110. Yıldönümünde anımsatmalar :
13 Nisan (31 Mart) gerici ayaklanmasında ne/ler olmuştu ?
(Kanlı 31 Mart olayı ( eski
takvimle 31 Mart 1325)  13 Nisan 1909
tarihine denk gelmektedir)
– Bir bakan, bir
milletvekili, bir binbaşı, 20’yi aşkın kişinin öldürüldüğü ve yüzlerce kişinin
yaralandığı başkaldırı .


– O gün alaylı subaylar,
avcı taburlarından kimi erler,medrese talebeleri ve sivillerin katıldığı binlerce
insan Sultanahmet Meydanında toplanır.


–  Öncelikle Millet
Meclisi’ni bastılar. Milletvekillerinin gözleri önünde iki cinayet
işlenir. 


– Adliye Nazırı (Adalet
Bakanı) Nazım Paşa, Meclis
Başkanı, İttihat ve Terakki’nin önderlerinden Ahmet Rıza’ya benzetilerek;


   aynı
biçimde, Lazkiye milletvekili Emir
Mehmet Aslan Bey
de Tanin gazetesi başyazarı ve
İttihatçı Hüseyin Cahit Yalçın’a
benzetilerek       öldürülür. 


–  Güruh, İstanbul’u 10 gün
kadar fiilen işgal eder. Yıldız Sarayı bahçesinde toplanıp  getirdikleri
Deniz Binbaşısı Ali Kabulü Bey’i, Padişah  Abdülhamit’in gözleri
önünde parçalarlar. 


– Meclis’i basanlar ve on
gün bütün İstanbul’u felç edenler “şeriat isteriz” diye
bağırıyorlar. 


– Şûra-yı
Ümmet (Halk Meclisi) ve Tanin (Çınlama) adlı 1908 Meşrutiyet Devrimi’ni
tutan ilerici gazeteler kalabalıklar tarafından basılır, yağma edilır,
makineleri paramparça dağıtılır. 
Ayaklananların
istekleri beş noktada toplanıyordu: 


1- Sadrazam Hüseyin
Hilmi ve Harbiye Nazırı Rıza Paşalarla, Millet Meclisi Başkanı
Ahmet Rıza Bey azledilmelidir. 

2- Aynı zamanda İstanbul milletvekili olan Tanin gazetesi Başyazarı Hüseyin Cahit ile Şûra-yı
Ümmet gazetesi sahibi Bahaeddin Şakir ve Millet Meclisi II.
Başkanı Talat Bey
 azledilmelidir. 

3- Şeriat bütün yönleriyle uygulanmalıdır. 

4- Orduda açığa çıkartılan alaylı
subaylar geriye dönmeli, mektepli subaylar görevlerinden alınmalıdır. 


5- Ayaklanmadan dolayı bir neferin bile kılına dokunulmamalıdır. 
Kahveler
basılıyor, resimler indiriliyor, sokaklarda mektepli subay avı yaşanıyor, hatta
kimi çavuşlar sokakta yakaladığı kadınların saçlarını kesiyordu. 


Meclis dağılmış, herkes köşelere sinmiş, İstanbul korkudan nefesini tutmuş
gibiydi.


Kuşkusuz,13
Nisan( 31 Mart)  olayı gerici bir
hareketti. 1908 ‘de
II. Meşrutiyet’le gelen değişime karşı dine dayalı gelenekçi kesimin ağır bir
tepkisiydi. 


Değişik örgütler (siyasi,
dış, iç vb.), alaylı-mektepli subay çelişkisinden yararlanarak özellikle alaylı
subayları tetiklemişler, erleri de
dinsel söylemlerle
harekete geçirmişlerdi. Dinsel söylemden etkilenen medrese öğrencileri de harekete
katılmıştı. 
 


13 Nisan (31 Mart) d 1908’den sonra ne oldu?


Rumeli’den Hareket Ordusu
İstanbul’a geldi. İsyanı bastırdı. Meclis’i tekrar açtı ve Padişah II.
Abdülhamit’i tahtan indirip azletti. 
Biz bugün 31 Mart’ın yıldönümünde, konuyu gündeme
getirirken bu olaylardan ibret alınmasını da öneriyoruz. (*) 13 Nisan( 31
Mart)  ayaklanmasından 110 yıl sonra,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
bulunduğu yer sorgulanabilirse doğru yön belirlenebilir. 
Bilginize..
13 nisan 2019,Cumartesi
ARİSTO Sözün en güzeli; söyleyenin doğru olarak
söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.
demiş.