TERÖR


Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA


İletişim
alanındaki gelişmeler ve yenilikler bir gelişmeyi beraberinde getirdi: Yalan
söylemede, kamuoyunu aldatmadaki büyük buluşlar! Diplomasi mesleğinin gereği
olarak ülkenin çıkarı, hukuk, siyaset, eşitlik, güvenlik gibi parlatılmış
kalıplarla dile getirilir. Ancak 19. yüzyılda olgunlaşan 20. yüzyılda gelişen
bu meslekte bir dereceye kadar saygı veya karşıdakini “enayi” yerine koymama
formatını izlemek mümkün idi. Konu Türk ve İslam dünyası olunca, en ilkel
Ortaçağ heveslerini çağdaş kalıplarla ortaya sürmek normal bir davranış haline
gelmiştir. Bu politikalara “Büyük Oyun” ismini batılılar vermiştir.


Bugünün
tarihini yazacak olanlar en büyük yalanın “IŞİD ile mücadele” olduğunu
görebileceklerdir. 11 Eylül sonrası Afganistan’a müdahale edilip yıllarca bomba
yağdırılırken amacın terörle, Taliban ile, el-Kaide ile mücadele olduğu
söylenmiştir. Irak’a 2003’te müdahale edilirken de amacın kitle imha
silahlarını yok etmek olduğu söylendi. Bugün cılız da olsa bunun yalan olduğunu
yazabilen batılı araştırmaları görebilmekteyiz. Arap Baharı çerçevesinde
örneğin Libya’ya müdahalenin benzer amaçları olduğu yazıldı.


Hemen her gün
hatta her saatte Halep’te, Musul’da ve diğer yerleşim yerlerinde bombalar
patlayıp insanlar ölürken diplomatik zeminlerde, uluslararası örgütler
salonlarında, basın toplantılarında amacın “IŞİD ile mücadele” olduğu
söylenmektedir. Başta ABD, Rusya, İngiltere olmak üzere bölgeye asker, silah
yanında istihbarat ordusu gönderen ülkelerin Ortaçağ’da kaldığı zannedilen
ilkel hesapları ile 20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran petrol
kavgasından bahsettikleri duyulmamaktadır. Diplomatik beyanların vazgeçilmez
tamlaması “IŞİD ile mücadele” için nerden çıktığı tartışma aşamasına dahi
gelmeyen terör örgütü her fırsatta malzeme sunmaktadır. Buna karşın bu terör
devletçiğinin bugüne kadar niçin korunduğu, niçin bu kadar insanın ölmesine göz
yumulduğu, örgüte yeni terörist ve silah kazandırılmasında gerçek sorumluların
kimler olduğu sorgulanma aşamasına gelmemiştir, belki de hiçbir zaman
gelmeyecektir. Bunun yerine oryantalist söylemlerle sömürüyü meşru kılmak üzere
“etnik, mezhepsel nedenler” ile başlayan ifadeler herkesin gözünü perdeleyecektir.


Irak ve
Suriye’nin en büyük şehirlerinden Musul ve Halep yok olma sürecine girmiştir.
Halep’te sıkışmış muhaliflere karşın Rusya desteğindeki rejim güçleri bomba
yağdırırken zaman zaman ateşkes makyajları görülmektedir. Bu arada muhalif
grupların daha doğrusu bu bölgenin asıl sahiplerinin şehri terketmesi
istenmektedir. Gerçi nüfusun büyük kısmı zaten sınırların ötesine geçti,
dağıldı, yok oldu. Ancak kalanlarla birlikte şehrin 14 asırlık tarih ve kültürü
dahi ağır ağır, dünya kamuoyunu alıştıra alıştıra berheva edilmektedir.
Belirtmek gerekir ki Halep ve civarında yaşanan bu sonuç aslında diğer güçlerin
uzlaşması ile yaşanmaktadır. Çünkü Avrupa’nın mamur şehirlerindeki
toplantıların anlaşmazlıkla sonuçlanması bu katliamın sürmesinde anlaşmaya
varıldı demektir. Türkiye’nin bu çerçevede “ilkeli politika” adına Şam yönetimi
ile temasa geçmemesi muamma olarak kalacaktır. Halbuki Şam yönetiminin gücü,
Rusya ve İran’a dayanmaktadır. Ankara’nın da bu ülkelerle diyaloğunda problem
yoktur. Katliamın sona ermesi, mevcut unsurların bir şekilde uzlaşarak
Suriye’de yeni bir oluşumun önü açılması konusunda Türkiye, İran ve Rusya
anlaştığı takdirde kimse buna karşı duramayacaktır. Her seferinde “Esedsiz”
girişiyle Ankara’nın kendi önünü tıkaması “kime yaramaktadır, kimler yok
olmaktadır?” hesabının yapılması için daha ne kadar beklenecek?


