Gürsel
Tokmakoğlu
: Ben Kerkük Derken


20 Haziran 2020


Kerkük önemlidir! Barzani’nin veya PKK’nın sigortası
değildir Kerkük. Irak ise mesele, Irak ülkesinin toprak bütünlüğünedir
saygımız. Ama kurda kuşa yem edilcekse projecilerce, durun orada, Türkiye var,
tarih var, hatta coğrafya da! Irak’taki ve Suriye’deki Türkler (Türkmenler) yok
sayılamaz. PKK’lılar ve onlarla birlikte bölücülük anlaşması yapan hainler,
Türk kardeşlerimizi, soydaşlarımızı yok sayarak, şımarıkça, tıpkı Rumlar gibi,
uluslararası hukuku bir tarafa koyarak hareket etmek istiyor olabilirler. Ancak
hak ne ise o olacak! Cevabımdır…


Dersleri bir hatırlayalım:


Ben “Kerkük” derken sen neredeydin, neler diyordun?
Ben “Kerkük” derken “Pe Ke Ke” sözcüsü gibi konuşuyordun, öyle değil mi? Bir
tür algı yaratıyordun… PKK sözcüsü gibiydin. PKK senin üzerinden çalışıyordu,
bazı açılımları hakkında Türk kamuoyunda verilmesi gereken algıyı yayıyordu.
Gri Propaganda böyle bir şey işte… Kitapta okuduğun sözlerin uygulaması böyle
gerçekleşiyor.


Bugüne dek 19 yazıda “Kerkük!” demişim. En son
yazdığıma bak. Başlık: Neden Irak’tayız? Tarih: 15 Haziran 2020.
Anlamışsındır herhalde, “Kerkük için Iraktayız” diyorum, ama sen?


Sen “çiya, miya” derken, ben net bir biçimde şöyle
diyordum: “Eminim ki yarın Türkiye Kuzey Irak’ta Musul ve Kerkük’te hukuki
hakları için bir uluslararası mahkeme yolunu açsın, bu tarz söylemleri yüksek sesle
dillendirsin, derhal görürüz, hem içeriden hem de dışarıdan, ne işiniz var
Irak’ta diye. İsterseniz deneyin!”


Sen “Türkiye’yi böleceklerini” anlatırken, ben şöyle
demiştim: “Türkiye desteğiyle Irak kuzeyinde gelişme imkanı bulmuş, ama sonra
ABD politikaları ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ismiyle neredeyse
özerk bir yapı halini almış Barzani güçleri (KDP), PKK, Talabani güçleri (KYB)
ve Bağdat Yönetimi ile mücadele ediyorken, ilk olarak Kerkük’teki tapu
dairesini ateşe vermiş idi. Neden? Türkler (Batı bu kesime kasıtla Türkmen dese
de özbeöz Türk milletinden bahsediliyor, bu kardeşlerimizin Gaziantepli
kardeşlerimizden hiçbir farkı yoktur,) ileride Barzani tarafına karşı hukuki
anlamda hak ifade edemesinler diye. İleride denen o zaman ne zaman gelecek
dersiniz? Hak yerini bulmayacak mı?”


Sen daha piyasada yokken ben 3 kez Barzani ile
karşılıklı oturmuştum ve ayrıca Barzani istihbaratı ile Irak kuzeyinde neler
yapılabilirin canlı tecrübelerini yaşadım. Asıl amaçlarını bilirim onların…


Ben yine de şöyle diyorum, bak iyi dinle ve anla:
“PKK, yerel değil, bölgeselliği de aşmış, uluslararası bir terör örgütü
olmuştur. Türkiye’yi bölme amaçları tükenmiştir… Türkiye, Irak toprakları
dahil, bölgesinde (örneğin Suriye’de) uluslararası terör örgütleriyle ve bu
örgütle doğrudan iltisaklı olan ülke ve güçlerle mücadele eden bir ülkedir.
Türkiye, her ne olursa olsun, Irak’ta, Suriye’de ve başka yerlerde, bölgesel
istikrar ve terörle mücadele için, hatta insan hak ve özgürlüklerini korumak
için fedakarca görev üslenmektedir. Türklerin Musul ve Kerkük’te ejdadına ait
miras kalmış mülkleri ve payı vardır.”


Aklın yeter mi bilmem? Geçmişi yaşın gereği bilemiyor
olabilirsin. Geleceği tasavvur etmek için muhakeme etmen ve bazı kavramları
bilmen gerekir. Ben “Yeniortaçağcılık” derken (Neomedievalism) sen bunu
anlamadın bile! Yeniortaçağ Savaşı (Neomedyeval Savaş) dersi veriyorken bunu
fantezi zannettin herhalde.


Şöyle verdim dersimi: “Hedef ülkeyi veya bölgeyi fetih
değil, içini kemirmek, bozmak. İnsan ve lider bazlı sistemi zehirlemek,
suçlamak, baskılamak, istismar etmek… Toplumsal algıda çarpıklıkların,
çirkinliklerin, çatışmanın kabul edilebilir marjını geliştirmek. Anarşizmi
yaymak. Kaotik ortamı yönetmek.”


Türkiye bu konuyu atlamasın diye de yazdım: “(Türkiye)
Öncelikle Neomedyeval Savaş konusu üzerine çalışmalı. Neomedyeval Savaş’ın
sonuçta çıkarı ön planda tuttuğu açık bir konu ise buna göre çıkar politikaları
üzerinde kapsamlı bir plan yapılmalı… Küresel bir terör ve anarşizm planı, buna
dayalı siber anlayışla bir psikolojik harp planı gerekli.”


Sen bugün ne görüyorsun? HDP kendine göre etkinlikler
içinde, yürüyüş, partilere ve kamuoyuna belli mesajlar vermek, vs. “Bunlar
Neomedyeval” desem sen yine anlamayacaksın! Sen “Roj, Moj…” diyeceksin.


Ayrıca ben (aynı tarihte) 15 Haziran 2020’de Demokrasinin
Kökleşmesi
bahsinde ders verirken, sen bunun ne demek olduğunu henüz
anlamamıştın bile. Yeni kurulmaya başlamış partilerle Türkiye’de neler yapılmak
istendiğini anlatıyordum. Onlara, demokrasi adı altında destek vermek isteyen
diğer siyasi partilerle birlikte, “Siz Yeniortaçağ siyaseti yapıyorsunuz,
amacınız ülkede kriz çıkarmak, anarşiyi körüklemek,” derken sen hiç bir şey
anlamamıştın!


Zira benim gibiler söz başka türlü de sözlemeyi
bilirler. Gerçek politikayla, felsefeyle, derinliği içinde! Anlayana…