Ayetullah Humeyni İngiliz ve Masondur
Ruhullah Musavi Humeyni, Hindistan’lı bir anne
ve bölgedeki önemli İngiliz ajanı William Richard Williamson, namı diğer Hacı
Abdullah Williamson adlı bir İngiliz babadan dünyaya gelmiştir.Humeyni’nin asıl
adı Ruhullah Hindizade’dir.


Kardeşlerinin adı


-Nureddin Hindi, (Hindistanlı
demek)


-Murtaza Pasandide ve


-Hacı Ali Williamson’dur.


Hacı Abdullah Williamson, Hindistanlı ve Arap
kadınlarla yedi evlilik yapmış, bu evliliklerden 13 çocuğu olmuştur.
Çocuklardan dokuzu ölmüş ve yalnızca dört oğlu kalmıştır.


Hacı Abdullah Williamson, dört oğlunu önce
Necef’te, sonra burada başarılı olamadıkları veya başka özel nedenlerle İran’ın
Kum şehrinde Medreseye göndermiştir. Ticaretle uğraşmak isteyen Hacı Ali
Williamson hariç, diğer üç kardeş dini eğitimini tamamlayarak Ayetullah
olmuştur.


Hacı Abdullah Williamson İngiltere’nin İran,
İran Körfezi ve Arap ülkelerindeki en önemli casuslarından birisidir. Casusluk
hizmetlerindeki başarılarından dolayı İngiliz Petrol şirketinde
görevlendirilmiştir.


Gizlilik süresi dolmuş Gizli İngiliz
belgelerine göre, İngiliz casusu Hacı Abdullah Williamson, Türklere karşı Fırat
sahilinde başlatılan Muntafik Ayaklanması sırasında develerle isyancılara
Muscat’tan silah ve cephane taşımıştır.


İran’ın en eski gazetelerinden Ettela’at, 7
Ocak 1978 tarihli sayısında Humeyni’nin İngiliz casusu olduğuna dair şu sözlere
yer vermiştir: ‘Humeyni bir İngiliz ajanıdır. Homeksüeldir ve deli bir Hintli
şairdir. İngiliz petrol şirketleri, Şah’a karşı Humeyni’yi destekliyor.


Williamson ailesi, askerlik ve etnik kökenleri
konusunda zorluk yaşıyordu.


Huzistan Eyaletini Senatörü Musavi, ailenin
dostu idi, nüfuzunu kullanarak, ailenin erkeklerinin askerlikten muaf tutulması
için sahte ad ve sahte belgelerle onlara nüfus cüzdanları çıkarmıştır.


Humeyni’nin gerçek kimliğini, etnik kökenini,
nüfus cüzdanını nasıl aldığını, Ayetullahların onu idamdan kurtarmak için ona
nasıl sahte Ayetullahlık ünvanı verdiğini, Senatör Musavi, Savak’ın Başkanı
General Pakrevan, Ayetullah Şeriatmadari ve Ayetullah Gölpayegani biliyordu.


Humeyni İran’a geldikten hemen sonra Senatör
Musavi ve General Pakrevan öldürülmüştür. Ayetullah Şeriatmadari’ye de suikast
düzenlenmiş fakat o bu suikastten sağ kurtulmuştur. Humeyni’nin ilk icraatı,
onun gerçek kimliğini bilen canlı şahitleri ortadan kaldırmak olmuştur.


Humeyni, İngilizlerin kurduğu ve bir Mason
Teşkilatı olan Müslüman Kardeşler Teşkilatının İran Kolu ‘Fedeyani İslam’ın
üyesidir. Müslüman Kardeşler, faklı ülkelerde farklı ad altında faaliyet
göstermektedir.


Dünyadaki bütün başbakan, devlet başkanı ve
önemli kişilerin üye olduğu 36 Uluslararası Süper Mason Locasından ‘Edmund
Burke’, ‘Geburah’, ‘Amun’, ‘White Eagle’ ve ‘Joseph de Maistre’ adlı localar,
işbirliği ile 1979’da İran İslam Devrimini gerçekleştirmeye karar vermiştir.


Mason Kardeşleri Şah Rıza’yı deviren ve
Humeyniyi başa getiren ekipte, Sovyetler Birliği Kommünist Partisinin ‘Joseph
de Maistre’ye üye olan önemli liderleri de aktif rol oynamıştır. ‘Joseph de
Maistre’nin kurucularından birisi Lenin’dir.


Humeyni bir istisna değildir, ülkemizde
binlerce ‘Humeyni’ vardır. Sahte mehdi ve sahte din adamı enflasyonu bu iddiayı
ispata yeterlidir


Bu konularda geniş bilgi, gizliliği kaldırılmış
gizli belgeler ve orijinal kaynaklara dayanan ‘İPLER KİMİN ELİNDE’ adlı
kitabımda mevcuttur.
Alıntı:@Yasin Aslan