İSTİHBARAT SERVİSLERİ (ASKERİ – SİVİL) & DERİN DEVLET & İSTİHBARAT KONULARI & MİT – MEH & MAH VE TEŞKİLAT-I MAHSUSA

Havaalanı
saldırısı sonrası bana en çok sorulan soru güvenlik ve istihbarat zafiyeti olup
olmadığıyla ilgiliydi. Bende “güvenlik zafiyetinden bahsetmek mümkün görülmüyor
fakat istihbarat yetersizliğinden söz edebiliriz” demiştim.


İstihbarat zafiyeti ile yetersizliği arasında derin bir fark olduğunu da
ayrıca belirtmiştim. Bu istihbarat yetersizliğinin ne anlama geldiğini de
ayrıntılı olarak açıklayacağım demiştim. Fırsat ÖZEL BÜRO üyelerine kısmet
oldu.

Zafiyet deyimini çoğunlukla yapılması gereken bir işin tam anlamı ile
yerine getirilmemesi için kullanırız. Yetersizlik ise en basit tanımı ile
kapasitenin yetmemesi olarak ifade edilebilir.
Türkiye’de istihbarat sisteminin kendisine özgü handikapları hep var
olmuştur. Bu handikaplar ihtiyaca ve duruma göre kendisini gizlemeyi başarsa da
artık mızrak kılıfa sığamayacak kadar büyük gelmektedir. Şimdi size
yetersizliğin detaylarına girmek isterim.
 

