İLLUMİNATİ & KÜRESEL ÖRGÜTLER


İlluminati nedir ?


1 Mayıs 1776’da Adam Weishaupt ve 4 arkadaşı tarafından kurulduğu iddia
edilir. Kurulan bu örgüt aydınlanma çağı olarak da görülüyor. 1785’te Baveryan
hükümeti tarafından dağıtılan grubun tüm dökümanları yayınlanmıştır. O tarihten
sonraki illuminati topluluğu sürekli gizli kalmıştır.


İlluminatinin amacı, bütün dinleri yıkmak, tek bir Dünya ülkesi kurmaktır.
Yani savaşa savaş ile son vermek istemektedir.Bu toplum bu amaca ulaşmak için
yapacağı şeyler aklı hayali zorlar.


1874 senesinde tamamen yasaklanması sonucu yok olmaya başlayan örgüt Alman
bir filozof olan Hegel’in örgüte katılması ile canlanmıştır. Bu olay örgütün
kaderini değiştirmiş ve “İlluminati ne demektir?” sorusunun cevabına
yeni bir soluk getirmiştir. Hegel’in katılmasıyla bu sorunun cevabı ve
illuminatinin gidişatı ‘Yeni Dünya’ kavramını benimsemek, bunun üzerinde tezler
sunmak haline gelmiştir.


lluminati örgütünün günümüzde de olduğu ve uzun vadeli planlar yaparak
amaçlarını gerçekleştirmek istedikleri iddia edilmektedir. Tarihteki ABD
başkanlarının, günümüzde de güçlü ve önemli isimlerin örgütün üyesi olduğu
düşünülmektedir. Bu üyeler sanatçılar, siyasetçiler ve bankacılardan oluşuyor
olabilir. Ayrıca, özellikle çocuklara hitap eden çizgi filmlerde büyük etkisi
olduğu düşünülen Hollywood sektörünün de örgüt kontolünde işlerini yürüttüğü
düşünülmektedir.


Topluluğun kesin varlığı hakkında hala bir bilgi yoktur. Örgütün en temel
amacı yeni dünya düzenini kurmaktır. Çoğu kişi inansa da, inanmayan kişi sayısı
inanan kişi sayısına göre 2 kat daha fazladır.Araştırmacı ve yazarlara göre
tarihte olan önemli olayların arkasında veya oluşum sürecinde İlluminati’nin
etkisi büyüktür. Düşünürler, bu olaylar arasında Waterloo Savaşı, Fransız
İhtilali, John F. Kennedy suikastı gibi olayların olduğunu iddia etmektedir.
Ancak bu düşünceler kanıtlanamamaktadır, bu da İlluminati’nin yapılanması ile
ilgilidir.


İluminati ile ilgili iddialardan biri, geçen yüzyıllarda önemli bir güç
haline gelen ABD’nin örgütün planlarının hazırlanması ve uygulanma sürecinde
olduğunun iddia edilmesidir. Örneğin 1 Amerikan Doları üzerinde bulunan örgütün
simgesi veya geçmişte örgüte üye olduğu düşünülen ve örgüte dahil olanlar
tarafından yönetildiklerine inanılan ABD başkanlarıdır.


Bir başka iddia ise, üyelerin şeytana tapmasıdır. Bu iddianın doğruluğu ne
kadar tartışmaya açık olsa da dinden uzaklaşmak için yapılan çalışmalar olduğu
düşünülmektedir. Özellikle gençlere odaklanılan bu noktada, şarkılar, oyunlar,
filmler aracılığı ile bilinç altına yerleştirilmek istendiği düşünülmektedir.
Buna göre daha önce de belirttiğimiz Hollywood film sektörü de buna odaklı
çalışmalar yapmaktadır.


Örgüt, iddia edilen çalışmaların hepsini içeriyorsa oldukça fazla maddi
imkana ihtiyaç duymaktadır. Peki bunu nasıl sağlamaktadır? Düşünürlere göre
İluminati, bünyesinde bulunan zengin insanlar yardımı ile çalışmalarını
sürdürmektedir.


