İlluminati
ve Yeni Dünya Düzeni (Novus ordo seclorum)


İlluminati’nin saklı tarihini,
sırlarını, amaçlarını, geçirdiği evreleri, yüzyıllarca sahip çıkılan kusursuz
planını inceleyeceğiz.


Hakkında on binlerce cilt kitap yazılmış
bir örgütün kısa bir yazıda özetlemek imkansız olsa da, insanlık
tarihinde ilkleri belirlemesini ve bunu yaparken saklı amacını açığa
çıkararak anlaşılır kılacağız.


İlluminati:  Aydınlanmışlar.


Monarşinin ve Roma Kilisesinin
kıskacındaki Avrupalı köylüsünden, 20. Yüzyılın özgür ve modern insanlarını
yaratan bir avuç sosyolog, bilim adamı, sanatçı, asker ve önder vardı.


Bu güne kadar bize anlatılan ve
beynimizin en ince ayrıntısına kazınan ön yargılarımız bu yönde idi. “Özgürlük,
eşitlik ve insan hakları bütün bunları aydınlanmış insanlarının savaşı ile
kazandık.” Yâda buna inandık. Ama gerçekler öylemi? Gerçekten aydınlanmış
adamlar bunu mu istedi?


1773 yılında Mayer Rothschild,
zengin ve güçlü on iki adamı, “yeni dünya düzeni” kurmak için  tüm
kaynaklarını birleştirmek üzere toplantıya çağırdı.(1)


“İnsanoğlu, cennette olduğu gibi
huzur ve mutluluk içinde dünyada yaşayacak, hiçbir kurala bağlı kalmayacaktır.
Yeni düzende herkesin kabul edeceği Mesih-Kral-Rahip yönetimde olacaktır. Son
hedefte özel mülkiyetin, toplumsal otoritenin ve millet kavramının kaldırılması
ile ortaya çıkacak boşlukta bir süper devlet kurulmalıdır.
-Tek
devlet, tek din, tek ekonomi-
 Süper
devlet yönetiminde savaşsız kalan dünyada, “eşit, özgür ve mutlu” insanlık
mutlaka yaratılmalıdır.”


Toplantı sonrası Adam Weishaupt
isminde Alman Hukuk Profesörü örgütü kurmak üzere görevlendirildi.
(2) 


Kilisenin Cizvit tarikatını
dağıtmasından tam üç yıl sonra, 1 Mayıs 1776 tarihinde, Adam Weishaupt,
“Mükemmeliyetçiler Tarikatı” (Perfectibilists) kurduğunu duyurdu. 


Bavyera’da bir meyhanenin üst
katında beş kişi ile ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya katılanlar “sevgi,
barış, erdem ve eşitlik ilkelerini taşıyan evrensel kardeşlik” için yemin etti.
Örgütün adı “İlluminati” olarak değiştirildi. Örgüt kapatılana kadar açık
ve bilinen bir örgüttü. 


Kısa sürede Johann Wolfgang von
Goethe, Johann Gottfried Herder ve Nicolai Abildgaard dahil zamanın tüm yazar,
heykeltraş, ressam, bilim adamı, soylu ve zenginler dahil 3000 üye toplamayı
başardı. 


Meyhanede alkolü fazla kaçıran
üyeler, gereksiz yere konuşmaya ve kavga etmeye, birbirinin eşlerini ayartmaya
başlayınca sırların bir kısmı açığa çıktı. Roma Kilisesinin baskısı ile Alman
yönetimi tarafından 1784 yılında kapatıldı ve yasaklandı,
örgüt
gerçek anlamda dağıtıldı. (3) 


O zamanlar Monarşinin ve Kilisenin baskısı altındaki Avrupa’da
“eşitlik, özgürlük ve dinin devlet işinden ayrılmasını” istemek, bırakın
düşünmek, ölümü baştan göze almak ile eşdeğerdir. Günümüzde ise bu ilkeler
insanlığın vazgeçilmez hedefleri, değiştirilmez üst hukuk normları olarak kabul
edilmektedir.


İlluminati örgütünün ünü ve
popülerliği, savunduğu fikirlerinin o yıla kadar konuşulmamış ve savunulmamış
olmasıdır.
Günümüzde İllimunati ismini
kullanan örgüt bulunmamaktadır
. Bu örgütün
ilk defa yaydığı ekol, gizli yapılanma şeması, ortaya koyduğu teorileri gelecek
yıllarda gizli yada açık örgütler tarafından yol haritası, saklı bir el kitabı
olarak sıkça kullanıldı.  


