Bazı
kelimeler yanlış kullanıldığı zaman yanlış bir algı bırakırlar. Yanlış
kullanılan terimlerden bir tanesi de “istihbarat teşkilatı”
kelimesidir.
Ülkelerin gizli servislerini “istihbarat teşkilatı”
diye tanımlamak oldukça eski ve safça bir yorumdur çünkü istihbarat toplamak bu
servislerin görevlerinden sadece bir tanesidir.
Genel olarak “istihbarat teşkilatları” iki tip ajan
kullanırlar.
Bunlar ilk olarak herkesin bildiği istihbaratçılardır.
İstihbarat unsurları hedef ülkeye sızarak o ülkede kendilerine haber kaynakları
“devşirirler”. Bu haber kaynakları her yerde olabilir. Bir kafede
ayak üstü sohet ettiğiniz yaşlı beyden tutun,magazin gazetecisi kimliği altında
tüm gün paparazzilik peşinde koşan acar bir gazeteci bile olabilir.
Bunlar hedef ülke hakkında toplumun her alanından önemli veya
önemsiz her tür dedikodu,yorum veya bilgiyi toparlar.
Gizlilik seviyesi yüksek,teknolojik gelişmelerden tutun
(mesela Çin bu alanda çok iyidir bir çok teknolojiyi bu şekilde çalıp sahiplenmişlerdir)
son derece basit kahve muhabbetlerine kadar yüz binlerce bilgi notu ilgili
teşkilatın ana veritabanlarına gönderilir.
Tüm bu toplanan irili ufaklı bilgi hedef ülkenin
“profilini” oluşturur.
Ancak esas tehlikeli olanlar “istihbarat ajanları”
değildir.
Esas tehlikeli olanlar “etki ajanlarıdır.”Bunlar hedef toplumun içine zamanla sızdırılır ve o toplumu
etkileyecek önemli noktalara yerleştirilir.
Mesela gazeteciler,köşe yazarları,sosyal medya fenomenleri
veya trolleri,televizyon tartışma programlarında sürekli arzı endam eden
konuklar,akademisyenler vs vs.. Kısaca olaylar hakkında bilgi almak ve görüş
oluşturmak için baktığınız her yerde bu etki ajanlarından bulunabilir.
Sızdırma işi zamanla ve dikkat çekmeden yapılır. Örneğin
önemsiz bir gazeteci aniden köşeler yazmaya ve televizyonlara çıkmaya başlar.
Ya da doğru dürüst bilimsel çalışması olmayan ve yurtdışında sıradan eğitim
görmüş bir “akademisyen” bir anda her konuda fikrine danışılan bir
“alim” görüntüsüne büründülür.
FETÖ dediğimiz adi terör örgütü temel olarak bir “etki
organizasyonudur”.
Bunların uzmanlık alanı toplumu yönlendirmek ve algılarını
değiştirmektir.
Etki ajanlarının tehlikeli olmasının sebebi her tür görüş
veya ideoloji adı altında karşınıza çıkabilmeleridir.
Mesela bir televizyon tartışma programında birbirlerinin
boğazına sarılacak denli kavga ederek tartışan görünüşte farklı görüşe sahip
“uzmanların” her ikisi de aynı örgütün üyesi olabilir ve zaten
amaçları belki de bir karmaşa görüntüsü verip insanları bıktırarak
“üçüncü” bir seçeneğe yönlendirmektir.
Bunlara karşı mücadelenin en etkin yolu doğru gözlem ve
analiz yapan kontr-espiyonaj birimlerinizin doğru çalışmasıdır.


Örneğin daha önceden kim olduğu bilinmeyen bir insanın hızlı
bir yükselişe geçtiği zaman bunu takip etmeniz ve bu yükselişin ardını
araştırmanız gerekir. Bu yükseliş her alanda olabilir. Kısacası her tür
başarının altını acaba ne kadar gerçek “başarı” ne kadar
“dizayndır” diyerek dikkatlice incelemeniz lazımdır.
Türkiyede bu alanda çok büyük hatalar yapılmıştır. Yıllarca
FETÖ üyesi yüzlerce farklı tipte “etki ajanının” toplumun karşısına
çıkarak istedikleri her türlü “algı operasyonunu” yapmalarına göz
yumulmuştur ve bu sadece bugünün işi değildir özellikle 1980’ler sonrası
neredeyse hiç bir önlem alınmamıştır.
Etki ajanları dünyanın pek çok yerinde kullanılmıştır.Örneğin Amerikada 1950 ve 60’lı yıllardaki “ırkçılık
karşıtı” ve “zenci haklarını” savunan hareketlerin içinde KGB
etki ajanlarının olduğu Soğuk Savaş sonrası ele geçirilen KGB arşiv
belgelerinde ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde İngilterenin başına yıllarca bela
olan IRA gibi örgütlerin içinde de Rus KGB ve Doğu Alman STASI elemanlarının
olduğu öğrenilmiştir.
Bunun tam tersi olarak Sovyetler Birliğini Afganistana
müdahele etmeye zorlayan “aşırı dinci fanatik” hareketlerin veya Doğu
Avrupada Sovyetler birliği karşıtı halk hareketlerinin arkasında CIA etki
ajanlarının olduğu da bilinmektedir.
Kısacası her baktığınız olay veya karşınıza çıkıp her konuşan
insan “göründüğü gibi” olmayabilir.
Burada önemli olan husus her konuda soğukkanlı bir şekilde
“acaba bu söylenenle bende ne gibi bir etki üretilmek isteniyor”
sorusunu kendinize sormanızdır. Özellikle Sosyal Medya üzerinden veya son
zamanların modası “Whats App” mesajları sayesinde birilerinin yaptığı
propagandalara da dikkat etmek lazımdır.
Bizim gibi az gelişmiş,eğitim seviyesi düşük ve
“kabilecilik” güdüleri yüksek ülkelerde etki ajanlarının işi çok daha
kolaydır çünkü kurcalayıp kaşıyabilecekleri çok fazla fay hattı ve bölünmüşlük
bulunur.
Bu tür operasyonlar bazen çok basit bile olsa etki eder.
Örneğin 28 şubat günlerini hatırlayın. O zaman amaç toplumun “laik”
kısmını “gericiler” geliyor korkusuna sokarak olası bir “askeri
müdahaleye” zemin hazırlamaktı.
O dönem televizyon ve gazetelerden her gün ya “korkutucu
cüppeli sakallı elleri asalı” tipler veya “fanatik tiplerin saçma
sapan nefret dolu konuşma kasetleri” önümüze konurdu. Internet yaygın
olmadığı için tüm operasyon dört beş ana akım gazete ve televizyonlar üzerinden
yapılmıştı.
Gene benzer bir şekilde 27 Mayıs darbesi öncesi halkın
dönemin başbakanı Adnan Menderes’e karşı kışkırtılması da bir kısım gazete ve
dergiler üzerinden ardı arkası gelmeyen iftiralarla başarılmıştı.
Menderes’in kendi aleyhine gösteri yapan öğrencileri dev
kıyma makinelerinde paramparça ettirdiği türünden “dezinformasyonlar”
bile yayılmıştı.
Bu işleri yapan etki ajanları sonradan hepsi de “saygın
gazeteci” olarak önümüze konuldu.
Kısacası ricam, lütfen önünüze konan her bilginin üzerine
oltadaki yemi görmüş sazan balığı gibi atlamayın ve “şüpheci” olun.
Sevgilerimle

Aydın Serdar Kuru