Örgütte üçgenin iç açıları kadar yönetici görevinde üye var. Yani 180.


İlluminati örgütü dünyada yönetici kategorisinde bulunan insanlarla bir
şekilde bağlantılı olduğu için hayatımızı bir şekilde kontrol ediyor desek çok
da yanılmış olmayız aslında.


Örgüt içinde bulunan üyelerin bilgileri tamamen gizlidir ve kimse
tarafından öğrenilememektedir. Her üyenin kod adı bulunmaktadır ve bu şekilde
birbirleri ile iletişim halinde kalmaktadırlar. Örneğin, örgütün kurucularından
olan Adam Weishaupt’un kod adının ‘Spartacus’ olduğu bilinmektedir.


Peki İlluminati nasıl yürütülmektedir? Çalışmalarını nasıl yapmaktadırlar?
Örgüt, her sene toplanmakta ve temel amaçları olan konuları masaya yatırıp
tartışmaktadırlar. Peki devamlılığını nasıl sağlıyorlar? Öncelikle oldukça
güçlü olmaya özen gösteriyorlar, bu sayede dünyanın geleceğine yön verebiliyorlar.
Bunu da ekonomik krizler, terör saldırıları ile sağlamaktadırlar. Esas ilkeleri
‘kaostan kaynaklanan düzen’ olduğu için kurulu düzenleri bozarak, tek devlet,
tek din esasına dayanarak dünya düzenini tekrar kurmayı amaçlamaktadırlar.


Tarihe bakılığında İlluminati örgütü ile ilgili ilginç noktalar göze
çarpmaktadır. Örgütün üst kademesinde bulunan üyelerin her sene toplanıp,
amaçları doğrultusunda konuştukları ve karar aldıkları ortamda ‘Yuvarlak Masa’
adını verdikleri bir konsey oluşturdukları söylenmektedir. İlluminati içinde
bulunan üst kademe üyelerinin oluşturduğu alt kadrolar ülkelere yayılmış devlet
adamlarından oluşmaktadır ve 1. Dünya Savaşı zamanında bunun etkileri oldukça
hissedilmektedir. Savaş sırasında karşıt ülkelerin temsilcileri Yuvarlak
Masa’da toplanarak savaşın gidişatını ve sonucunu tartışmışlardır. Savaşın
başlama sebebinden, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından, savaşın sonuna kadar
herşeye hakim olan İlluminati, savaşın sebep olduğu düzensizlikten beslenerek
temel amaçlarından olan “tek düzen, tek dünya” mantığını tamamlamış
olacaklardı.


İlluminati örgütünün oldukça fazla maddi kaynağa ihtiyaç duyduğunu ve bunu
zengin üyelerinden karşılıyor olabileceğinden bahsetmiştik. Örgüt içinde
bulunan liderlerin toplam servetinin yüzden fazla bağımsız devletin gayri safi
milli hasılasından daha fazla olduğu düşünülmektedir. Araştırmalara göre şu
anda ABD’nin bir diğer stratejisi ise enerji kaynaklarına yoğunlaşmak ve onları
ele geçirmek yönündedir. Hatta ABD’den Christoper Fettews, Parameter dergisindeki
makalesinde şöyle demiştir: Orta Asya ve Hazar Denizi’ni merkez bölge olarak
niteleyip, bu bölgenin önemli enerji kaynaklarına sahip olunmuştur. Söz konusu
rezervlerin kontrolü için ABD, Rusya, Çin, İran ve Türkiye büyük satranç
oyununda rol almaktadırlar. 11 Eylül olayı da bu satranç oyununun hamlelerinden
biriydi sadece. Fakat bu olayların suçlusu olarak görülen ABD yönetimi bu
planın sadece aracılığını üstlenmiştir. İlluminati’yi asıl yönetenler, üst
kademe dediğimiz seçkin üyelerdir. Yazar ve araştırmacıların düşüncelerine göre
ise ABD çok uzun süredir bu örgütün etkisi altındadır.


