Arslan BULUT
: Osman Kavala ve açık istihbarat !
E-POSTA : arslanbulut@yenicaggazetesi.com.tr


Polisin şafak vakti “Osman
Kavala’nın ekibi”
diyerek gözaltına aldığı ve akşam serbest
bıraktığı akademisyenler konusu, medyada hâlâ tartışılıyor.


Öncelikle belirtmeliyim ki polis,
sadece bu olayda değil, bütün
soruşturmalarda, kim olursa olsun, hangi suçu işlediği iddia edilirse edilsin,
herkese hukuka uygun davranmalıdır.


***


Şu bir gerçek ki dünyada istihbarat faaliyetlerinin yüzde doksanı,
artık “sivil toplum
örgütü”
denilen yapılanmalar tarafından, Soros‘un “Açık Toplum Enstitüsü” örneğinde olduğu gibi
bulunduğu ülkenin yasalarına uygun bir şekilde sürdürülmektedir.


CIA ajanı Ralph McGehee,
“Birleşik Devletler tarafından
parayla beslenen hükümet dışı örgütler de doğrudan ya da dolaylı olarak
operasyonlarda yer alır. Bu tür örgütler ve ajanslar, açık çalışmakla birlikte
CIA, hükümetleri desteklemek veya yıkmak gibi birincil rolünü elinde
bulundurmaktadır”
itirafında bulunmuştu!


Soros‘un turuncu devrimlerini veya Arap baharını hatırlayınız. Hepsi
birer CIA operasyonu değil miydi? Türkiye’deki gezi eylemleri de bu şekilde planlanmış
bir operasyondu ama ikinci gününden itibaren halkın katılımı ile
millileştirildi!


2016’da açıklanan WikiLeaks belgelerinde Soros’a ait Açık Toplum
Enstitüsü’nün Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin
‘i indirmeyi ve ülkeyi istikrarsızlaştırmayı hedeflediği, bu amaçla
da yeni muhalif oluşumlar yarattığı ortaya çıktı! Açık Toplum Enstitüsü’nün,
Rusya’ya çok sayıda sığınmacı göndermeyi, ülkedeki medya operasyonlarına nüfuz
etmeyi ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nın değersizleştirmeyi planladığı
anlaşıldı.


Peki, Türkiye’ye 4 milyon sığınmacı gönderilmesi kimin
planlamasıdır? Kendiliğinden olduğu söylenebilir mi?


Rusya Parlamentosu 2005 yılında Putin‘in emriyle hazırlanan “Ticari amaçlı olmayan devlet dışı toplumsal örgütler yasası”
kabul ederek yabancı sivil toplum örgütlerinin Rusya’daki faaliyetlerini
kısıtlamıştı. Putin “Sivil
toplum örgütlerimiz, kendi iş adamlarımız tarafından veya doğrudan devlet
bütçesinden desteklenmeli. Bu yasa, dışardan gelen sivil toplum kuruluşlarının
faaliyetlerini yasaklı hale getirmiyor. Onlar sadece nereden ne kadar para
aldıklarını söylesin.”
demişti.


***


Sivil toplum örgütleri, ülke aleyhine istihbarat çalışması
yapıyorlarsa, bu durum Türkiye’de polisi aşar! Zira, istihbarata karşı koymak,
polisin değil istihbarat örgütünün görevidir.


2008 yılında Muş’ta Genç Birikim Derneği’nin “Gençten Gence Projesi”ni
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği desteklemişti. Eğitim Ataşesi Craig Dicker, valinin da katıldığı
resmi törende, “Geçen yıl
gençlere yönelik hibe kapsamında projeye başladık. Genç sivil toplum
örgütlerini destekleme kapsamında şu ana kadar yaklaşık 30 sivil toplum
örgütüne destek olmuşuz. Türkiye’de çok çeşitli alanlarda sivil toplum
örgütlerince çalışmalar yapılıyor ama bizim esas amacımız yeni nesli
desteklemektir”
demişti!


Kısacası, bu işler polis operasyonları ile çözülemez. Zaten bu
faaliyetlerin bazıları, İktidar tarafından desteklenmektedir. Siz iktidar olmak
için ve açılım süreci boyunca, bu tür örgütlerden destek almışsanız, CIA’nın
yazdığı Arap Baharı senaryosunu, 2005 yılında Arap dünyasının sivil toplum
kuruluşları temsilcilerini İstanbul’da toplayıp para dağıtarak sahneye
koymuşsanız, şimdi aynı ekipler sizin aleyhinize kullanılıyor diye üzerlerine
gidemezsiniz. Giderseniz elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Çünkü yaptıkları işi
tanımlayan bir suç, ceza yasasında yoktur!


***


Osman Kavala, Ergenekon sürecinde Taraf gazetesine “borç” da olsa
para vermişse, Anadolu Kültür Sanat Tanıtım A.Ş, üzerinden Açık Radyo’ya ev
sahipliği yapmışsa veya Kürt edebiyatını İngiltere desteğinde fonlamışsa, “Anadolu’da Müslüman olmayan Toplumların
Mimari Mirasını Koruma Projesi”
ni ABD Büyükelçiliği desteğinde
sürdürmüşse, onu tutuklayacak bir yasa maddesi bulamaz, bulsanız bile iddianame
yazmakta zorlanırsınız. Dönemin Muş valisini de tutuklamanız gerekir! Üstelik
ABD ve Avrupa da ayağa kalkar! Bu işler
akılla çözülür, polisle, yargıyla veya şiddet kullanarak değil!Kaynak Yeniçağ: Osman Kavala ve açık istihbarat!
– Arslan BULUT