Müslüman toplumlar
bilimden ne zaman koptu ??

Mahmut Yanar yazdı…

Her toplumun tarihinde iniş ve çıkışlar, karanlık ve
aydınlık dönemler olmuştur. Müslüman toplumlar için de durum böyledir. Sorun;
çağımız Müslümanların bilimde ileri oldukları yükseliş dönemlerindeki değerler
yerine, Gazali’yle başlayan bilginin gereksiz, aklın yetersiz görüldüğü çöküş dönemindeki
değerlere sahip çıkmalarıdır. Günümüz Türkiye’sinde de olan budur.

MÜSLÜMAN TOPLUMLAR BİLİM SAYESİNDE GELİŞTİ VE YAYILDILAR

Yayılmacılık güçle, güç ise bilim ve teknoloji ile olur.
Müslümanların Arap coğrafyasından başlayarak Kuzey Afrika ve İspanya’ya, diğer
taraftan Hindistan ve uzak doğu ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı işgal
etmeleri bu sayede olmuştur. Avrupa toplumları ortaçağ karanlığında iken,
Müslüman toplumlar bugünün aksine, 1.000-1.450 yılları arasında bilim ve
teknolojide ön saflarda yer alıyordu. Dönemin Müslümanları bilim ve
teknolojinin fetih, fetihin ise zenginlik getireceğinin farkındaydılar. Bu
nedenle Arap ordularının arkasından tüccarlar yürüyordu. Bilime saygıları
vardı. Herkesin dilediği gibi düşünüp inanmasına izin verilirdi. İranlı ve
Musevi bilim insanlarıyla birlikte evren ve onun işleyişi konusunda serbestçe
tartışırlardı. Bizans imparatorları Müslüman/Arap bilim insanlarından
yararlanmak için onları saraylarına davet ederlerdi. Dünyanın en zengin
kütüphanesine sahiptiler. Arap kütüphaneleri, dünyanın o güne kadarki tüm bilgi
ve deneyimleri kapsayan kitaplarla doluydu. Dünyadaki pek çok önemli eserleri
Arapçaya çevirdiler. Okuma ve yazma oranı Avrupa toplumlarından çok yüksekti.
Eğer Nobel ödülü o zaman verilseydi, kuşkusuz bunların tamamını Müslüman/Arap
bilim insanları alırdı. Aristo’yu zamanında Avrupalılardan daha iyi
özümsemişler ve daha iyi biliyorlardı. Bu nedenle Yunan bilginlerini
Yunanistan’da Arap sanırlardı.

MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN DA BİLİME KATKILARI OLMUŞTUR

Müslümanlar bilim dünyasına pek çok yenilik getirdiler.
Değirmenleri, yelkenleri, trigonometriyi keşfettiler. Tarımda sulama yöntemleri
geliştirdiler. Felsefe, matematik, geometri ve astronomide çok önemli gelişme
sağladılar. Kimya ve metal sanayinde önemli adımların atılmasında öncülük
ettiler. Avrupa’nın kağıt ve barutla tanışması Müslümanlar sayesinde olmuştur.
Musa el Harezmi (780-850) , Ebu Maşer (787-886), El-Kindi (796-870), Ahmed
El–Fergani (?-861), Ebul Hasan Zencani (1250), El-Avfi (1171-1253), Farabi
(870-950), İbni Sina (980-1037), bilim dünyasına damgasını vurmuş önemli İslam
aydını ve bilim insanlarıdır. Ebu Ali Sina ve Farabi biyoloji ve evrim
konusunda Avrupa’yı etkilemiştir. İbni Haldun Sosyolojinin babası olarak
bilinir. Marks ve Hegel diyalektik felsefe ve tarihsel materyalizmin kurucusu
olarak bilinse de öncüsü İbni Haldun’dur. Keza Evrim teorisinin kurucusu Darwin
olarak bilinse de öncülleri Cahiz, İbn Miskeveyh, Ebu Ali Sina, Farabi, Devvani
ve Kınalızade Ali Efendi gibi Müslüman/Arap bilim insanlarıdır.

BİLİM SEVİLMEDİĞİ YERDE DURMAZDI

Müslümanların bilimle ilişkileri Gazali’yle birlikte
kopmaya başladı. Bilginin gereksiz, aklın yetersiz olduğu savunuluyordu. Bu
dönemden sonra bilimden tamamen uzaklaşılmış, doğa ve toplumsal olaylar artık
hurafelerle açıklanmaya başlanmıştı. Tabii ki bilim sevilmediği yerde durmazdı:
Nitekim öylede oldu. Bilimin yönü bu kez Doğu’dan Batı’ya çevrilmeye başladı.
Avrupa ortaçağ karanlığından çıkmış, Rönesans’la aydınlanma dönemine girmişti.

BİLİM SOYUT, FANTEZİ BİR UĞRAŞ DEĞİL, MUTLULUK VE
ZENGİNLİK DEMEKTİR

Bilim soyut, fantezi bir uğraş değildir. Sonuçları
itibariyle aş demektir, iş demektir; refah demektir, mutluluk demektir; kısaca
hayatta kalmak, insanca yaşamak demektir. Türkiye’nin yüzünün batıya yönelmesi,
Atatürk ilke ve devrimleri, cumhuriyetin demokratik ve laik değerleri işte bu
nedenle önemli ve değerlidir. Bu bağlamda, Darwin’den çok önce pek çok İslam
aydını ve bilim insanı tarafından ileri sürülen evrim teorisinin, öte yandan
Türk insanını kulluktan çağdaş birey seviyesine getiren Atatürk ve değerlerinin
Türk Milli Eğitim müfredatından uzaklaştırılması, öte yandan düşünceleri
nedeniyle pek çok bilim insanının üniversitelerden uzaklaştırılması büyük bir
talihsizlik olmuştur.

Mahmut Yanar

Odatv.com


Link : http://odatv.com/musluman-toplumlar-bilimden-ne-zaman-koptu-1102171200.html