Masonların etkisinde olan, Dünyanın en büyük siyonist örgütü olarak kabul
edilen İlluminati’nin bünyesinde ABD’nin tanınmış zengini David Rockefeller
olduğu iddia edilmektedir. 91 yaşında olan Rockfeller dünyanın en büyük
şirketlerinden olan; Chase Manhattan Bank, Citibank ve Standard Oil, Mobil gibi
dünya petrol pazarını elinde tutan dev şirketlerin en büyük hissedarıdır.
Şirketlerinin cirosu dünyadaki pek çok devletin yıllık gelirlerinden daha fazla
olduğu söylenmektedir. Bu sayede illuminati’ye de yardımda bulunduğu
düşünülebilir.


1 Mayıs 1776’da Adam Weishaupt ve 4 arkadaşı tarafından kurulduğu öne
sürülür. 1785’te Baveryan hükümeti tarafından dağıtılan grubun tüm dökümanları
yayınlanmıştır. O tarihten sonraki illuminati topluluğu sürekli gizli
kalmıştır.İlluminatinin amacı, bütün dinleri yıkmak, tek bir Dünya ülkesi
kurmaktır.


1874 senesinde tamamen yasaklanması sonucu yok olmaya başlayan örgüt Alman
bir filozof olan Hegel’in örgüte katılması ile canlanmıştır. Bu olay örgütün
kaderini değiştirmiş ve “İlluminati ne demektir?” sorusunun cevabına
yeni bir soluk getirmiştir. Hegel’in katılmasıyla bu sorunun cevabı ve
illuminatinin gidişatı ‘Yeni Dünya’ kavramını benimsemek, bunun üzerinde tezler
sunmak haline gelmiştir.


lluminati örgütünün günümüzde de olduğu ve uzun vadeli planlar yaparak
amaçlarını gerçekleştirmek istedikleri iddia edilmektedir. Tarihteki ABD
başkanlarının, günümüzde de güçlü ve önemli isimlerin örgütün üyesi olduğu
düşünülmektedir. Bu üyeler sanatçılar, siyasetçiler ve bankacılardan oluşuyor
olabilir. Ayrıca, özellikle çocuklara hitap eden çizgi filmlerde büyük etkisi
olduğu düşünülen Hollywood sektörünün de örgüt kontolünde işlerini yürüttüğü
düşünülmektedir.


Topluluğun kesin varlığı hakkında hala bir bilgi yoktur. Örgütün en temel
amacı yeni dünya düzenini kurmaktır. Çoğu kişi inansa da, inanmayan kişi sayısı
inanan kişi sayısına göre 2 kat daha fazladır.Araştırmacı ve yazarlara göre
tarihte olan önemli olayların arkasında veya oluşum sürecinde İlluminati’nin
etkisi büyüktür. Düşünürler, bu olaylar arasında Waterloo Savaşı, Fransız
İhtilali, John F. Kennedy suikastı gibi olayların olduğunu iddia etmektedir.
Ancak bu düşünceler kanıtlanamamaktadır, bu da İlluminati’nin yapılanması ile
ilgilidir.


İluminati ile ilgili iddialardan biri, geçen yüzyıllarda önemli bir güç
haline gelen ABD’nin örgütün planlarının hazırlanması ve uygulanma sürecinde
olduğunun iddia edilmesidir. Örneğin 1 Amerikan Doları üzerinde bulunan örgütün
simgesi veya geçmişte örgüte üye olduğu düşünülen ve örgüte dahil olanlar
tarafından yönetildiklerine inanılan ABD başkanlarıdır.


Bir başka iddia ise, üyelerin şeytana tapmasıdır. Bu iddianın doğruluğu ne
kadar tartışmaya açık olsa da dinden uzaklaşmak için yapılan çalışmalar olduğu
düşünülmektedir. Özellikle gençlere odaklanılan bu noktada, şarkılar, oyunlar,
filmler aracılığı ile bilinç altına yerleştirilmek istendiği düşünülmektedir.
Buna göre daha önce de belirttiğimiz Hollywood film sektörü de buna odaklı
çalışmalar yapmaktadır.


