Nurcan
Yazıcı
:
IRKÇILIK YENİ DÜNYANIN KORONASI !..


George Floyd Amerika’nın Ninneapolis
şehrinde polis tarafından öldürülen 690 siyahiden birisi…


Bu
ne ilk ne de son olacaktır.


Çünkü
d
ünyaya demokrasi dersi veren
Batının etnik kimlik ve İslam düşmanlığı kurumsal bir olgudur. Ve ırkçı eğilim Batı kültüründe asla yok
olmaz.


Batı, insanları mensup oldukları etnik
kimliklere, ten renklerine, inançlarına göre tasnif ederek ötekileştirme
anlayışını geliştiren hatta ırkçılığı ideoloji
haline getirendir. Aynı batıyı daha sonra ırkçılığı çağdışı ve insan haklarına
aykırı ilan ederken görüyoruz.


Bu
batının gerçek yüzünü kapatabilir mi? Tabi ki hayır!


ABD demokrasi ve insan hakları konusunda
en iyi savunmayı yapıyor gözükse de, ırkçı polisin silahsız siyahi genci
boğarak öldürmesiyle, sisteminin ve siyaset anlayışlarının hala ırkçılığa yer
verdiğini görmekteyiz..


Bugün Amerika’da meydana gelen ya da
kurgulanan ırkçılık hareketinin arkasında yatan nedeni sadece ekonomi olarak
açıklayanlar yanılıyorlar. Batılı beyaz her çıkmazında olduğu gibi bugün de,
yaşadığı bunalımların suçlusu olarak kendine benzemeyeni yani ötekileri sorumlu
tutmakta. İlk fırsatta da, kendinden olmayanları cezalandırmakta.


Toplumda
en kolay örgütlenen duygudur nefret ve ırkçılık.


Korona nasıl ki kısa bir zaman içinde
bütün dünyayı sarmışsa, ırkçılıkta en az korona kadar hızla yayılabilecek ve
zihinleri zehirleyebilecek bir mikroptur.


Irkçılığın
kökeninde sanıldığı gibi sadece ten rengi veya etnik köken yoktur.
Irkçılık hareketi için, birçok neden oluşturulabilir.
Yabancı düşmanlığı, kültürel farklılıklar, işsizlik, umutsuzluk… gibi.


Muhtemelen Amerika
kendi kâbusuna dünyayı dâhil etmek için elinden geleni yapacak diğer ülkelere
de ırkçılığı pompalayacaktır. 


Korona pandemisinden sonra oluşan ekonomik
çöküşün insanlar üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri
düşünürsek,  ırkçılık konusunda bütün ülkelerin acil olarak gereken
tedbirleri alması gerekir.


Dolayısıyla
bugünlerde devletimizin ve siyasetin en fazla işleyeceği konu ülke birliği ve
beraberliği olmalıdır.


Batı dünyevi ve ekonomik alanla
yükseleceğini inandığı ve insanlarını da bu alana yönelttiği için birlik
kavramının içini doldurmaları oldukça zordur. Dolayısıyla bizlerin insanları
yönetmek için ben merkezli siyaset yapan Batı’yı model almak yerine, kendi
değerlerimize sarılması çok önemli.


Özellikle
insanlarımızın aidiyet duyguları; dayanışma ve ideal duygularıyla
güçlendirilmeli, toplumda sık sık, Anadolu’nun âlicenaplığı ve İslam hoşgörüsü
işlenmelidir.


Unutmayın ırkçılık basit bir önyargı
değildir. Bir anda toplumun bütün dokularına yerleşip, bünyeyi tahrip
edebilir.


Aman
dikkat!


Irkçılık kadar sinsi sinsi ilerleyen ve
hızlı yayılabilecek başka bir toplumsal hareket yoktur. Başladığı zaman, ne
yasalar ne de cezalar insanları durdurabilir.


Irkçılığın
tahribatı yüzyıllar sürer ve etkisi
 koronadan çok daha büyük olur.