Öncelikle Milli istihbarat teşkilatının iç ve dış diye ayrılmamasından kaynaklanan
durum kurumun ayağına bağlanmış en büyük prangadır. Bu pranga nedeniyle görev
tanımlamalarında ve yetkilerde hep bir güvensizlik oluşmakta , gerekli
düzenlemeler yapılamamaktadır. Bu düzenlemelere itiraz edenlere de oldukça hak
verdiğimi söylemek isterim.
Dış İstihbarat birimleri yaptıkları iş gereği iç istihbarat birimlerine
göre daha farklı yöntemler ve uygulamaları içinde barındırmaktadır. Yaptıkları
işin doğası gereği uyguladıkları yöntemlere bir uluslararası koruyucu kalkan
oluşturmak zaten mümkün değildir. En basit anlatımı ile bu nedenle “
yakalanınca tanınmaz ve yok sayılırlar “ . Yok sayılacak işler yapan kurum ile
iç istihbarat yapan kurumun bir arada olması doğası gereği doğru değildir.
İstihbarat olgusu Türkiye’de genel olarak bilgi edinme olarak algılandığı
için akıl kurma ve oyun kurma kısmı hep unutulmuştur. Bu nedenle de cari
istihbarat da başarılı olma şansı % 50 ye düşmektedir. İstihbarat MI6 için bir
“ analitik planlamadır “ bu nedenle de olanın değil olacağın hep içinde yer alır.
Bu da ön almak için fırsat verir.
İstihbarat kurumların yapısı iki bloklu Dünya düzenine göre inşa
edilmiştir. Düzenin dağılması ile beraber de istihbarat kurumları yeni payın
peşinden giden avcı kurtlara dönmüştür. Yani eskiden blok olarak hareket etmeye
çalışan müttefik istihbarat birimleri şu anda daha çok yalnız hareket etmek
istemektedir. Yardımlaşan kurumlar yerine rekabet eden kurumlara dönüşmüştür.
Bu da istihbarat kurumunun teknolojik ve alan olarak daha güçlü olmasını
gerektirmektedir. Bu ise güç bir dönüşüm olacaktır.
İstihbarat da bölgesel paylaşım ve filtre sistemine sahip olmak gözden
kaçan eylem sayısını azaltmakta ki en önemli faktördür. Bölgesel işbirliğinde
yaşanacak gerilimler bu istihbarat paylaşımların önünü de keser. Yani dış
politikada yaşanan her gerilim istihbaratın alamadığı bir bilgiye mal olabilir.
Geçen dönemde İsrail , Mısır ve Rusya ile yaşanan gerilimler bölgenin güçlü
istihbarat birimleri ile irtibatı tamamen koparmıştır. Bu da ön alma
kabiliyetinde eksikliklere yol açmıştır.
İstihbarat her zaman anlamlı bir mesaj ile çalışan bir kurum değildir.
Bazen pazılın bütün parçalarına ihtiyaç duyabilir. Bu pazılın parçaları da bir
kurumun elinde çoğunlukla bulunmaz. Başkasının anlamsız bir parçasına bile
ihtiyaç duyulabilir. Bunu alabilecek iş birliği her zaman üst düzey olmalıdır.
Geçmişte en çok aranan kişiye ulaşılmasını sağlayan bilgi çok küçük bir
istihbarat biriminden gelmiştir. Bu bilgiyi bütün teknolojisine rağmen CIA
ulaşamamıştır.
Türkiye’nin en büyük açmazı, iki devasa imkanlara sahip terör örgütünün
kendi sınırlarının hemen dibinde ve içinde yer almasıdır. Biri uluslararası
toplumun gözünden kaçarak diğeri de gözümüze soka soka büyütülmüştür. Sınırı
aşan örgütler ile mücadele sınır içinde olamayacağı içinde yapılan mücadele
pansuman tedavilerin ötesine geçememiştir.
Bu iki örgütün palazlandığı ülkelerde, devlet yapısı ya zayıf yada
hakimiyet kuramadığı alanlar oluşmuş durumdadır. Bu gri alanlar ise istihbarat
birimleri için kara delik gibidir. Alanda istihbarat yapmak zorlaştığından da
tek kaynak teknolojik istihbarata ve ülke içi istihbarata kalmaktadır. Bunun
sonucunda da 150 intihar bombacısı yakalamanıza rağmen ülkenin farklı
yerlerinde eylemler olabilmektedir. Örgütün merkezinde önleyici operasyon yapma
seçeneği yerine ülke içinde toplama operasyonları yapmak zorunda kalınmaktadır.
Bu ise hiçbir istihbarat örgütünün kaldıramayacağı türde bir operasyondur.
Tespih tekdir taneleri ise 99 dur.
Terör örgütlerinin 4ncü nesil savaşın bir parçası olarak kullanılması da
istihbarat birimlerinin işini zorlaştırmaktadır. Onları destekleyen devletler
ve istihbarat birimleri tarafından örtülü desteğe tabi olmakta ve lojistiğin
takibi zorlaşmaktadır. Buna bir de açıkların söylenmesi eklendiğinde iş
şirazesinden çıkmaktadır.
Türkiye’nin yapmaktan çok çekindiği bir hareket tarzı vardır. İstihbarat
birimi başka kurumlardan başarılı elamanların devşirmesine çok da sıcak bakmaz.
Batının çoklukla başvurduğu bu yöntem ülkemizde siyasal bir sorun olarak
algılanmaktadır.
Geçmişte ki kötü tecrübeler neticesinde asker ve başarılı polisler kurum
içinde sayısal anlamda bir oranın üzerine çıkarılmaz. Aslında bu durum kurumun
başka özellikleri bünyesine katmasını zorlaştırmaktadır. Yeterli sayıda
personel yetiştirmeye çalışması da teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenle de
ihtiyaç hiçbir zaman kapanmamaktadır.
Bugün size yalnızca MİT üzerinden, istihbaratın bu terör olayları
karşısında neden yetersiz kaldığını anlatmaya çalıştım. Bunun diğer bacaklarını
da uygun bir zamanda anlatmaya çalışacağım.
Evet Atatürk havalimanı önünde kendini patlatan kişilerin olayı nasıl
yaptığının simülasyonu yapmak kolaydır. Zor olan oradan başlayarak geri sara
sara hatanın nerede olduğunu bulmaktır. Sizin için eksiklikleri ile beraber
geri sarmaya çalıştım.
İnşallah bir faydam olmuştur.
ERKUT ERSOY


İSTİHBARAT UZMANI


ÖZEL BÜRO GRUBU