Düzce ile tanışıklığım 1970’li
yıllara dayanır.

Önceli Düzceli bakanla çalıştım.

Eski Kültür ve Milli Eğitim
Bakanlarımızdan rahmetli Avni Akyol ile.

Sonra, ANAP döneminde Devlet Bakanı
Kâzım Oksay.

O zaman Bolu ile Düzce ayrılmamış,
Düzce henüz il olmamıştı.

Düzce’yi ben “Türkiy’nin küçük
Amerikası” olarak tanımlarım.

İnsanı uyanıktır, müteşebbistir.

Orada daha çok Karadeniz ve Kafkas
kökenli yurttaşlarımız yaşarlar.

Kafkas kökenlilerin adetleri ve yaşam
tarzları diğerlerinden farklıdır.

Farklı ve katı töreleri vardır.

Meselâ büyüklerin kahvesine  küçükler giremez.

Düzceli’nin eşi Kafkas kökenli ise, evin
erkeği gelmeden hanım uykuya dalmaz.

Eşini, gerekirse sabaha kadar günlük
kıyafetiyle bekler.

Bunu dostum Faruk Göle’den
öğrenmiştim.

Düzce’den Recep Toker gibi iyinin
iyisi bir dostum daha var.

Düzce’nin efsane belediye başkanı
Selahattin Olcar da harika bir dosttur.

Düzce’ye çok değerli hizmetleri
olmuş, belediyenin bütçesini kuruşu kuruşuna yerli yerine harcamış, yetimin
hakkını gözetmiştir.

Aydın bir insandır Olcay.

O Belediye başkanı olsaydı Düzce
meydanına o ucube heykel dikilir miydi?

Adaletin önüne gübre serpilir miydi?

Ey benim sevgili Düzceli kardeşlerim.

Anladım, belediye iktidardan olsun,
şehrinize hizmet gelsin diye bu defa Cumhuriyet ve Atatür’ten nasipsiz bir
adamı getirdin oraya.

O adam sana hizmet edeceğine, bir
daha seçilmek uğruna yalakalık peşinde.

Misafirin yoluna gübre dökmek onun
marifetidir Düzceli’nin değil.

Düzceli misafirperverdir.

Misafirini incitecek bir şeyi asla
yapmaz.

Düzce’yi gübre çukuruna düşmüş
kişilerle bir tutmayınız lütfen.

Düzce mert, kabadayı ve aynı zamanda
insani vasıfları olan bir yöremizdir.

O heykeli yıkacak, bu günün
zıpırlarını gübre çukurlarına gömecek bir yönetim geldiğinde, Düzce’nin bu
günkü makus talihi de değişecektir.

Biz Düzce’yi  de Düzceliyi de iyi biliriz.
Mutlaka silkinip kendine gelecektir.