İRTİCA & LAİKLİK


Yukarıdaki
iki fotoğraftan soldaki 31 Mart vakasında İstanbul’da meşrutiyeti yıkmak için
toplanan gerici kalabalık, sağdaki fotoğraf ise bu yıl İstanbul’da sözde
Suriye’deki savaşı protesto etmek için toplanıp hilafet ve şeriat nutukları
atan yobaz kalabalık…


İki fotoğraf
arasındaki tek fark biri 1909 yılında çekilmiş, diğeri ise günümüze ait bir
görüntü…


Zihniyet
aynı, sloganlar aynı, düşmanlıklar aynı, hayalini kurdukları Türkiye aynı… 100
yılda değişen hiçbir şey yok.


Osmanlı’yı
yıkan gerici yobaz zihniyet, şimdi ise Cumhuriyeti yıkmak için tüm gücüyle çalışıyor.
Cumhuriyet’in yerine koymak istedikleri sistem tüm İslam coğrafyasına kan,
gözyaşı ve cehaletten başka bir şey yaşatmayan bir şeriat rejimi…


Hayal
ettikleri Türkiye’de  çağdaşlık yok, bilim yok, demokrasi ve fikir
özgürlüğü yok, laiklik yok, kadın hakları yok… Kısacası insanın , insan gibi
yaşaması için gerekli olan değerlerin hiçbiri yok.


Peki ne var?


En başta
eli, eteği öpülen, öl dese uğrunda can verilen, vur dese gözünü kırpmadan kelle
uçurulan, Allahın yeryüzündeki gölgesi sanılan bir Sultan, halife var.


Her şeyi
bildiği sanılan, hayattaki her şeyi, bilimi fıkıh kitaplarıyla, sünnetle,
icmayla çözeceği düşünülen ulema takımı var.


Fizik,
kimya, matematik, tıp gibi modern bilim dalları ve çağdaş Üniversiteler yerine
tekke, zaviye, medrese gibi son kullanma tarihi çoktan geçmiş gerici eğitim
kurumları ve dine dayalı eğitim sistemi var.


Birey olma
bilincine sahip, milli değerlerini savunan onurlu bir millet yerine, halifenin,
sultanın kölesi olmuş, atalarının hangi milletten olduğu unutturulmuş, milli
kimliğine düşman edilip koyunlaştırılmış bir ümmet var.


Evde
kocasının her hizmetini yapmakla görevli olan, annelikten başka mesleği
olmayan, okutulmayan ya da kocasına iyi bir eş olmasına yetecek kadar okutulan,
hayattan koparılıp eve hapsedilmiş, dünyaya gözleriyle özgürce bakması bile
haram sayılmış çarşaflı kadınlar var.


Müslüman
olmayan, müslüman olsa bile kendi mezhebinden olmayan herkesi zındık, kafir,
vatan haini ilan edip öldürmek var.


Kendisi gibi
düşünmeyen, kendisi gibi cinsel tercihi olmayan, şeriata aykırı hayat tarzı
olan herkesi Allah adına idam etmek var.


Körü körüne
Yahudi ve gayri müslim düşmanlığı yaparak dünyadan soyutlanmak, cihad
anlayışıyla dünyayı kana bulamak var.


İşte
yukarıdaki iki fotoğraftaki yobaz kalabalıkların hayalindeki Türkiye… Soldaki
yobazlar bir imparatorluğu yıktı. Sağdakiler ise dedelerinin izinden giderek
Cumhuriyeti yıkmaya çalışıyor. Kısacası iki fotoğraf, tek zihniyet…TIBBIYELİ HİKMET

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir