ÖMER ÖZKAYA : Binlerce
istihbaratçı kardeş


“Dünya, Yedi Kız Kardeş
-Exxon, Mobil, Chevron, Gulf, Texaco, Shell, BP- denilen küresel petrol
şirketleri tarafından yönetilir” ibaresi bir zamanlar dünyayı izah ve ifade
etmeye yetiyordu. Herkes bilirdi ki Yedi Kız Kardeş’in elindeki imkânlar,
Alaaddin’in Sihirli Lambası’nın milyonlarcasından bile sihirli idi. Tüm petrol
üreticisi ülkelerden, tüm petrol tüketicisi ülkelere petrol ve türevlerini
üretmek ve taşımak tasavvur edilebilir gibi görünmemekteydi. Böylesi bir “ağ”ın
kudretini ve nüfuzunu tartışmak boşunaydı. Çünkü Yedi Kız Kardeş’in büyüklüğü
dünyadan fazla idi. 


Bütün İslami Asya ve
Ortadoğu özeli kaynarken arada bir sadece Aramco adının geçmesi, Yedi Kız
Kardeş’in “gelin” olup gittiği gibi bir düşünce oluşturacaktır. Yedi Kız Kardeş’in “sırrına” ermek Güneş’le
voleybol oynamak gibidir. Bugün Yedi Kız Kardeş’in büyüklüğü, gücü, istihbari
ve diplomatik gücü, teknolojik düzeyi, petrol biliminde ulaştığı seviye ve küresel
öngörüleri artık bilinir ve tanımlanır olmaktan çıkmıştır.
 


İnternet ya da bilişim
devrimi, sonra playstore tekniği artık yedi binlerce istihbaratçı kardeş ilave
etmeyi zorunlu kılmaktadır. Herkese bir çip takmak hayali artık gerçek
olmuştur. Sim kartsız kimsenin kalmadığı kalanın da bir önemi olmadığı gerçek
ve sanal dünyada istihbarat, “toplanan” bir “şeyler” olmaktan çıkıp çoktan şu
veya bu şekilde kerhen veya gönüllü olarak “verilen” şekle bürünmüştür. 


Akıllı telefonlara
indirmek istediğiniz her uygulama, sizin tüm bilgilerinizi kullanmak ve hatta
sizi yönlendirmek, manipüle, speküle, dezenforme ve dikte etmek” gibi sayısız
eylemi yapmak için kullanıcıdan “onay” da almaktadır. Böyle bir durumda Yedi
Kız Kardeşi oluşturan petrol tanrıları pek de masum kalmakta olabilir. 


“İnsan denen meçhul”den
“insan denen malum”a dönüşürken, nedenleri bilinmeyen davranışlar, düşünceler,
fikirler, sözler, yorumlar ve insan olarak bilinmeyenlerimizin kalmadığına
tanık oluyoruz. Dolayısıyla playstore tartelasından indirilen her uygulama,
bireysel olarak dünümüzü, bugünümüzü hemen öğrenmekte, yarınımızı da hemen
bilmekte ve öngörmektedir. Öngörülemez insandan an be an öngörülen ve yönetilen
insana doğru sonsuz hızla yol almaktayız. Fazla toptancı olmak gibi bir
tehlikeyi barındırsa da bu kadar bilinen bir “insan” ve “kurumlar” dünyasında
ABD’nin Suriye’den ya da Ortadoğu’dan çekilmesinin veya dönmesinin bir anlamı
kalmış olabilir mi? 


Yerel ve bölgesel tablonun yaşamsal boyutunu akılda
tutarak ulaşılan bilimsel ve bilişimsel düzeyi de göz önüne alarak olayları
analiz ve anlama tekniklerini değiştirmek gerekmektedir. ABD’nin takılıp
kalmadığı ulusal ve küresel “değerler” listesi göz önüne alındığında dünyanın
ne kadar değiştiği ve daha da değişeceği ortadadır.
 


“Binlerce istihbaratçı
kardeşin” her an hücrelerimizde meydana gelen tepkimeleri bile bildiği bir
süreçte acaba bu tabloyu nasıl algılamalı ve “kendimiz olarak” kalıp kalmadığımızı
tekrar analiz etmeliyiz. Eğer “kendimiz” değilsek “şimdi kimiz” sorusu, ABD’nin
Suriye’den çekilmesi kadar ve hatta ondan da stratejik olabilir. 


Bölgesel ve küresel
okumalar, analizler yapmak ve sonuçlar çıkarmak çok önemli olmakla birlikte
acaba bölgemiz ve hatta küremiz ne kadar bizimdir? “Sahiplik” gibi duygular
acaba hâlâ tarihteki gibi kalabildi mi yoksa bilişimsel bilimler, yani
internet, google, sosyal medya platformları ve arama motorları tüm
duygularımıza da mı format attı? 


Binlerce istihbaratçı
kardeşin ürettiği sayısız yapay zekâdan mütevellit “genel cerrahlar” sadece
beynimize ve duygularımıza dokunarak yepyeni bir “insan mı yarattılar”? Eğer
böyle ise “bilgi, bilişim ve sosyal medya platformları devrimleri sonrasında
insan, nasıl yeniden formatlandı” diye bir sorunun cevabını aramak da
zorunludur. 


Elimizdeki akıllı
telefonlar, bilgisayarlar ve sayısız iletişim platformlarının “bireyi sürekli
yeniden yaratması” gerçeği karşısında ne kadar “özgün ve özgür” kaldık? Bu
sorunun karşılıkları “insan”ın yeni koordinatlarını verebilir. 


Tekli askeri kara
hâkimiyeti teorilerinden çoklu hâkimiyet teorilerine geçtiğimiz bu süreçte Yedi
Kız Kardeş’in ve onlara ilave olarak binlerce istihbaratçı kardeşin dünyayı
“görkemli” bir şekilde nasıl değiştirdiğini izlemek çok da heyecan verici ve
görkemli değil. 


Önümüzde “Çin sarayından
çıkış” gibi çetin “bilişimsel, bilimsel ve istihbari çarktan çıkış” süreci var.
Türkiye olarak ya yeni bir bilişimsel devrim yapacağız ya da yapılmış devrimin
objeleri olacağız. Geç kalmış değiliz.