KORUMASIZ AJAN


1)
1970’li yıllarda televizyonda dizi olarak başlayan sonra da filmleri çekilen
“Görevimiz Tehlike”’ de her bölümün başında ajanlar bir mesajla kendilerine
verilen görev konusunda bilgilendirilir ve her bilgilendirmenin sonunda onlara
“yakalanmaları halinde kendilerinin tanınmayacağı” uyarısı yapılırdı.
2) Bu tür ajanlara CIA teşkilatında NOC (Non Official Cover)
yani resmi koruması olmayan ajan ismi verilir. Resmi ajanlar yakalandıkları
zaman kimliklerini kabul ederler ve genelde de kendileri gibi yakalanmış diğer
ajanlarla değiş tokuş edilirler. Bunlar genelde o ülkenin diplomatik
temsilciliklerinde farklı görevler adı altında çalışan elemanlardır ve resmi
statüleri vardır.
3) Korumasız ajanlarsa tamamen gizli görev yaparlar ve
yakalandıkları zaman onlara sahip çıkılmaz.
4) Bu tür ajanlar genelde en fanatik ve psikolojik olarak
dirençli insanlardan oluşur. Sorgulama tekniklerine karşı direnmeyi öğrenirler
ve ağızlarından “doğru” laf almak çok zordur. Genelde ya hiç konuşmaz ve tüm
suçlamaları reddederler ya da kendilerini sorgulayanlara yanıltıcı bilgiler
verirler. Yani bu tür ajanlar yakalansalar bile görevlerini yapmaya devam eder.
5) Bu tür özel eğitimli insanları doğru şekilde sorgulayıp
psikolojik dirençlerini kırmadan sanki normal suçlularmış gibi mahkeme önüne
çıkarmak çok risklidir, çünkü iyi eğitimli oldukları için hem mahkemeyi hem de
kamuoyunu manipüle edebilirler.
6) Bir insan ne kadar eğitilirse eğitilsin mutlaka psikolojik
zayıflıkları ve korkuları bulunur yani her zihnin bir anahtarı vardır. Bu
anahtarları bulamadığınız ölçüde klasik sorgulama teknikleriyle bu tür eğitimli
ajanları çözmeniz ve onlardan bilgi almanız mümkün değildir. Tam tersine onlar
sizi yönlendirip kendi amaçları doğrultusunda kullanabilirler.
7) Soğuk Savaşın ilk dönemlerinde yakalanan birçok CIA ajanı
kendilerini sorgulayan KGB yetkililerini yönlendirmeyi başarmış ve onları
paranoyaya sokarak kendilerine sadık birçok insanı hapsetmelerine hatta idam
etmelerine sebep olmuşlardır. Eğitimli bir ajanı sadece yakalamanız onun hala
tehlikeli olmadığı anlamına gelmez. Hatta bazı durumlarda bu tür ajanlar sırf
sizi yanlış yönlendirmek için kendilerini yakalattırmış olabilir.
8) Soğuk Savaş sonrası Amerika’da “Mithrokin Belgeleri” adı
altında yayınlanan KGB arşivlerinde ilginç bir olaydan bahsedilir. Buna göre
1947 yılında Türkiye’de görev yapan bir Sovyet ajanı Ankara’daki İngiliz
elçiliğine gelerek sığınma talebinde bulunur ve elinde önemli bilgiler olduğunu
söyler. Durumu Londra’ya bildiren mesaj o dönemde İngiliz İstihbaratı içine
yerleştirilmiş başka bir Sovyet ajanı tarafından ele geçirilerek Moskova
uyarılır.
Moskova hemen iki özel eğitimli ajanını diplomatik kurye adı
altında Ankara’ya gönderir. Aynı zamanda İngiliz İstihbaratı içine sızdırılmış
önemli bir Sovyet ajanı da bu durumu incelemek için kendini Türkiye’ye
göndertmeyi başarır. Yani İngilizlerin kendilerine sığınmak isteyen Sovyet
ajanını sorgulamak için Londra’dan gönderdiği görevlinin kendisi de bir Sovyet
ajanıdır.
Bu kişi Ankara’ya gelir ve Sovyetlerden gelen diğer iki özel
eğitimli elemanla buluşarak “hain” ajanı tuzağa düşürüp yakalarlar. Adamı önce
Sovyet elçiliğine götürürler. Sonrada elçilikten bir görevlinin ağır
hastalandığı ve hemen Moskova’ya götürülmesi gerektiğini söyleyerek bizim o
dönem ayakta uyuyan yetkililerimizden izin alırlar. Sonrada bu adamı uyuşturup
bir sedyeye koyarak herkesin gözü önünde Rusya’dan gelen bir uçağa bindirerek
Moskova’ya gönderirler.
Bu “hain” ajan orada KGB merkezinde sorgulanıp sonrada idam
edilir. Tüm bu olayı organize eden ve aslında KGB ajanı olan İngiliz
İstihbaratçısı da bu yaşananlardan son derece üzgünmüş gibi Londra’ya döner ve
amirlerine Rusların adamı bir şekilde ele geçirdikleri bilgisini verir.
İşin ilginci eğer o sığınma isteyen Sovyet ajanı
yakalanmasaydı ilk açık edeceklerinden bir tanesinin de o İngiliz ajanının
kimliği olmasıydı. Gerçekler Soğuk Savaştan sonra ele geçirilen KGB
belgelerinde ortaya çıktı.
9) Kısacası eğer karşınızda iyi eğitimli “düşman ajanları”
varsa onlarla klasik yöntemlerle mücadele edemezsiniz. Sizin de onlar kadar
hatta onlardan daha fazla donanımlı ve akıllı olmanız gerekir.
Sevgilerimle

Aydın Serdar Kuru