Musul’dan
IŞİD’i çıkarma konusu, naklen yayınıların ötesinde ne anlama geldiği bir kaç
haftaya kadar belli olabilecektir. Dünyanın en büyük güçleri davul-zurna ile
Musul etrafında konuşlanırken terör örgütüne şehre iyice yerleşmesi veya bu
tarihi kenti bombalarla donatması için fırsat mı tanınmaktadır? Tıpkı Halep
için olduğu gibi bu şehrin de boşalması, halkın bir şekilde vatanından
uzaklaşması için tatlı-sert nasihatlar, tehditler, uyarılar azar azar ancak
dozu gittikçe artarak pompalanmakta.


Belki üç-beş
aya kadar IŞİD kontrolünde bir yer kalmayacaktır (her ne kadar ABD’den bunun
yıllarca süreceği söylense de). Ancak bu coğrafyadaki kentler, köyler üç-beş
ayda bir şu gruptan bu gruba geçmeye, iç savaş değişik formatlarda sürmeye
devam edecektir. Tıpkı yıllardır yaşandığı gibi. Çünkü bütün plan, program
bölgedeki insanların birbirini kırması, Müslüman nüfusun azalması, İslam
mirasının bütün unsurlarıyla yok edilmesi üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda
İsrail çevresinde güçlü devletin kalmaması, mevcutların parçalanarak birbiriyle
didişen devletçiklerin kurulması diğer sömürgecilerin de çıkarlarıyla
uyuşmaktadır. Bu konuda bölgenin etnik yapısı kullanılışlı bir fırsat
sunmaktadır.


Bu Ortaçağ
ilkelliğini önlemek için kimsenin etnik kökeni veya mezhebiyle hesaplaşmasına,
örneğin Sünnilerin Ehl-i Sünnet yolunu tartışmaya açmasına gerek yoktur. İtikad
ve amel ile ilgili konular ancak ilim meclislerinde tartışılabilir. Türkiye
laik bir sisteme sahip olup halkının önemli bir kısmı Sünni iken bunun yok
sayılması IŞİD’e yeni fırsatlar verir. İran yöneticileri de Şiî temellerini
inkâr etmiyor. Sorunun buradan kaynaklandığını söylemek batının korkunç
tuzağına peşinen düşmek demektir. Halkının çoğunluğu Hıristiyan olan Yunanistan
ile sorunlar karşısında İslam kimliğini inkâr yoluna gidilmedi.


İsrail’in ve
büyük güçlerin çıkarları sözkonusu olunca buna karşı koymanın mümkün
olamayacağı düşünülebilir. Petrol, doğalgaz ile birlikte jeopolitik zenginliğin
bölge halkına bırakılmasını istemeyenlerin gücü ortadadır. Ancak bu güçlerin
her zaman belirleyici olmadığının birçok örnekleri bulunmaktadır. Bölge
halklarının daha fazla dayanışma içerisinde olmaları, en azından güçlerini
birbirlerine karşı kullanmamaları bu tuzağı atlamanın ilk adımıdır.


alaeddin.yalcinkaya@marmara.edu.tr


Öncevatan, 31
Ekim 2016