İlluminati’nin çizdiği yoldan
gidenlerden Herder, -Tarih Felsefesinin- kurucusu, doğal bir evrim görüşü
geliştirmiş ve bu iddiasıyla da aynı zamanda antropolojinin babası sayılmıştır.
Hegel kitaplarında İlluminati’nin düşüncelerini, tarihsel felsefesini yazdı.
Karl Marx ise “toplumların tarihsel gelişimi ve Hegel’in tez-antitez-sentez”
görüşleri ile 20. yy başında Sovyetler Cumhuriyetlerinin kurulmasını
sağladı. 


Yeni dünya düzeninden ilk defa Sir
Francis Bacon,
“Nova Atlantis”
-Yeni Atlantis- kitabında 1624 yılında bahsetmiştir. Yarım kalmış bir kitaptır
ama yeni dünya hakimiyetinin yolunu açmıştır.


Sovyetler, Karl Marx’ın görüşleri
doğrultusunda ortaya çıksa da, unutulan yada bilinmeyen şey, sistemin
kuralını koyan ve ilk tezi yazanın kapitalizmin babası Rothschild olduğudur.
Sonuçta 1989 yılında  yine kapitalizm kazandı. Tez-anti tez çatışması
(dalgalanma -Ordo ab Chao- kaosun getirdiği düzen) çerçevesinde 2025 yılına
kadar her türlü gerçeğin yalan olduğu gösterilecek, açlık ve sefalet ile
ekonomik çalkantılar, savaşlar içinde kargaşa dönemini yaşayacağız.


Dibe batmadan boğulmaktan
kurtulamazsınız. Önümüzdeki yıllarda her türlü insanlık dramı, savaşlar dahil
inanılmaz felaketler ile karşılaşacağız.


1798 yılında İskoç bilim
adamı John Robinson, İlluminati’nin amacının;

“ülkelerin ekonomilerine ve paralarına egemen olmak, başta Hristiyanlık
olmak üzere kurulu düzenin tüm kurumlarını yok etmek”

istediklerini açıklamıştır.  Aynı yılda
ilk
ABD başkanı George Washington şöyle demiştir
:
“İlluminatinin alçakça ve tehlikeli planı ile öğretisinden haberim
var.”


2025 de başlayacak Kova çağında;
dünya nüfusunun çok aşağıya indirmenin yolları şimdiden tartışılmaya başlandı
bile…  


ABD’nin Georgia eyaletinde,
Georgia Guidestones olarak bilinen tuhaf bir anıt vardır. Bu şaibeli anıt
1979’da esrarengiz kişi ya da kişilerce yaptırılmıştır. Anıt 6 granit taştan
oluşur ve üstünde İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca gibi dünya dillerinin
yanında Sanskritçe, Antik Yunanca, Babil dili ve kadim Mısır hiyeroglifleri ile
yazılmış “Mesajlar” yer almaktadır.
Buraya kadar her şey normal gibi
gözüküyor… “Bilinmeyen, şaibeli olan bunun neresinde?” diye soracaklar için
hemen aydınlatalım. Anıtın üzerindeki ilk
mesaj diyor ki: ‘
İnsan nüfusunu; 500 milyonun altında, doğayla
değişmeyen bir dengede olacak şekilde sabit tut’
.Georgia
Guidestones


İlluminati komplo örgütü değildir.
Amaçları ve eylemleri gayet açık, anlaşılır biçimde ortaya konulmuştur. İzleri
tarihte ve çevremizde her zaman vardır ve orada olacaktır.


Tek gerçek “En
büyük sırrın, aslında sır olmadığıdır”
.
Hiç kimseye açıklanmayan bir sırrın, dünya tarihini değiştirme imkanı yoktur.
Buradaki sihir, açıkladığınız düşüncenin arkasındaki amacın farklı olmasıdır.
Asıl sır budur.


İlluminati insanlık tarihini imar
ederken; herkes için; “barış, huzur, mutluluk, eşitlik ve temel insanlık
ilkeleri” kurmak olduğunu söyler ama
arkasında
yatan sır; 13 zenginin daha fazla zengin  ve toprak sahibi olması, hatta
sınırsız mali kaynakları ile dünya yönetimlerini emri altına almasıdır.


