Toplantılarda Dikkat
Edilmesi Gerekenler

• Toplantıya geldiğinizde en önemli yere oturmaktan kaçınmaya
çalışın

• Politik olarak size en yakın insanlarla oturmak istediğinizde
bile, politik olarak size daha az yakın insanlarla, özellikle de kadınlarla
karışmaya çalışın

• Tartışma gündemi açıldığında, ilk söz alan siz olmayın ve
kendisini ifade etme konusunda daha fazla zorluk yaşayan insanların birkaç
dakika düşüncelerini toparlamasına izin vermenin bir zararı olmayacağını unutmayın

• Bir tartışmaya dahil olduğunuzda, söylemek üzere olduğunuz
şeyin bir başkası tarafından zaten söylenip söylenmediğini ve üzerine bir şey
eklemek için tekrarlamanın gerekli olup olmadığını düşünün. Eklemek iyi
olacaksa, fikri daha önce ifade etmiş olan kişiye gönderme yapın ve katkınızı
zaten söylenmiş olanı tekrarlamadan yapın

• Başka birinin, özellikle de bir kadının söylediklerini tercüme
etmeye (açıklamaya), netleştirmeye veya yorumlamaya asla çalışmayın. Bir şeyin
net olmadığını düşünüyorsanız, tekrar açıklamasını rica edin veya karışık
bulduğunuz konu hakkında somut sorular sorun

• Bir tartışmaya dahil olduğunuzda her şeyi tek seferde
söylemeye çalışmayın, geribildirimlerinizi toplantıya yayın, belirli
aralıklarla katkıda bulunun

• Tartışmaya kaç erkek ve kadının katıldığını daima aklınızda
bulundurmaya çalışın

• Gruptaki diğer erkek ve kadınların müdahalelerinin (konuşma ve
katkılarının) ne kadar sürdüğünü tahmin etmeye ve kendi katkınızı bunun
ortalaması olacak şekilde ayarlamaya çalışın

• Sözsüz iletişiminizi, fiziksel pozisyonunuzu, nasıl
hissettiğinizi/hissettirdiğinizi ve nasıl jestlerle kendinizi ifade ettiğinizi
aklınızda bulundurun

• Ses tonunuzu ılımlı tutun; bağırmak veya kendini dayatmak bir
fikri daha doğru yapmaz

Meclisler fikir teatisi yapılan ve herkesin katılım
sağlayabiliyor olması gereken yerlerdir. Tüm cevapları bildiğinizi
düşünebilirsiniz ama başkalarının da katılımına yer açmazsanız tartışmayı
tekelinize almış olursunuz.
Kolaylaştırıcılar olmasının bir nedeni var: tartışmanın tek
taraflı olmamasını, bir karar verilmeden önce tüm seslerin ve perspektiflerin
ifade edilebilmesini ve her birimizin kendi perspektifimizin ötesini
görebilmesini sağlamaya çalışırlar. Rolleri budur ve bu role saygı
gösterilmelidir.