Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara


HARRE VAKASI


Miladi 683 yılında 27 Ağustos’ta meydana gelen ve
İslam tarihinin en kanlı olaylarından biri olan Harre Vakası Arap Emevi
saltanat dinciliğinin işlediği bir sahabi katliamıdır. Haçlı engizisyonundan
birkaç asır önce meydana gelen bu katliam kilise engizisyonuna ilham veren
dinci cinayetlerin en büyüğüdür.Emevi Arapçılığına karşı çıktıkları için Peygamber
kenti Medine’de 80 küsuru sahabi olmak üzere yaklaşık on bin kişi katledildi.
Ödül olarak Peygamber kenti üç gün boyunca Emevi katillerine mubah kılındı …


Yani canilere istedikleri her şey serbest ilan
edildi. Bu serbestlik üzerine yaklaşık 900 kadının ırzına geçildi. Bu
tecavüzden doğan babası belirsiz çocuklara İslam kaynaklan Harre Evladı
demektedir…


Bazı sahabiler öldürülmedi ama ağır işkencelerden geçirildi.
Bunlardan biri olan Ebu Said el-Hudrî sakalları tel tel yolunarak acılar içinde
feryat ettirildi (İbn Ku-teybe; el-İmâme ve’s-Siyase 1/180-190).


Tüm bunlar Müminlerin halifesinin buyruklarına karşı
çıkılıp din umuru fesada uğratılıyor; fesadı çıkaran asilerin din adına hizaya
getirilmesi vaciptir!” gerekçesiyle yapıldı. Gerekçeyi belirleyen ve
buyruğu çıkaran ise “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi ve müminlerin
emiri” unvanlarıyla anılması yine bir “din buyruğu” haline getirilen
Yezit (ölm. 64/683) idi. Hz. Hüseyin’in başını kestiren Yezit…


Harre olayının ayrıntılarına bakalım…


Medine civarında harre volkanik arazi diye anılan
arazilerden biri olan Harre-tü Vâkım’da vuku bulan büyük çarpışma Emevi kralı
Yezit kuvvetleriyle Peygamber kenti Medine halkı arasında olmuştur.


Medine halkı yönetimin zulüm ve ahlaksızlıklarına
karşı çıkarak Yezit’in halifelik yani devlet başkanlığı makamından inmesini
istedi. Bunu hilafete isyan sayan Yezit Emevilere bağlılığı ve Peygamber
evladına kiniyle öne çıkmış olan Müslim bin Ukbe (ölm. 63/683) komutasında
büyük bir ordu oluşturarak Medine üstüne saldı.


Yezit ordusundaki asker sayısı on bin ila yirmi bin
arası rakamlarla ifade ediliyor. Sahabi katili komutan Müslim’in yanında yer
alan beş yüz kişilik kurmaylar kadrosu ise Rumlardan seçilmişti…


Onlara karşı çıkan Medine halk kitlesinin sadece
imanları iradeleri ve bir de şehit olma arzuları vardı. Teçhizatları silahları
son derece basit kılıç pala ve sopalardı.


Katliam yağmalama ve ırza tecavüzlerin ardından
halife Yezit için biat halifeye bağlılık bildirme tazelemeye geçildi. Katil
komutan Müslim şu emri verdi. .


Biat şu şekilde olacaktır: Yezit’in kulu ve kölesi
olarak biat ettim. Bazıları buna karşı çıkarak Allah’ın kitabı ve Peygamberin
sünneti üzere biat ederim diye ısrar etti. Bu şekilde biat isteyenlerin tümü
katledildi.


Müslim kestiği sahabe başları ile esir sahabileri
Yezit’e gönderdi. Yezit bunların karşısına geçip Uhud günü intikam şarkıları
söyleyen İbnü’s-Sib’arî’nin Bedir’de öldürülen müşriklerin intikamının
alındığını ifade eden bir şiirini okudu.


Müslim Medine başarısının ardından hemen Mekke
üzerine yürüdü. İbnüz Zü-beyr’in Kabe’ye sığındığını bahane ederek Beytullah’ı
“Kabe’yi ” mancınıkla tahrip etti daha sonra da ateşe verdi.


Yezit en büyük ödülleri ünlü sahabileri öldüren
askerlere verdi. Tarihçi İbn Sa’d (ölm. 230/844) bu askerler bir süre sonra
aynı Yezit’in emriyle öldürüldü…


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış