DİNCİ Said Nursi ve
talebelerinin hapisteki 120 sırrı

Tevafukların,
gerçekten bir tesadüf eseri değil, kasdî tevafuklar olduğu görülecektir


Ahmet Bilgi’nin haberi:


RİSALEHABER-Hapishaneler, Nur
hareketinin terminolojisinde yer alan tabiri ile Medrese-i Yusufiye
,
Bediüzzaman Said Nursi
ve talebelerinin geçmişte vazgeçilmez mekanlarından biriydi. 


Bundan tam 84 yıl önce bugün yani 19
Ağustos 1935’te Eskişehir mahkemesi kararını açıklamıştı.


BEDİÜZZAMAN’IN KALDIĞI EVE BASKIN


20
Nisan 1935’te Bediüzzaman Said Nursi’nin
Isparta’da oturduğu evde arama yapılır ve bütün
kitaplarına el konur. Bediüzzaman’ı emniyete götürüp sorgulayan polis, suç
unsuru herhangi bir şeye rastlayamayınca serbest bırakmak zorunda kalır. Ancak
birkaç gün sonra yeni tutuklamalarla birlikte Said Nursi ve Risale-i Nurlar
hakkında soruşturma başlatılır. İçişleri
Bakanı Şükrü Kaya soruşturmayı “Sıradan bir zabıta olayıdır”

şeklinde açıklayarak tepkileri önleme çalışır. Bediüzzaman ve 120 talebesi askeri
araçlara bindirilerek Eskişehir Hapishanesine gönderilir. Bediüzzaman
Hazretleri hapishanede bir kaç kişi dışında kimseyle görüştürülmez.


Risale-i Nurları yazmaya devam eder


Üstad, bu sıkıntılı ve zor şartlara rağmen
Risale-i Nurları yazmaya
devam eder.
Yirmi Yedi, Yirmi Sekiz, Yirmi Dokuz ve Otuzuncu
Lem’alar yazılır. Talebeleriyle mektuplaşmalar sürer. 


Bediüzzaman, “vatana ihanet” iddiasıyla
yargılandığı dava süresince tutuklu kalır. Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ağustos 1935
tarihinde verdiği kararla
Said Nursî’ye 11 ay hapisle birlikte
Kastamonu’da zorla alıkoyma (mecburî ikamet), 15 talebesine de altışar ay hapis
cezası verilir. Zaten Bediüzzaman ve ceza alan talebeleri tutuklu olarak
kaldıkları cezaevinde bu süreyi doldurdukları, diğer talebeleri ise beraat
ettikleri için tahliye edilirler.


Eskişehir Cezaevinden tahliye edilen
Bediüzzaman Said Nursi serbest bırakılmayarak, polis gözetimi altında mecburî
ikamet için Kastamonu’ya gönderilir.


TESADÜF DEĞİL KASDİ TEVAFUKLAR: 120


Bu süreç zarfında çeşitli tevafuklar
yaşanır. Abdülkadir
Badıllı ağabey
, tevafuklar zincirini şöyle anlatır:


“Bediüzzaman Said Nursi’nin Van’dan
alınışı olan 25 Şubat
1925
’den bu yana, yani 25
Nisan 1935
gününe kadar sürgünlük hayatı, tam on sene iki ayı
doldurmuş oluyordu. Van’dan alındığında, yolculukta geçen bir iki ayını
hesaptan çıkarmak istesek, tam
120 ay
ediyordu. Bu da bir güzel adede tevafuk ediyordu.


Kaydedeceğimiz tevafukların, gerçekten bir
tesadüf eseri değil, kasdî tevafuklar olduğu görülecektir şöyle ki:


1-Bediüzzaman’ın
sürgünlük hayatı, Van’dan alınarak yolculuklar hariç Eskişehir hapsine kadar tam 120 ay..


2-Mesnevi-i Arabîdeki
Arapça risaleleri dahil, o
ana kadar yazdığı imanî ve Kur’âni risaleler 120 adet…


3-Isparta ve civarından
toplattırılıp Eskişehir hapsine götürülen masum ve mazlum Nur talebelerinin sayısı 120…


4-Dahiliye vekilinin
Ankara’dan yanına almış olduğu polis
ve jandarma kuvveti 120 kişi.


5-Eskişehir hapis
hadisesinin başlangıcı olan, ilk baskınlar tarihi, Isparta i’tibariyle 20 Nisan
1935’den, mahkemenin hüküm tarihi olan 19 Ağustos 1935 gününe kadar tam 120 gündür.
(Osmanlıca Lem’alar, s: 950)


6-Hazreti Üstâd da, bu mütevafık hadiseleri şöyle izah etmiştir:


“…Hem yine manidar tevafukat ı
lâtifedendir ki; Risale-i Nur’un yüzyirmisekiz parçası, yüz onbeş parça kitap
ediyor. Risale-i Nur’un şâkirtlerinin ve müellifinin mebde-i tevkifi olan 27
Nisan 1935 tarihiyle, mahkemenin karar ve hüküm tarihi olan 19 Ağustos 1935
tarihi olmasına nazaran, yüz onbeş gün olup, Risale-i Nur kitapları adedine
tevafuk etmekle beraber; istintak edilen ve suçlu gösterilen yüzonbeş eşhasın
adedine tam tamına tevafuk ettiği gibi, gösteriyor ki; Risale-i Nur müellifinin
ve şakirtlerinin başına gelen musibet bir dest-i inayetle tanzim ediliyor..”


(Bu kısmın haşiyesinde ise, suçlu görülen
maznunlardan iki tanesinin isimleri mükerreren yazıldığı için, yüzonyedi olarak
kayde geçmiş olmakla; tevkifler başlangıcı olan 25 Nisan 1935’den mahkemenin
hüküm tarihine kadar yüzonyedi gün ederek, ayrı bir tarzda tevafuk ettiğini
kaydetmiş. A.B.)