Hüsnü
Mahalli haklı mı ? : “Türkiye’yi hayal edilemeyecek büyük tehlike bekliyor”


“Türkiye’yi hayal edilemeyecek büyük
tehlike bekliyor”
 

Aslen Suriyeli olan gazeteci yazar
Hüsnü Mahalli, IŞİD tehlikesinin, Suruç katliamının Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın halifelik hayalinin sonucu olduğunu söyledi. 


Mahalli, Suruç’taki canlı bomba saldırısından
bir gün önce IŞİD komutanlarının Reyhanlı’da toplantı yaptığına dikkat çeken
Mahalli, “Türkiye’yi bekleyen tehlike kimsenin hayal edemeyeceği kadar büyük”
uyarısında bulundu.


Mahalli, Sözcü’den Özlem Gürses’in sorularını
yanıtladı. Sözcü’nün haberine göre; Suriye Cerablus doğumlu olan, 40 yıldır
Türkiye’de yaşayan, 38 yıldır gazetecilik yapan Mahalli, hep Ortadoğu’yu
izledi, yazdı. En karanlık adamları da tanıyor en güçlüleri de… Liderlere de
ulaşıyor bir telefonuyla, örgüt evlerine de… Olup bitenleri endişe ve acıyla
izliyor. “Bu coğrafyada genetik bir sorun var, bu coğrafyada hep kan vardır,
hiç iyi bir haber yazmadım ben” diyor.


“BU ADAMLAR HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞ”


Mahalli’nin sorulara verdiği
yanıtlar şöyle:


– IŞİD savaşı Türkiye topraklarına taşınır mı?


Yüzde 100. Daha hiçbir şey görmedik! Bu
adamlar her şeyi göze almış. Her tarafta eylem yaparlar, bomba patlatırlar.
Eğer Batı, IŞİD’e ve radikal İslam’a karşı tavır almazsa, Türkiye bu
işbirliğinin içine girmezse, bu coğrafyanın göreceği kan hiç kimsenin hayal
edemeyeceği kadar derindir!


“OTELLERDE KRALLAR GİBİ YAŞIYORLAR”


– İran anlaşması çözüme yardımcı
olamaz mı?


Hayır. Önce Suriye sorununu çözecekler. Onun
da çözülmesi için Türkiye önce Suriye politikasını değiştirmek zorunda.
Sınırını kapatacak, IŞİD, Nusra, Özgür Suriye Ordusu ne kadar örgüt varsa her
türlü ilişkisini kesecek, buradaki temsilcilerini kovacak, hepsinin ofisleri
var burada, otellerde krallar gibi yaşıyorlar, CUMHUR BASKANLIGINA VE
BASBAKANLIGA AID örtülü ödenekten paralar aktarılıyor…


BUNLAR ÇOK TEHLİKELİ OYUNLAR


– IŞİD-PYD denkleminde Türkiye’nin
tutumu ne olmalı?


Türkiye baştan hata yaptı. Baştan hata yapınca
bu yanlışlar seni korkunç bir noktaya götürür. Çünkü o yanlışlıklar, çok
karanlık ilişkiler içindeki yanlışlıklar. Davutoğlu bile kaç kere Erbil’e
gitti, kaç kere Salih Müslim Türkiye’de misafir edildi. Ne dediler adama?
“Esad’a karşı ayaklan, sana istediğini verelim.” Fakat Müslim ikna olmadı. Onun
üzerine Türkiye IŞİD’i destekledi PYD ve Kürtleri sıkıştırsın diye. Çok
tehlikeli oyunlar bunlar!


“YAVUZ SELİM ADI BOŞUNA SEÇİLMEDİ”


– Bunun sebebi olmalı. Nedir bu,
ego mu?


Ego ikincisi. Birincisi hayal: “Ben bu
bölgenin lideri olacağım.” Buna yüzde 100 inanıyorlardı. Arap Baharı başlayınca
bunlar Osmanlı hayalini canlandırmak istedi. Araplar da bir süre gaz verdiler,
coşturdular. Yavuz Selim adı köprüye tesadüfen mi verildi? Bu mesaj
Ortadoğu’dakilere, İslamcılara ve Müslüman Kardeşler’e… “Hey Müslüman
Kardeşler, ben Tayyip Erdoğan, Yavuz Selim’im!” dedi, “Gireceğim
Mercidabık’tan, Emevi Camii’nde namaz kılacağım, sonra halife olacağım.” Hep bu
düşünce vardı aklında, böyle örgütlendi her şey. Bütün o örgütlerden binlerce
insan Türkiye’ye getirildi ve eğitildi. Mısır’dan, Tunus’tan, Suriye’den,
Libya’dan…


TÜRKİYE, BUNLARIN HİÇBİRİNİ HAK
ETMEDİ


– Tümünü reddediyor hükümet
iddiaların!


Suruç’tan bir gün önce IŞİD’in ve Suriye’de
savaşan tüm örgütlerin komutanları Reyhanlı’da toplantı yaptı, kendileri servis
ettiler bu fotoğrafları. 9 Haziran 2011’den beri bu örgütlerin liderleri,
üyeleri Türkiye’ye giriyor çıkıyor, telefonunu, donunu, pantolonunu, yemeğini,
çikolatasını her şeyini buradan alıyor, yaşıyor, geziyor! Müslüman Kardeşler’in
binlerce lideri, komutanı var Türkiye’de. Her hafta bir otelde toplanıyorlar.
Türkiye’yi bekleyen tehlike kimsenin hayal edemeyeceği kadar büyük! Yıllardır
söylüyorum bunu ve hep söyleyeceğim. Çünkü hak etmiyor Türkiye bunu. Çağdaş,
demokratik bir ülke, hiç hak etmiyor. Çünkü ben karşı tarafı biliyorum, iyi
tanıyorum, ne kadar hasta, sapık olduklarını biliyorum. Arap coğrafyasında ve
dünyada IŞİD’i destekleyen, seven, inanan, dayanışma içerisinde olan 150 milyon
insan var. Bu Türkiye için büyük tehlike!


TÜRKİYE’DE BİNLERCE IŞİD HÜCRESİ
VAR


– Suruç’ta yaşanan nedir?


Suruç’ta olan bekleniyordu. IŞİD’in Türkiye
içinde yüzlerce belki de binlerce uyuyan hücresi vardı, bundan eminim. Son 4
yılda buradan Irak’a ya da Suriye’ye binlerce Türk gitti. IŞİD’in başkenti olan
Rakka’da artık insanlar Türkçe konuşuyor, buradan giden Türklerin yoğunluğundan
dolayı…


– Kim kurdu El Kaide’yi, Nusra’yı,
IŞİD’i? Kim kullanıyor şimdi bu örgütleri?


Suudi Arabistan, Pakistan, CIA. Amaç şu;
Sovyetler Afganistan’ı işgal edince Sovyetler’i dağıtma projesi altında “Yeşil
Kuşak” teorisi oluştu. Nitekim de başarılı oldu. Sovyetler dağıldı. Yeşil
Kuşak’ın hedefi şuydu: İslam’ı yozlaştırıp siyasi amaçlarımız için kullanalım.
İslam coğrafyasını perişan edelim. Bugün İslam Konferansı içinde 57 Müslüman
ülke var, 57 ülkenin İslami görüşü birbirine benzemez! 57 ülke birbirleriyle
kavgalı.


– İyi de bu proje kurulurken bunun
kontrolden çıkacağı öngörülemedi mi?


Kazaya uğrasa da bunu kuran ülkelere bir zarar
gelmiyor ki. CIA’nın ne zararı, Amerika’nın ne zararı var? Gücünü nereden
alıyor CIA? Bu coğrafyada var olan işbirlikçilerden. Krallar, emirler, şeyhler;
bizim coğrafyada hayal edemeyeceğin kadar tehlikeli! Yeşil Sermaye dediğimiz
kurumların sayısı 720 ve bu 720 kurumun toplam parası 2 trilyon dolar. Yani
sen, ben 2 trilyon dolara karşı savaşıyoruz.


– Peki paranın kaynağı ne?


Suudi Arabistan, Katar ve oradaki zenginler.
Bugün IŞİD’i sadece devletler değil bu zenginler destekliyor, acayip para
akıttılar IŞİD’e, Nusra’ya… Çünkü şöyle inanıyor ruh hastaları; “Bizim
düşmanımız Şiiler, Aleviler, bunlar kafir.” Bu oyun değil.


– Sünni İslam’la Şii İslam’ın
oranları nedir?


Yüzde 80’e yüzde 20’dir. Devlet olarak bir tek
İran. 56 devlet Sünni’dir. 11 Eylül, Amerika sistemi içinde bir tartışmaya
neden oldu: Demek ki bu sistem de bir yanlışlık var. Yeni bir proje yapsak mı?
İran ve Şiilerle de dost olmaya çalışalım.


SEVR’İN 100. YILINDA KÜRT DEVLETİ


– Kürt­le­re bu­ra­da dü­şen gö­rev
ne?


İş­te asıl so­ru bu! Çün­kü 100. yı­lı­na yak­la­şı­yo­ruz
Sev­r’­in, 2020. Sev­r’­in 100. yı­lın­da bu­ra­da bir Kürt dev­le­ti ku­rul­muş
ola­cak. Bir ön­ce­ki yüz­yıl­da İn­gi­liz­ler Ya­hu­di­le­re dev­let ver­di,
şim­di de Ba­tı di­yor ki; “Kürt­le­re dev­let ve­re­lim…” Su­ri­ye­’de olan bi­ten
Su­ri­ye­’nin ku­ze­yin­de bir Kürt böl­ge­si ku­rul­ma­sı için ya­şa­nı­yor.


– Tür­ki­ye ne­yi ha­ta­lı yap­tı?


Her şe­yi… Tür­ki­ye de­ğil, Er­do­ğan ve Da­vu­toğ­lu.
Da­vu­toğ­lu ken­di­ne gö­re bu coğ­raf­ya­yı kur­gu­la­ya­bi­le­ce­ği­ni san­dı.
Oy­sa Da­vu­toğ­lu­’nun bir­lik­te ha­re­ket et­ti­ği Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­tar
Tür­ki­ye­’den ve Türk­ler­den nef­ret eder. Za­ten ka­zık at­mış sa­na ta­rih
bo­yun­ca. Ay­rı­ca Arap­lar sa­na Müs­lü­man­la­rın li­der­li­ği­ni ver­mez,
Ku­ran Arap­ça­’dır. Suu­di Ara­bis­tan di­ye­cek ki: “Mek­ke ben­de ya­hu, sen
kim­sin?”


-Yolsuzluğun dış politika ile bir
ilgisi var mı?


Yüzde 100! Çünkü AKP iktidarının başından beri
Suudi’lerle ve Katar’la olan ilişkilerinin tümünde yolsuzluk var. Milyarlarca
dolar geliyor buraya “IŞİD’e verin, Nusra’ya verin, ÖSO’ya verin, tank alın,
tüfek alın, donlarını verin, şekerlerini verin.” Kim kontrol ediyor bunu? Var
mı bunu denetleyen bir kurum? Suudi Arabistan kaç para gönderdi? Meclis biliyor
mu, bu gazetenin okuyucuları biliyor mu? Niye örtülü ödenekler Başbakanlığa
verildi?


www.Gazetecileronline.com