İlluminati’nin bulduğu yoruma
açık yukarıdaki güzel fikirlerden hoşnut olan halktan nemalanmak, sırça
köşklerde otururken parmağının ucu ile hükumetleri değiştirecek güce
sahip olmak isteyenler daima var olacaktır. Yenilmez canavar olarak
gösterilen “illuminati” ile gözünüzü korkutacaklar, bizler olmayan 
bir örgüt ile savaşırken, kendileri saniyede bilmem kaç milyon dolar
kazanmaya devam edeceklerdir.


Başkalarının işaret ettiği
yere değil, sadece kendi hislerinizin gösterdiği yere bakın, gerçeği orada
bulacaksınız.


Aşağıda sizin için 36 yıllık
dönemsel bir tablo hazırladık. Şüpheciler içinde,
döngüde sadece o yıl içinde meydana gelen olayları yazdık. Tabloyu
incelerseniz İlluminati’nin 
 değişmez yol haritasını, el
kitabınındaki yazılı ilkeleri görürsünüz; (4)


a) Roma
Kilisesinin önünü kesmek ve mal varlığına el koymak

için Reforme (Kalvinist) Protestanlık desteklenmelidir. Zaman içinde
bu tezin anti- tezi olarak, Protestanlıkta sulandırılacak ve şekli din olarak
kalacaktır.


b) Demokrasi, eşitlik, özgürlük ve
insan hakları savunulmalı, böylece
monarşiler
devrilmeli ve halk yönetimi kurulmalıdır
.


c) İmparatorluklar
parçalanmalı, milliyetçi devletçikler desteklenmeli ve bunların ekonomileri ele
geçirilmelidir.
Ne kadar küçük olursa, o kadar
şirketlerini satın almak mümkün olur.  “mülkiyet edinme” en kutsal
insanlık hakkıdır. Çünkü özel mülkiyet, sahibinin elinden bankalar yolu ile
kolaylıkla alınabilir.


d) Birleşmiş Milletler
anayasası gereği toprağın ilhakı yasaklanmıştır. Milletler, (plebisit-
geleceğini tayin oylaması)  yolu ile
küçük
devletlerin kurulması desteklenmelidir.

Böylece büyük devletler parçalanabilir, sonuçta onlarda ekonomik tröstlere
bağlı kılınacaktır.


e) Dinler arası diyaloğu
başlatılmalıdır.  
Tek bir hedef ile savaşmak, birden
fazla hedefle savaşmaktan kolaydır. 


Bir sonraki yazımızda İlluminati
fikrinin Anadolu bağlantılarını ve geçmiş tarihini yazacağız.

  2061

DÜNYA FİNANS BİRLİĞİNİN YENİDEN YAPILANMASI-TEK DÜNYA DEVLETİ VE
UZAYDA KOLONİ İNŞAATI- TEK DİN-TEK KANUN

YAPILANMA DÖNEMİ

36 YIL

2025

SEL BASKINLARI, DÜNYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-KAPİTALİZMİN KESİN
HAKİMİYETİ- KOVA BURCU ÇAĞI BAŞLIYOR (5)

DENGE DÖNEMİ

36 YIL

1989

KOMÜNİZMİN (SOVYETLERİN) YIKILIŞI-SOVYETLER AFGANİSTAN’DAN
ÇEKİLDİ-ÇİNDE TİANENMEN YÜRÜYÜŞÜ KANLI BİTTİ-ROMANYA’DA DİKTA REJİMİ SONA
ERDİ-BULGARİSTAN’DA TÜRKLER ZÜLÜMDEN TÜRKİYE’YE KAÇTI.

KAOS DÖNEMİ

36 YIL

1953

KORE SAVAŞI BİTTİ-STALİN REJİMİ SONU-BALKAN PAKTI- II. ELİZABET
TAHTA GEÇTİ-MERYEM ANA EVİ HİZMETE AÇILDI- AVRUPA GÜMRÜK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ
İLK TOPLANTISI YAPILDI.

YAPILANMA DÖNEMİ

36 YIL

1917

KOMÜNİZMİN (SOVYETLERİN) KURULUŞU-TALAT PAŞA SADRAZAM OLDU-ABD
ALMANYAYA SAVAŞ AÇTI-ARAPLAR MEKKE VE AKABE’Yİ  OSMANLIDAN ELE
GEÇİRDİ-YUNANİSTAN OSMANLIYA SAVAŞ AÇTI-KUDÜS OSMANLININ ELİNDEN
ÇIKTI-KIZILHAÇ ÖRGÜTÜNE NOBEL ÖDÜLÜ VERİLDİ.

DENGE DÖNEMİ

36 YIL

1881

OSMANLIYI PARÇALAMAK İÇİN ÜÇ İMPARATORLUK BİRLİĞİ KURULDU- KARL
MARX DAS KAPİTAL KİTABINI YAYINLANDI- BALKANLARDA MİLLİYETCİLİĞİN BAŞLAMASI-
OSMANLININ BÖLÜNME SÜRECİ-DÜYUN-U UMUMİYE (BORÇ TASFİYE ÖRGÜTÜ)
KURULDU-FRANSA TUNUS’U İŞGAL ETTİ.

KAOS DÖNEMİ

36 YIL

1845

KIZILDERİLİ ZORUNLU GÖÇÜ-İLK LİBERAL PAPA IX PİUS
SEÇİLDİ-İNGİLTERE’NİN ÜÇTE BİRİ LORD ARAZİSİ OLDU-ABD’DE EYALETLERİN KATILIMI

YAPILANMA DÖNEMİ

36 YIL

1809

OSMANLI-İNGİLTERE KAPİTİLASYONLAR İÇİN ANTLAŞMA İMZALANDI-ÇİN
İNGİLTEREYE VERDİĞİ KAPİTİLASYONLARI RUSYA VE ABD VERDİ-AVUSTURYA NAPOLYON’U
YENDİ-EVRİM TEORİSİNİN KURUCULARINDAN LAMARK “ZOOLOJİK FELSEFE” KİTABINI
YAYINLADI-OSMANLI-BRİTANYA ARASINDA KALE-İ SULTANİYE ANLAŞMASI İNZALANDI.

DENGE DÖNEMİ

36 YIL

1773

“BOSTON ÇAY PARTİSİ”  AYAKLANMASI (AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ’ NİN İNGİLİZLERE KARŞI ÖZGÜRLÜK SAVAŞININ BAŞLANGICI)

KAOS DÖNEMİ

36 YIL

1737

BENJAMİN FRANKLİN PHİLADELPHİA’DA İLK POLİS GÜCÜNÜ KURDU-
OSMANLI RUS SAVAŞINDA OSMANLI YENİLDİ- AMERİKA’DA İNGİLİZ KRAL II. GEORGE İLK
DEFA YENİLDİ

YAPILANMA DÖNEMİ

36 YIL

1701

ALMAN İMP. MERKEZİ OLAN PRUSYA KRALLIĞI KURULDU- KUZEY AVRUPANIN
ŞEKİLLENMESİNİ SAĞLAYAN BÜYÜK KUZEY SAVAŞI BAŞLADI- İSPANYA SAVAŞI (DÜZENLİ
ORDU VE YENİ SİLAHLAR İLE YAPILAN İLK DÜNYA SAVAŞI)

DENGE DÖNEMİ

36 YIL

1665

LONDRA VEBA SALGINI BAŞLANGICI- İNGİLİZ HOLLANDA SAVAŞI- İLK
DOĞU FRANSIZ HİNDİSTAN ŞİRKETİ KURULUŞU-

KAOS DÖNEMİ

36 YIL

1629

PROTESTANLIĞIN KATOLİKLİĞE KARŞI ZAFERİ (RESTİTÜSYON FERMANI) –
ÇİN EKONOMİSİ ÇÖKTÜ- MİLAN’ DA VEBA BAŞLADI

YAPILANMA DÖNEMİ

36 YIL

1593

OSMANLI AVUSTURYA’YA YENİLDİ- ROBERT BELLARMİNE KALVİNİST
PROTESTANLIĞI (REFORME HRİSTİYANLIK) VE BİLGİNİN DİN İLE BİRLEŞTİRMESİNİN
TEMELLERİNİ ATTI

DENGE DÖNEMİ

36 YIL

1557

BATININ ÇİN İLE İLK TİCARİ ANLAŞMASI- KRALİÇE KATOLİK I. MARY
TAHTA GEÇİŞİ, AVRUPADA ÜÇLÜ BİRLİK (İNGİLİZ-İSPANYOL-FRANSIZ) ARAYIŞI VE UZUN
YILLAR SÜREN AVRUPA DİN SAVAŞLARI BAŞLANGICI

