E. KORG. İsmail Hakkı
Pekin : Türkiye’nin istihbarat teşkilatları

İstihbarat
teşkilatlarının Türkiye’yi yönetenlere günümüz ve geleceğe yönelik, olması
muhtemel gelişmelerle ilgili stratejik değerlendirmeler sunması, ülke
güvenliği, istihbarata karşı koyma, yıkıcı/bölücü ve anayasal düzene yönelik
faaliyetleri tespit ve kontrol edecek istihbarat üretmesi gerekir. Üretilen
istihbaratın sadece güvenlik değil aynı zamanda ekonomi, sağlık, ticaret,
tarım, hayvancılık vb. hayatın tüm alanlarını kapsaması gerekmektedir. Yani
istihbarat teşkilatları devlet ve devletin kurumlarıyla birlikte özel sektöre
de hizmet vermek durumundadır. Yani istihbarat teşkilatları ülkenin her
alanında, kamu ve özel sektör yöneticilerinin kendi alanları ile ilgili olarak
ihtiyaç duyduğu istihbaratı üretmek zorundadır.

Bugün bu noktada mıyız? Bu
ihtiyaca cevap verildiğini düşünebiliyor muyuz? Bu sorulara cevabımız her halde
hayırdır. Peki istihbarat teşkilatlarımızı yeniden yapılandırıyor muyuz? Bu
soruya da cevabımız hayır olacaktır. Zaman zaman bu konuda çalışmalar yapıldığı
haberlerini görüyoruz ancak ne yapıldığını net olarak bilmiyoruz.

Türkiye’de MİT’i esas alan bir
teşkilatlanma yapıldığı gözleniyor. Bütün istihbaratın MİT bünyesinde
toplanması hedefi istihbarat üretilememesine neden olur. Zaten bunun
sonuçlarını geçmişte de günümüzde de gördük/görüyoruz. Bütün bunları bile bile
bütün istihbaratı nasıl tek bir kurumda toplamayı düşünüyoruz. Bunu
anlayabilmek mümkün değil.

Peki nasıl bir örgütlenme
yapılmalı istihbaratta? Öncelikle iç ve dış istihbarat ayrılmalı. MİT kanunun
değiştirilerek MİT sadece dış istihbaratta sorumlu olmalı ve insan istihbaratı
üzerine odaklanmalıdır. Dünya ve bölgedeki muhtemel gelişmeler konusunda
istihbarat üretmelidir. MİT diğer ülkelerin dış istihbarat teşkilatları gibi
belli konuda uzmanlaşmalıdır. Her çorbaya maydanoz olacak bir teşkilatın
görevini başarmasının mümkün olmadığı/olamayacağı açıktır.

Ayrı bir iç istihbarat teşkilatı
tesis edilmelidir. Bu teşkilat da insan istihbaratı üzerinde yoğunlaşmalıdır.
İstihbarata karşı koyma ve güvenlik istihbaratı bu örgüt tarafından yapılmalı
ve yürütmenin başına bağlanmalıdır aynen MİT de olduğu gibi.

Sinyal istihbaratı tek bir
teşkilatta toplanmalı ve ayrı bir sinyal istihbaratı başkanlığı tesis
edilmelidir. Bu başkanlık diğer ülkelerde ki dinlemeleri icra edeceği için
MSB’lığına bağlanmalıdır.

Reklamdan sonra devam ediyor 

Askeri istihbarat mutlaka yeniden yapılandırılmalı ve doğrudan MSB’lığına
bağlanmalıdır. Hem nicelik hem de nicelik olarak mutlaka yeniden
yapılandırılmalıdır.

Ayrı bir uydu ve görüntü istihbarat
teşkilatı tesis edilmeli ve bu da doğrudan MSB’lığına bağlanmalıdır.

Tabii her bakanlığın ve kurumun
kendi faaliyetleri ile ilgili ve iç denetimi ile ilgili istihbarat birimleri
tesis edilmelidir. Jandarma ve emniyet istihbaratı da bunlara dahildir.

Bütün bu istihbarat
teşkilatlarının faaliyetlerini koordine edecek bir başkanı ve bir koordinasyon
kurulu oluşturulmalıdır.

Bu teşkilatlarda görev yapan
personel rotasyona tabi tutulmalı ve teşkilatlar arasında karşılıklı personel
değişimi / görevlendirilmesi yapılmalıdır. Ayrıca ortak bir bilgi / duyum /
istihbarat havuzu oluşturulmalı hem ham bilgi, haber ve duyumlar hem de
üretilmiş istihbarat bu havuza atılarak bütün istihbarat teşkilatların
faydalanması sağlanmalıdır.
Tabii bu istihbarat teşkilatlarının
merkez teşkilatlarının yanında, taşra ve alandaki faaliyetlerini yürütecek
teşkilatları da tesis edilmeli, işe alma, eğitim ve öğretim sistemleri
konusunda da aralarında işbirliği/koordinasyonu sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet