Türkiye’de İslâmcı düşüncenin önemli
isimlerinden birisi olan Said Halim Paşa, Batılılaşma meselesi ve İslâm
dünyasının geri kalma sebepleri üzerine derin tahliller yapmış ve özgün
düşünceler ortaya koymuştur. Paşa, İslâm dünyasının geri kalışını büyük ölçüde
Müslüman milletlerin İslâm öncesi geleneklerine bağlamaktadır. Paşa’ya göre
İslâm dini, Müslümanların ilerlemek için ihtiyaç duyduğu bütün esasları ihtiva
etmektedir. Ancak İslâm öncesi geleneklerinin etkisiyle dinlerini yanlış
yorumlayan Müslüman milletler, İslâmî ilke ve hakikatlerden uzaklaşmışlar ve bu
sebeple ilerleyememişlerdir. Batılılaşma hareketlerini de ikinci bir İslâm’dan
uzaklaşma olarak yorumlayan Paşa, Müslüman milletlere ilerlemek için İslâm
öncesi gelenekleri ile Batı taklitçiliğini bırakmalarını ve İslâmî ilke ve
hakikatlere dönmek anlamında İslâmlaşmalarını tavsiye etmektedir. Bu makalede
Said Halim Paşa’nın İslâm âleminin geri kalma sebepleri ve Türklerin İslâm
yorumu hakkındaki düşünceleri problematik bir yaklaşımla tahlil edilmiştir.
DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet