• İRTİCA DOSYASI : Fesli Kadiryan VE MARİFETLERİ
  • Yayın Tarihi : 18 Kasım 2018 Pazar
  • Kategori : İRTİCA & LAİKLİK & TÜRBAN KONUSU & İSLAMİ CİHAD


Fesli Kadiryan

1933 doğumlu. Eyûb S. Mısıryan oğulu, Sariye Mısıryan'dan doğulmuş. Dede, Abdul  Sûnusi  Mısıryan. Selanik'den Akçabat'a göçen sabetay Sevi'ci yahudi ve Ermeni melezi PAKRADUNí bir ayile dölüdür..

Aileden uzak ve babasız kalır. Anası terzilik yapar.

1948 de ortaokul öğrencisi iken, Atatürk'e hakaret den dolayı okuldan uzaklaşdırılır.

Daha çocukluk çağında Türk düşmanlığına karşı militan olarak beyni yıkanmış , azılı militan olarak hazırlanmışdır. Doğru dürüst bir eğitim görmemiş ve tasdiknameli biri olarak il ilçe gezer...

1950 de Trabzon lisesi'nde iken,SEBÜLİ REŞAT-SERDENGEÇDİ  gibi Cumhuriyet aleyhtarı gerici mecmualara militan olarak bir iki yazı yazar.

1953 yılında Türk Milliyetçiler Derneği'ne sızar. Ve Akçabat Şb.ni açar.

Erzurum Lisesi'nden torpille diploma alır.

Trabzon Yetiştirmek Cemiyeti Yurdu'nda kalır. Fesat çalışmalarına devam eder. Derneğin parasını da zimmete geçirir. Ayrıca yedi talebe yurdu çalıştırır. Keza yolsuzlukları ayyuka çıkar.

1961 yılında Selanik PAKRADUNí si Vasıf Aydınarslan ve eşi Huriye Aydınarslan; 1924 de mübadele yasası ile , Selanik'den Türkiye'ye gelen bu ayile, Tokat Reşadiye Soğukpınar Bucağı'na  yerleşir. Soñra, Îstanbul'a taşınırlar. İşde bu sabetay ailenin kızı Aynur Aydın Arslan ile 1961 yılında evlenir..

Bir ara 'Sebil Yayınevi'ni kurar. Altmışlı yıllardan itibaren tarikat cemât yutdlarında yapdığı konferanslarla ün salar. 70 lerin ikinci yarısında kurduğu SEBİ YAYINLARI İslâmî kesimin gözdesi olur. Yurdlar için toplanan paralar haricinde, HAC ORGANİZASYONU adı altında toplanan paralarla ciddi servetler vb elde eddiği iddialarla savunulur. Boğaziçi'nde milyon dolarlık restorant aldığını kendisi söyler. Mısıryan o yıllarda  MSP nin de gözdesi haline gelir. MSP kurucu üyeliği yapan, ayrıca, AKINCILAR DERNEĞİ İSTANBUL İ BAŞKANLIĞI yapan Erduvan'a Dernek başkanlığı seçiminde yardım eder. Divan başkanlığı yapan fesli, Mardin li aday Zülfikar'ın 22 oy'unu  çalıb cebinde saklar, Erduvan'ın seçimde başkan olmasını sağlar. Fesliye 'Ağabey' diyen Erduvan'la ilişkileri bu günlere dayanır.

Yeni Cumhuriyet, harf inkılâbı ve Atatürk aleyhtarı yazılar yazar, küçük toplantılar da olsa, oralarda aleytar konferanslar vermeğe devam eder. Bu nedenlerle 7 yıl hapis cezasına çarptırılır.

Kumarbaz, içkici, pavyoncu , züğürt Türk Düşmanı Necib Fazıl'dan talimatlar alır. Hapisden kurtulmak için, deli raporu elde edmeğe çalışır.1974 af'ı çıkınca paçayı kurtarır. 74 af'ının çıkarılmasında fesli inin kurtarılması payı da mevcuddur.

Nizamı Âlem Ocakları'ndaki yurdsever talebeler bunun o günkü  igfali ile, her biri Musevi gekenekli Müslüman olup, Türklüğe düşman edilir.

Bu Meczub kılıklının, işleyib hipnotize eddiği; T.M .T.B.  üyeleri gençler, bu gün makam ve mevkilerde boy gösterib, Ülkenin gücünü, itibarını, eğitim  seviyesini  'Kuvvetler Ayrılığı'nı yok edenlerdir..

Fesli Kadir Mısıryan'ın ; Sünusi, Mehlika, Selman adlı üç çocuğu olur. Karısı, Alman Muhiplerince kurulan Alman Lisesi mezunudur.

Oğulundan boşanan gelini Aslı Mısıryan, bir Alman Hıristiyan ile evlenir ve T C vatandaşlığını terkeder.

Fesli Kadir Mısıryan, Askerlik yapmaz. Zira; Kabala inancına göre, bir Yahudi başka bir milletin askeri elbisesini asla giyinmez. Giyinir ise, lânetli sayılır.

Eniştesi Abdul Kolot da, Selanik sabetayistlerindendir.. Bülbül Deresi Yahudi Mezerliği'nde Kolotları bulmak mümkündür...

Türk olmayan cibiliyeti bozuk, DELİ ve AIDS raporlu birinin sağlıklı düşünmesi mümkün olamaz.

Tarihe bakdığımızda, SabetAyist, Siyonist, Kabalist  PAKRADUNí' olanlar tarih boyunca Türk Milleti'nin başbelası olmuşlardır...

Alpaslan'ın , Melikşah'ın kâtili Hasan Sabah, Şeyh Bedreddin, Bahaullah M.Ali, Sabetay Sevi, Fetullah Gülen ve elebaşı nitelikli Fetocular, Osmanlı Şeyhülislamları, Ülkü Ocaklarına sızıb, Musevi gekenekli islam tüzüğünü hazırlayan Nureddin  Topcu,  Bedirhaniler,   Seyid Rıza, Zındık Derviş Kara Mehmed  Sayid Norsi,   Şeyh Said, Neşşar, Abd. Zabsu , Ensari  ve  Gülada, Gülara' lar "Türk'üm diyemeyen T. piros'lar, hep bu melez soydandırlar..

BİZANS'da ikinci Vatikan'ı oluşdurmak, Egedenizi'ni Grec'e, Ege ve Marmara Bölgesi'ni İngiliz'e, Mersin, Doğu Kıbrıs'dan  Doğu Akdeniz Suriye ,  K. Irak Doğu Karadeniz, Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu  'Esir İl Oğulu/ ESRAİL'e  hazırlayarak ARZ-I MEVUD'u hazırlamak için,  asırlarca savaşan   ve bu uğurda Samanoğlu, Hazar, Selçuklu, Memlük, Safevi, Osmanlı Türk Devletleri'ni yıkan,yıkdıran, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için son sürat mücadele veren, Yüce Atatürk'ü zehirleyerek öldüren Benaroyas'lar; mezkûr Siyon dölleridir..

Düşmanın senin inanc dünyana sızmış da bunu farkedememiş isen, başkalarının boyunduruğuna koşulmayı çokdan hakedmişsin demekdir...

"Vatanın bağırına düşman dayamış hançerini..

Yok mudur kurtaracak bahd-ı kara mağderini?"

Vatan uğruna bir ömürü Feda eden Türk ahvadı Namık Kemal'i anmadan geçemedim..

Y.Özkara