DERİN DEVLET & İSTİHBARAT SERVİSLERİ & İSTİHBARAT KONULARI & MİT VE TEŞKİLAT-I MAHSUSA

BURAK İĞLİKÇİ : ETKİ VE NÜFUZ AJANLARIEtki ve n
üfus
ajanları. Dış güçler tarafından eğitilip, devlette veya özel sektörde kilit
yerlere yerleştirilen ve misyonu dış güçlerin çıkarları doğrultusunda çalışmak
olan kişilerdir. Bunlar, sırasında, kilit Bakanlıklarda politikaları
belirleyici bir bürokrat, büyük bir sermaye veya yayın grubunda karar
mekanizmasında etkili bir yönetici, basın-yayın kuruluşlarında yayın
politikalarına yön veren bir yönetmen, kamuoyuna mesaj ileten bir köşe yazarı,
bir yorumcu, etkili bir siyasi partide veya sivil toplum örgütünde politika ve
tutum belirleyen bir yöneticidir. Eski İçişleri Bakanı ve şimdi Yurt Partisi
Genel Başkanı Saadettin Tantan ile eski Dış işleri Bakanlarından, TBMM Dış
işleri Komisyonu üyesi Kamran İnan, birkaç yıl önce bu konuda yaptıkları
açıklamalarda bunları “NÜFUS CASUSLARI” olarak da adlandırmış ve
devlette önemli mevkilere sızdıklarından söz etmişlerdi.Oysa etki alanları bir
hayli geniş olmakla birlikte toplumun bir kesimi tarafından olumlu
karşılanırlar, toplumun geneli için iyi bir izlenim verirler Bu olumlu izlenimi
kullanarak psikolojik yönlendirme yaparlar Faaliyet alanları bir hayli
geniştirToplumların geleneksel refleks alanları bu kişilerin faaliyet
alanlarının temelini içerir Yıpratma faaliyeti içindedirlerBu yıpratma
faaliyetleri etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıkları  toplumların dinsel ve ulusal kimlikleridir
Çünkü her toplumun dinsel ve ulusal kimliği 
o toplumun devletsel bağlamda dış ve iç politikalarını yönlendirir Bu iç
ve diş politikalar her zaman etki ajanları 
için yönlendirmeye açık bölgelerdir Bilhassa yurt dışında bulunan
dernekler içinde etki ajanlarının yönlendirmesi bir hayli fazladır Bu
yönlendirmeyi  yapan şahsiyetlerin büyük
bir çoğunluğu genelde o toplumun üyesi bulunan fakat etnik bağlamda farklı bir
etnik yapıya mensup kisiler tarafından seçilir İşte bunlar içinde bulundukları
toplumu içinden kemiren fareler gibidirler Unutmadan belirtelim, etki ajanları
bir ülkenin tümden kamuoyunu  yönlendirip
iç dengeleriyle fevkalade oynayabilmektedir.

Akademisyen görünümlü kendi kültür ve değerlerine düşman nesil  yetiştirmeyi bile göze alan öğretim üyeleri
ve fakültelerde çeşitli sahalarda  
görev  almış etki ve nüfuz
ajanları mevcuttur. Yaşadığımız 21′ nci yüzyılda toplum mühendisi olarak etki
ajanlarının rolü aslında propaganda operatörü olmaktır. Propaganda faaliyeti
yürüten bu toplum mühendisi dediğimiz etki ajanları halkın zihnini denetim
altında tutabilmek için imaj tasarımı üzerinde çalışırlar.Amaçları halkın haber
alma aracı olan ve  görüntülü yayının
denetim altına alınması gerekir. Bilim ve teknoloji devrindeyiz sosyal medya
alanlarında veya tv ve proje programları izleyip karar vermeyelim enformasyon
savaş alanı sosyal medya alanlarıdır. Ve bu etkili propaganda ile yönlendirme
yapabilir etki ajanları bilinçli toplum olalım kültürümüzün,değerlerimizin farkında
olalım.Gelişen teknolojinin yeni savaşında milletçe karşı harekat teknikleri
geliştirmeliyiz. Sosyal medya alanı açık istihbarat akışının en yoğun olduğu
alandır.Çünkü istihbaratçılar artık sahada değil masa başında bilgi akışını
elde edip ona göre rapor düzenlerler.Gizli servis ve yabancı istihbarat
teşkilatların en çok faaliyet alanı sosyal medya alanlarıdır. Sosyal medyayı
farkında ve bilinçli kullanalım.Örneğin, dünya üzerindeki her türlü kitle
iletişimini kontrol eden “Echolon Ağı”, uzaydan her türlü görüntüyü
sağlayan uydu sistemleri, klasik casusların tüm işlevini fazlasıyla üstlenmiş
durumda.yönlendirici ajan” statüsünde etkili bir gazeteciye ya da medya
patronuna sahipseniz, yüz binlerce okuyucuyu ve siyasal iktidarı doğrudan
etkileyecek bir silaha da kavuşmuş olursunuz.
Keza, bir tarikat-cemaat şeyhini satın almışsanız, yüz binlerce müridini
de “yularından tutma” ve de gelecekte güdümünüzde bir halk hareketi
başlatma gücüne sahip olursunuz. “Sempatizanlar” ise hedef ülkelere
yoğun biçimde yönlendirilen kültürel emperyalizmin kesintisiz silahı olan kitle
iletişim, eğlence ve eğitim araçlarından (sinema, müzik, moda, internet,
televizyon vb.) olumsuz biçimde etkilenen tüketicilerdir. Kısaca, etki ajanları
görüldüğü gibi bir değil, on binlerle. Onlar aramızda, üstelik bizi
yönlendiren, yöneten her yerde. Bizde etki ajanlarına karşı Milletimizle
bilinçli hareket edeceğiz. En önemlisi de farkında olmak.

Her okuduğumuz veya duyduğumuza inanmamalıyız sorgulamalıyız. Yanlız k
üresel sistem herşeyi önümüze sunmuş tembel bir toplum
olalım diye .Okumayalım ,araştırmayalım,irdelemeyelim. Avrupa
ülkelerinde yaşayan insanlardan
eksiğimiz yok aksine gelenekleri olan g
üçlü tarihe sahip olan bir Milletiz.
Yılmadan yorulmadan korkusuzca okuyup araştıracağız ger
çeğin peşinden gidip hem
milletimizi hem yetişen nesillerimizi bu sahada etki ve nufuz ajanlarına karşı
diren
ç
g
östereceğiz.
Etki ve nufuz ajanlarının faaliyetlerini gezi parkı olaylarında g
ördük sahnenin önünde durdular olaylar patlak
verince hepsi geri
çekildi.
Bu tip oyunları Millet
çe
Bozacağız Atalarımıza yakışır şekilde diren
ç göstereceğiz.Kaynak : A
çık
İnternet Derlemeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir