CIA gelir. 1947’de Milli Güvenlik Kanunu’yla
kurulan CIA, muhtemel personelin yalan makinesi ve güvenlik testinden geçirir.
Köstebeklerin bu testten geçmek için insanüstü bir tepkisizliğe sahip olması
gerekir. Yalan makinesini etkili biçimde kullanan bir diğer istihbarat örgütü
ise, İsrail’in Massad’ıdır. İlk kuruluş amacı, yurt dışındaki Yahudileri
İsrail’e getirmek olan ve sonradan şekillenen Massad, kendi ajanları 2 haftada
bir yalan makinesi testine sokar. Amaç, köstebek olduğunun farkında olmayan bir
köstebek olmaktır. (Bir kısaltma sanılan ve bu yüzden büyük harflerle yazılan
Massad aslında kısaltma değildir ve İbramice’de “enstitü” anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış