Said Nursi’nin
kayıp mezarına MİT ve Genelkurmay dahil oldu


KAYNAK : https://www.risalehaber.com/said-nursinin-kayip-mezarina-mit-ve-genelkurmay-dahil-oldu-350943h.htm


Genelkurmay Ankara
Seferberlik Bölge Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı da kayıp mezar olayına
dahil oldu


Şanlıurfa Barosu Bediüzzaman Said Nursi’nin kayıp mezarının peşini
bırakmıyor. Daha önce Başsavclık ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
‘ne müracaat eden Baro, yeni bir girişimde
bulundu.


Baro, Şanlıurfa Valiliği‘ne müracaat ederek,
Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge
Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı
kayıtlarında Said Nursi’ye ait
bilgilere ulaşılması talebinde bulundu.


Büyük bir insanlık suçu
ilimizde gerçekleşti


Şanlıurfa Barosu’nun
yaptığı açıklama şöyle:


Bilindiği üzere Urfa Barosu olarak
Merhum Said-i Nursi’nin Dergah Camisinin avlusunda bulunan mezarının
parçalanarak naaşının kaçırılmasının 57.
Yıldönümü olan 12 Temmuz 2017
tarihinde, 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu’nun Baroların Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen 76/1 ve Baro Yönetim
Kurullarının Görevlerini düzenleyen 95/21 fıkraları gereği Hukukun Üstünlüğünü,
İnsan Haklarını Savunmak ve Korumak görevine istinaden olayın büyük bir insanlık suçu olduğu ve İlimizde
gerçekleştiği
hususu da nazara alınarak Yönetim Kurulumuzun oybirliği
ile aldığı karara istinaden, olayla ilgili adli ve idari yönden gerekli
başvuruları yapacağımızı daha önce  Kamuoyuna deklare etmiştik.


AİHM skandal bir şekilde olayın
esasına girmedi


Adli yönden yaptığımız başvuruda Urfa
Cumhuriyet Başsavcılığı ilk önce olayın esasına girdiği halde maalesef daha
sonra Savcılıkça takipsizlik kararı verilmesinin ardından iç hukuk yollarının tüketilmesi üzerine
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine yapmış olduğumuz başvuru, anılan Mahkeme, son
birkaç yıldır verdiği siyasi ve konjonktürel kararlarına bir yenisini
 daha eklemiş ve Mahkemece başvurumuz skandal bir şekilde olayın esasına
girmemek için bahaneyle   usulden reddedilmişti.


MİT ve Genelkurmay’da bilgi ve
belge bulunmaması mümkün değil


Bunun üzerine Kamuoyuna duyurduğumuz
üzere bu kere bahsi geçen olayla ilgili 09/04/2019
tarihinde idari yönden Şanlıurfa
Valiliğinden kayıp naaş ile ilgili Valilik arşiv kayıtlarının
tetkik
edilerek bilgi ve belgelerin bulunması halinde tarafımıza verilmesi, Valilik
Kayıtlarında olayla ilgili bilgi ve belge bulunmaması halinde; Valilikten Genelkurmay Ankara Seferberlik
Bölge Başkanlığına ve Milli İstihbarat Teşkilatı kayıtlarında Merhum Said-i
Nursi’nin kayıp naaşı ile ilgili bilgi ve belge bulunmamasının mümkün olmadığı
hususu
açık olduğundan ve böyle emsalsiz bir insanlık suçunun sır
 olamayacağından da bahisle, bahsi geçen Kurumlara müzekkere yazılarak
kayıp naaş ile ilgili bilgi ve belgelerin  tarafımıza verilmek üzere
istenilmesi talep edilmiştir. 


Urfa Barosu olarak anılan olayla ilgili
kararlılıkla bu işin takipçisi olacağımızı Kamuoyuna saygıyla duyururuz.