Irak’ın derin örgütü Kesnizani

Artık
ülkeleri ele geçirme teknikleri o denli gelişti ki, bir ülkeyi içten fethetmek,
askeri harekat ile fethetmekten daha kolay, daha ucuz ve daha -insani- kayıpsız
hale geldi.

1963
yılında katledilen John F. Kennedy, suikastten önceki son konuşmasında, bundan
tamı tamına 54 yıl önce üst aklı ve vekalet savaşlarını aşağıdaki gibi
tanımlamış;

“Dünyanın her yerinde devasa ve amansız bir gizli
yapı tarafından durdurulmak isteniyoruz. Bu yapı nüfuz alanını genişletmek için
örtülü araçlara dayanıyor: işgal yerine sızmaya, seçimler yerine ayak
kaydırmaya, özgür tercih yerine yıldırmaya, gündüzün orduları yerine gecenin
gerillalarına güveniyor. Bu öyle bir sistem ki ince ince örülmüş, çok etkili
bir makinenin inşasına bolca insanî ve maddî kaynak tepiştirmiş durumda. Bu
makine ise askerî, diplomatik, istihbarî, ekonomik, bilimsel ve politik
operasyonları birleştirmekte. Hazırlıkları yayınlanmıyor, gizleniyor. Hataları
manşete çekilmiyor, gömülüyor. Muhalifleri övülmüyor, susturuluyor. Hiçbir
harcama sorgulanmıyor, hiçbir söylenti gazetede haber olmuyor, hiçbir sır ifşa edilmiyor.”

Kesnizani
de John F. Kennedy’in bahsettiği gizli yapının, bölgemizde PKK ile başlayan ve
gittikçe gelişen vekalet savaşlarını uygulamakta çok başarılı olan Üst Akıl ve
Dış Güçler tarafından yapay olarak yaratılmış tarikat görünümlü bir örgüt. Bu Üst
Akıl ve Dış Gücün kimler olduğunu söylemeye gerek yok. Kim oldukları ve kaç
tane oldukları zaten belli.

Kesnizani,
Kürtçe’de “Ben hiçbirşey bilmiyorum” manasında olup, Süleymaniye civarında bir
Kürt aşiretinin adı. Bu örgüt bizlere çok yabancı. Basınımızda veya da günlük
hayatımızda faaliyetleri neredeyse hiç yer almadı ama gerçekte Saddam’ı
deviren, Irak’ı içten kemirerek bitiren FETÖ benzeri bir kuruluş. Buna tarikat
da diyebilirsiniz, örgüt de.

Amerikan
tanklarının 9 Nisan 2003 günü Bağdat’a ellerini kollarını sallayarak bir tek
mermi atmadan girmesinin perde arkasında Kesnizani yatıyor. Dönemin en gelişmiş
MIG savaş uçaklarını ABD ordusuna karşı kullanılacağına, çölün engin kumlarının
altına gömülmesinin emrini veren de Kesnizani üyeleri Generaller.

Kesnizani
Tarikatı’nın başı Şeyh Muhammed Kesnizani. Kesnizani’nin adları Gandhi ve Nehru
olan 2 oğlu bulunuyordu. Gandhi 1980’li yıllarda meçhul bir cinayete kurban
gitti. Kesnizani Şeyhi Muhammed, özellikle Körfez Savaşından sonra stratejisini
tekrar gözden geçirip Saddam’a yöneldi. Saddam’ın karısı Sacide Hayrullah, maç
kaybettikleri için futbolcuları falakaya yatıran oğlu Uday, Saddam’ın
kardeşleri Vatban ve Barzan, Saddam’dan sonra gelen devletin ikinci adamı
İbrahim İzzet El- Duri, Genelkurmay Başkanı Mareşal Ayat Fetih El-Rayi, Hava
kuvvetleri komutam Mareşal Hamid Shaban, Umumi Askeri İstihbarat Başkanı
Mareşal Vefik El-Samahrayi ve istihbarat birimi El Muhaberat’m elemanları Şeyh
Muhammed Kesnizani’nin ayağını öpüp tarikatın müridi olmuşlardı. Saddam’ın
ağzından çıkan her kelime anında Tarikat Şeyh’inin oğlu Nehru’ya, oradan
babasına, babasından da Üst Akıl’a gidiyordu.

Üst
Aklın bir parçası Bağdat’ı işgal etmekten vazgeçince, diğer parçası kolları
sıvadı ve Kuzeydeki Kürtlerle sıkı ilişkiler kurabilmek için Kesnizani vasıtası
ile Irak’ı 3 parçaya bölmeyi başardı. Üst Akıl Güneyde Şii’lere, Merkezde Irak
Devletini elinde tutsan Araplara ve Kuzeyde de Kürtlere kendi bölgelerinde
kendi yönetimlerini kurdurdu. Her üç yönetim de şimdi Üst Aklın akıttığı Dolarlarla
Üst Aklın uşağı olmuş durumda.

Bu üçlünün arasında, Kuzeydeki Kürt Yönetiminin bağımsızlığını ilan etmesi Üst
Aklın ikinci yarısının, bölgede kendisine akraba ve destek olacak bir devletin
kurulması işine geldiğinden şimdi Üst Aklın hedefi Irak’ın kuzeyinde bağımsız
bir Kürt devleti kurulması…

Hep
birlikte göreceğiz bu yöndeki gelişmeleri…
Prof.
Dr. Ata ATUN

e-mail: ata.atun@atun.com veya ata.atun@gmail.com

http://www.ataatun.org

Facebook: AtaAtun1