KAOS DÖNEMİ

36 YIL

1521

TENOCHTİTLAN SAVAŞI- AZTEKLERİN CORTEZ’ E YENİLMESİ VE BATININ
AMERİKA KITASINA HÂKİMİYETİNİN BAŞLANGICI- PROTESTANLIĞIN KURUCUSU MARTİN
LUTHER’İN ORTAYA ÇIKIŞI-RÖNESAS DÖNEMİ

YAPILANMA DÖNEMİ

36 YIL

1485

FRANSIZ FEODAL BEYLERİN FRANSA MONARŞİSİ İLE SAVAŞI (MAD SAVAŞI)
– VII HENRY’NİN TAHTA GEÇİŞİ TUDOR HANEDANLIĞIN BAŞLANGICI-OĞLU VIII HENRY İNGİLTEREYİ
PROTESTAN YAPACAKTIR- GÜL-HAÇ’ IN KURCUSU ROSY CROSS ÖLDÜ

DENGE DÖNEMİ

36 YIL

1449

SON BİZANS İMPARATORUNUN TAHTA GEÇİŞİ- KATOLİKLİĞE KARŞI BASEL
KONSEYİNİN TOPLANMASI- PAPALIĞIN DİNİ İLK SARSINTISI-

KAOS DÖNEMİ

36 YIL


(1) Günümüzde bile dünyanın 13 aile tarafından yönetildiğine
inanılır! kaynak: İllıminati, Texe Marrs


(2)  İsmin almanca çevirisi; Adam=Adem,
Tanrının yarattığı ilk insan; weishaupt= “başkan bakıyor”, weisen fiili ile
“başkan yöneltiyor, öğretiyor” demektir. Sınırsız para ve güce sahip
“efendilerin” yönettiği yeni dünya düzeninin fikir babasına, kurucusuna uygun
bir isim.


(3)  Habsburg hanedanını devirmek ile suçlanmışlardı.
Weishaup kaçtı, üyeler yeraltı cemiyetlerine dağıldı. İlk amaçları
doğrultusunda Mason örgütlenmeleri -Kutsal Şövalyeler Locası- desteği ile 1789
da Fransa Monarşisini ve Fransız Kilisesinin gücünü devirdikleri söylenir.


(4) Sion bilgelerinin protokolleri ile eşdeğerdir.
Protokollerin ifşası ile dünyayı yöneten bir canavar -Leviathan- yaratılmış, saklı amaçlar
topluma sunularak, kendi gizli kurumları yasallaştırılmıştır
.
Kuşkusuz kopacak gürültünün patırtısını yükseltmek için, sanal ve olmayan
düşman ile uğraşıyı arttırmak istenmekte, yüzyıllardan bu yana temel
ilkeler doğru ve kusursuz işlemektedir.


(5) 2025 Kova Çağının başlangıcı olarak önemli bir tarihtir. 
Bu tarihe kadar Ortadoğu, Asya ve Afrika’ da önemli savaş ve değişiklikler,
İslam’a ve EvanJelik Hristiyanlık dışındaki din ve inançların halledilmesi
gerekir. 2025 Mesih (Yönetici, Kral, Hristanlık ve Müdslümanlık inancına göre
Kıyamet habercisi) gelmelidir. Yuvarlak Masa taafından geliştirilen bu
strateji  Kova Çağının gelişinin müjdecisidir. Gizemci Hristiyanlara göre;
Koç çağında Hz. İbrahim, Balık çağında Hz. İsa gelmiş, 2025 yılında yeni bir
Mesih/Peygamber yeni bir gelmelidir. Bu fikirler Annie Besant yerine Teozofik
hareketin başına geçen Alice Bailey ve kocası Foster Bailey önce Lucifer (ışık
getiren) yayınevini kurdu, teozofi dergisi Lucifer yayınlandı. Şirketi adı
şeytanla bağdaştırılınca Lucis (Işık) olarak değiştirildi. Sonra Lucis Trust
kuruldu. Birlikte “plan” adı verilen işe girişildi. 24 ayrı kitap yayınlandı.
Alice Bailey 2025 yılında İsa usta, Rakoczi usta, Kuthumi ve diğerleri ruhsal
boyuttan dünyaya inecekti.


Esinlenilen kaynak : http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=601620&sa=165768903


(İlluminati’nin Gizli Tarihi)