Mobbing : Aşamaları ve Sonuçları

KAYNAK : https://ismetbarutcugil.com/2017/09/05/mobbing-asamalari-ve-sonuclari/

Mobbing, birine karşı cephe
oluşturma, duygusal saldırıda bulunma ve psikolojik terör yaratma anlamında
kullanılan bir terimdir. Mobbing süreci, bir iş ortamında birlikte yaşayan bir
grup insanın genellikle –olumsuz ya da olumlu- bazı küçük farklılıklar
nedeniyle içlerinden birini -kasıtlı ya da kasıtlı olmayan bir biçimde- kurban
seçmesiyle başlar. Daha sonra giderek artan bir tempoda seçilen kişiye yönelik
rahatsız edici sözler ve davranışlar sergilenir. Kişinin giyiminden
davranışına, işinden ilişkisine kadar birçok konuda olumsuz ifadeler, tedirgin
eden hal ve hareketler birbirini izler. Kişiye atfedilen olumsuz sıfatlar, giderek, kendini gerçekleştiren kehanetlerşeklinde gerçekten
gözlenmeye başlar. Beceriksiz, geçimsiz, huysuz, mutsuz, sorunlu olarak
etiketlenen kişi bir süre sonra bu nitelikleri ister istemez sergilemeye
başlar.

 

Mobbing,
beş aşamalı bir süreci içerir. İlk aşamada kişi kendisini de rahatsız eden,
kızdıran ya da utandıran kritik bir olay yaşar. Buna verdiği tepki diğerlerinin
dikkatini çeker. İşyerindeki yönetici, çalışma arkadaşları ya da elemanları o
kişinin duyarlı noktasını keşfederler.

İkinci
aşamada psikolojik rahatsızlık verecek sözler ve davranışlar denenir. Kişi
duygusal anlamda zor durumda bırakılır. Duygusal tacizde bulunanlar bu sürecin
kendileri açısından olası yararlarını değerlendirirler ve davranışlarına
haklılık kazandıracak gerekçeler üretirler.

Üçüncü
aşamada duygusal tacizde bulunan kişi ya da kişiler kendilerine taraftar
bulmaya başlarlar. Eğer bu aşamaya kadar yönetim, süreç içinde yer almamışsa
olumsuz algılamaya katılarak taraf olmaya başlar. Duygusal taciz yaşayan kişi
daha da güç durumda kalır, destek alabileceği ve çözüm bekleyeceği kişileri de
karşısında bulur.

Dördüncü
aşamada kurban kendisi için kullanılan nitelendirmeleri haklı gösterecek tutum
ve davranışlar içine girer. Düzeni ve dengesi bozulduğundan; şüphe, hayal
kırıklığı, kızgınlık, öfke, umutsuzluk, kafa karışıklığı, kıskançlık ve intikam
gibi duygularla kendisini daha da zor durumda bırakacak davranışlar sergilemeye
başlar.

Mobbing
sürecinin beşinci ve son aşaması, kişinin işten ayrıldığı veya işine son
verildiği dönemdir. Bu aşamada kişi genellikle yasal yollara başvurmak gibi
akılcı bir çözüm arayışı yerine zarar verme, intikam alma gibi kendisine daha
da olumsuz bir şekilde geri dönecek duygusal tepkiler gösterebilir. Dışa dönük
bir insan tepkisini açık saldırganlık şeklinde ortaya koyarken içe dönük insan
çoğu kez psikosomatik hastalıklar yaşar. Profesyonel destek almadığı takdirde
bu kişinin fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları uzunca bir süre devam
edebilir.

Mobbing
uygulayanlar, genellikle kendi eksik veya zayıf yönlerini gizlemek,
kendilerinde olmayan özelliklere sahip olan bir kişiyi küçültmek için bu yola
başvururlar. Kendileri ve konumları için duydukları endişe ve güvensizlik
onları bu şekilde davranmaya yöneltir. En belirgin yetenekleri, yapmacık saygı
ve samimiyetle kurdukları geçici ilişkilere dayalı gruplar
oluşturabilmeleridir. Bunun için fazlaca bir bilgiye, beceriye ya da karizmaya
ihtiyaçları yoktur. Çoğu kez olumsuz duyguların dayanılmaz hafifliğiyle birçok
insanı bir araya getirerek bir yöneticiye, bir çalışma arkadaşına ya da eşitler
arasından birine yönelik duygusal saldırıyı başlatabilirler. Mevcut düzenin ve
alışılmış uygulamaların devamından yana olan ve kendi dengelerinin
bozulacağından endişe eden başkaları da kısa sürede anlamadan, sorgulamadan
döngünün içine girerler.
Kaynak: İsmet Barutçugil, Kültürler Arası Farklılıkların
Yönetimi
,
Kariyer Yayınları, İstanbul, 2012

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet