Teoman Ertuğrul
TULUN

: YENİ ÇALIŞMA ALMANYA’DA YABANCI DÜŞMANLIĞININ YÜKSELDİĞİNİ GÖSTERİYOR


1993 yılında Solingen’de meydana gelen acı verici
kundaklama saldırısının 25. yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığımız konuya
ilişkin yazımızda, “… ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı
yükseliş içindedir. Özellikle, saldırganlık ve şiddet içeren yabancı düşmanlığı
şimdi aşırı düzeylere ulaşmış ve eski tür ırkçılığın yerini almıştır. Irkçı tür
ayrımcılık metamorfoza uğrayarak, halk tarafından kabul gören aşırı yabancı
düşmanlığına dönüşmüştür.” ifadelerini kullanmıştık.[1]


Geçtiğimiz günlerde 7 Kasım 2918 tarihinde,
Almanya’daki otoriterlik ve aşırı sağ eğilimleri ile ilgili olarak yapılan
Leipzig Otoriterlik Çalışması 2018’in bulguları Berlin’de, Leipzig Üniversitesi
Aşırı Sağ Aşırıcılğı ve Demokrasi Araştırması için Yetkinlik Merkezi’nden Dr.
Oliver Decker ve Profesör Elmar Brähler tarafından kamuoyuna sunulmuştur.
Konuya ilişkin olarak yapılan duyurudan, söz konusu çalışmanın Heinrich Böll ve
Otto Brenner Vakıfları ile iş birliği halinde yürütüldüğünü anlıyoruz.[2]


Söz konusu çalışmanın ana bulguları, Leipzig
Üniversitesi’nin “Yaklaşık üç Almandan biri yabancı düşmanlığı görüşlerini
destekliyor: bireysel gruplara ilişkin ön yargı yükseliyor” başlıklı Basın
Açıklamasında duyurulmuştur. Çalışma direktörü Dr. Decker’e göre, araştırma
“oldukça açık biçimde yabancı düşmanlığının ülke çapında artan biçimde yaygın
hale geldiğini göstermektedir.” [3]


Yapılan açıklamalardan, araştırmacıların çalışma
kapsamında 2416 (batı bölgesinden 1918, doğu bölgesinden 498) kişi ile görüşme
gerçekleştirdikleri ve sağ kanat otoriter diktatörlük yandaşlığı, yabancı
düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, sosyal Darwinism, şovenizm ve Nasyonal
Sosyalizmin önemsizleştirilmesi gibi konuları araştırdıkları anlaşılmaktadır.


Çalışmanın bulgularına göre, Almanların toplam yüzde
36’sı yabancıların Almanya’ya sadece refah devletini sömürmek için geldikleri
(doğu: yüzde 47,1, batı: yüzde 25) cümlesi ile aynı fikirdedirler. Dörtte
birinden fazlası, iş imkanlarında daralma olması halinde yabancıların kendi
ülkelerine yollanması taraftarıdır. Yaklaşık yüzde 36’sı Almanya’nın tehlikeli
biçimde aşırı yabancı kalabalığı içinde boğulduğunu düşünmektedir (doğu: yüzde
44,6, batı: yüzde 33,3).


Çalışmanın bulguları ayrıca, “Müslümanlara yönelik ön
yargıda alarm verici bir artış” olduğunu ortaya koymaktadır. Profesör Brähler’e
göre, “2010 yılında anket katılımcılarının yüzde 33’ü yüksek sayıda Müslüman
nedeniyle kendi ülkelerinde kendilerini yabancı olarak hissettiklerini
belirtirken, 2018’de bu sayı batı ve doğu Almanya’nın her ikisinde yüzde 55’e
yükselmiştir.”


Araştırmanın bulguları Yahudi Düşmanlığının yaygın
olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, on anket katılımcısından biri “Yahudiler
ile ilgili özel bir durum var ve onlar gerçekten bize uymuyor” tümcesi ile açık
biçimde, buna ek olarak yüzde 20’si söz konusu tümce ile dolaylı şekilde aynı
fikirdedir. Anket katılımcıları üçte bire varan bir oranda Yahudi Düşmanı
tümcelerin en azından bir bölümüyle mutabıktır. Esasında, çok kısa bir süre
önce yayınlanan Almanya’da Yahudi Düşmanlığına dair kapsamlı CNN raporu benzer
sonuçlara işaret etmektedir. CNN’e göre, Almanya Yahudilerinin %776’sı Yahudi
Düşmanlığının bir sorun olduğunu düşünürken, Almanya’daki Yahudi olmayanların
%77’si bunun tersini düşünmektedir. Ayrıca, genç Alman yetişkinlerinin %44’ünün
Holokost hakkında hiç denecek kadar az şey bilmeleri çarpıcıdır.[4]


Araştırma Sinti ve Romanlara karşı da yaygın ön yargı
olduğunu ortaya koymaktadır. Almanların yüzde 60’ı Sinti ve Romanların suça
eğilimli olduğu tümcesiyle aynı fikirdedir. Doğu Almanya’da halkın yüzde 70’i
bu görüşü desteklemektedir.


Prof. Brähler, “aşırı sağ görüşlere sahip kişilerini
şimdi CDU ve SPD partilerinden uzaklaştıklarını, AfD’de de (Almanya için
Alternatif) kendilerine yeni bir yuva bulduklarını” ifade etmektedir.


Çalışma esas olarak Avrupa dijital basınında “Çalışma,
Almanya’da yabancı düşmanlığında artış buluyor” ve “Çalışma, Almanya’da yabancı
karşıtlığı tutumunda artış buluyor” şeklinde başlıklarla yansıtılmıştır.[5]


Araştırmanın sonuçları kendi kendisini açıklayan
niteliktedir. Yukarıda değindiğimiz yazımızda belirtiğimiz üzere, tarihçi Eric
Hobsbawn 1991 yılında “yabancı düşmanlığı 20 inci yüzyılın sonunda kitle
ideolojisi olmuş gibi görünüyor” demişti.” Öyle gözükmektedir ki, bu öngörü 21
inci yüzyılın ilk çeyreğinde çok ciddi bir gerçeğe dönüşmüştür.


*Fotoğraf: Deutche
Welle


[1] Teoman Ertuğrul Tulun, “Remembering Solingen: The
fractious rise of extreme xenophobia in Western Europe”, Hürriyet Daily News, 19
Mayıs 2018.


[2] “Leipziger Autoritarismus-Studie 2018: Methode,
Ergebnisse und Langzeitverlauf” (Heinrich Böll Stiftung, 07 Kasım 2018), https://www.boell.de/de/2018/11/07/leipziger-autoritarismus-studie-2018-methode-ergebnisse-langzeitverlauf.


[3] “Pressemitteilung” (Universitat Leipzig, 07 Kasım
2018), 286/2018, https://www.uni-leipzig.de/en/service/communication/medienredaktion/press-releases.html?ifab_modus=detail&ifab_uid=95a0810a9320181110164726&ifab_id=8004.


[4] Michael Kaplan, “The Word Jew Was Not a Common Insult
When I Went to School…It Is Now,” CNN, November 28, 2018.


[5] “Anti-Foreigner Attitudes on the Rise in Germany,
Study Finds,” The Local, November 8, 2018, https://www.thelocal.de/20181108/anti-foreigner-attitudes-on-the-risehttps://euobserver.com/migration/143336.