Bir stratejik
araştırma merkezi olarak önemli siyasa üretimi merkezli çalışmalara imza atan
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü akademik alanda da önemli araştırmalar ve
çalışmalar yapmaya devam ediyor. 2014 yılı içerisinde Enstitümüzün
düzenleyeceği akademik kongrelerden birisi de Kuruluşunun 100.
YılındaTeşkilat-ı Mahsusa ve Türk İstihbaratçılığı başlığını taşıyacak. Kasım
2014’de yapılacak olan kongre sadece Teşkilat-ı Mahsusa adlı efsanevi
istihbarat teşkilatımız ile ilgili olmayıp bütün Türk istihbarat tarihini
kapsayacak.


Teşkilat-ı Mahsusa esasen bir parti istihbaratı olarak 1911’de
faaliyetlerine başlamış ise de resmi bir kurum olarak Harbiye Nezaretine bağlı
kurulması Ağustos 1914 bazı kaynaklarda ise Kasım 1914 olmuştur. Teşkilatı
Mahsusa ve Türk istihbaratçılığının önemli isimlerinden Hüsamettin Ertürk,
Teşkilat-ı Mahsusa’nın amacını şöyle anlatmaktadır: “Bu teşkilatın gayesi, bir
taraftan bütün İslamları bir bayrak altında toplamak, bu suretle Panislamizme
vasıl olmaktır. Diğer taraftan da Türk ırkını siyasi bir birlik içinde
bulundurmak, bu bakımdan da Pantürkizmi hakikat sahasına sokmaktır. Enver
Paşa’nın bir yandan Emiri Efendi’nin İttihat ve Terakki programındaki
panislamizmden, diğer taraftan da Ziya Gökalp’in pantürkizminden ilham aldığı
muhakkaktır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlanması ile tasfiye edilen bu kısa
ömürlü istihbarat teşkilatının Türk istihbarat tarihine vurmuş olduğu damga
ömrünün kısalığına rağmen Teşkilat-ı Mahsusa’nın önde gelen isimleri arasında
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminin de önemli isimleri vardır. Binbaşı
Süleyman Askeri, Eşref Sencer Kuşçubaşı, Yakup Cemil, Dr. Bahattin Şakir,
Mithat Şükrü Bleda, Fuat Balkan, İsmail Canbolat, Filibeli Hilmi Bey, Nuri
Kıllıgil Paşa, Halit Kut Paşa,  Ali Fethi
Okyar, Ali Çetinkaya, Ahmet Fuat Bolca, Nuri Conker, Rauf Orbay öne çıkan isimlerdir.

Teşkilat-ı Mahsusa hataları ve sevapları ile kuruluşunun 100.
Yılında anılmayı hak ederken, Türk İstihbaratı da tarihsel gelişimi içinde
artık akademik bir platformda değerlendirmeyi hak etmektedir.  İstihbarat,
gizli saklı takip, dinleme, fotoğraf çekme, film çekme gibi son günlerdeki
gelişmelerin de bir neticesi olarak algılansa dahi bunlar değildir. Bu yukarıda
sıralanan eylemler şüphesiz istihbarat toplama eylemlerinin bir bölümü olmakla
beraber, istihbarat esas olarak ANALİZ’dir. Bu anlamda istihbarat denilince
aklımıza gelmesi gereken ilk husus 007 James Bond değil, küçük bilgi
kırıntılarını ve ipuçlarını bir araya getirerek sonuca varan polis dedektifi
Sherlock Holmes’dür.

 

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan kongrede
Çin belgelerinde Hun istihbaratından başlanarak bugüne değin Türk
istihbaratının geçirdiği aşamalar konularında uzman olan akademisyenlerin ve
Türk istihbaratında görev yapmış araştırmacıların sunacağı tebliğler ile ele
alınacak ve tartışılacaktır. Bu Kongre gerçekten tartışmalı olacak çünkü İlber
Ortaylı ve Murat Bardakçı gibi Türk tarihçiliğinin değişik alanlardaki önemli
isimleri 26 Şubat 2012 ve 12 Şubat 2012’de yazdıkları yazılarda Teşkilat-ı
Mahsusa’nun gerçek anlamda bir parti ve devlet istihbarat teşkilatı olarak
varlığının dahi tartışılabileceğini ileri sürmüşlerdir.

 

Şurası kesindir ki istihbarat her şeyden önce bir entelektüel
faaliyettir ve güdük beyinler ile güçlü entelektüel faaliyetler yapılamaz. Öte
yandan güçlü beyinlerinde güçlü bir entelektüel istihbarat faaliyeti yapması,
güçlü bir istihbarat kültürü geleneği içinde gelişmelerine bağlıdır. Yoksa en
yetenekli ve zeki bir istihbarat analizcisi dahi, bulunduğu ortam içinde sönüp
gidecektir. İstihbarat kültürünün ve geleneğinin oluşması ise istihbaratın
Yıldız Sarayı’nın veya Yenimahallenin yüksek duvarlarının arkasından çıkarak
üniversitelere, kütüphanelere, lisan kurslarına, kongrelere, panellere, düşünce
kuruluşlarına katılması, onlar ile kendi şartları içinde eklemlenmesi,
istihbaratı tılsımlı bir alan olarak görmekten kurtulup, entelektüel bir
faaliyet olarak görmesi ile mümkündür. İstihbarat ile ilgili bu tür kongreler,
paneller, tebliğler, kitaplar istihbarat kültürünün ve geleneğinin güçlenmesine
yardımcı olacaktır.
Kongreye tebliğleri ile
katılmak isteyenler tebliğ konu ve özetlerini
uozdag61@gmail.com adresine
Konu: “İstihbarat Kongresi” başlığı ile yollayabilirler.