Örgüt, iddia edilen çalışmaların hepsini içeriyorsa oldukça fazla maddi
imkana ihtiyaç duymaktadır. Peki bunu nasıl sağlamaktadır? Düşünürlere göre
İluminati, bünyesinde bulunan zengin insanlar yardımı ile çalışmalarını
sürdürmektedir.


Örgütte üçgenin iç açıları kadar yönetici görevinde üye var. Yani 180.


İlluminati örgütü dünyada yönetici kategorisinde bulunan insanlarla bir
şekilde bağlantılı olduğu için hayatımızı bir şekilde kontrol ediyor desek çok
da yanılmış olmayız aslında.


Örgüt içinde bulunan üyelerin bilgileri tamamen gizlidir ve kimse
tarafından öğrenilememektedir. Her üyenin kod adı bulunmaktadır ve bu şekilde
birbirleri ile iletişim halinde kalmaktadırlar. Örneğin, örgütün kurucularından
olan Adam Weishaupt’un kod adının ‘Spartacus’ olduğu bilinmektedir.


Peki İlluminati nasıl yürütülmektedir? Çalışmalarını nasıl yapmaktadırlar?
Örgüt, her sene toplanmakta ve temel amaçları olan konuları masaya yatırıp
tartışmaktadırlar. Peki devamlılığını nasıl sağlıyorlar? Öncelikle oldukça
güçlü olmaya özen gösteriyorlar, bu sayede dünyanın geleceğine yön
verebiliyorlar. Bunu da ekonomik krizler, terör saldırıları ile
sağlamaktadırlar. Esas ilkeleri ‘kaostan kaynaklanan düzen’ olduğu için kurulu
düzenleri bozarak, tek devlet, tek din esasına dayanarak dünya düzenini tekrar
kurmayı amaçlamaktadırlar.


Tarihe bakılığında İlluminati örgütü ile ilgili ilginç noktalar göze
çarpmaktadır. Örgütün üst kademesinde bulunan üyelerin her sene toplanıp,
amaçları doğrultusunda konuştukları ve karar aldıkları ortamda ‘Yuvarlak Masa’
adını verdikleri bir konsey oluşturdukları söylenmektedir. İlluminati içinde
bulunan üst kademe üyelerinin oluşturduğu alt kadrolar ülkelere yayılmış devlet
adamlarından oluşmaktadır ve 1. Dünya Savaşı zamanında bunun etkileri oldukça
hissedilmektedir. Savaş sırasında karşıt ülkelerin temsilcileri Yuvarlak
Masa’da toplanarak savaşın gidişatını ve sonucunu tartışmışlardır. Savaşın
başlama sebebinden, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından, savaşın sonuna kadar herşeye
hakim olan İlluminati, savaşın sebep olduğu düzensizlikten beslenerek temel
amaçlarından olan “tek düzen, tek dünya” mantığını tamamlamış
olacaklardı.


İlluminati örgütünün oldukça fazla maddi kaynağa ihtiyaç duyduğunu ve bunu
zengin üyelerinden karşılıyor olabileceğinden bahsetmiştik. Örgüt içinde
bulunan liderlerin toplam servetinin yüzden fazla bağımsız devletin gayri safi
milli hasılasından daha fazla olduğu düşünülmektedir. Araştırmalara göre şu
anda ABD’nin bir diğer stratejisi ise enerji kaynaklarına yoğunlaşmak ve onları
ele geçirmek yönündedir. Hatta ABD’den Christoper Fettews, Parameter
dergisindeki makalesinde şöyle demiştir: Orta Asya ve Hazar Denizi’ni merkez
bölge olarak niteleyip, bu bölgenin önemli enerji kaynaklarına sahip olunmuştur.
Söz konusu rezervlerin kontrolü için ABD, Rusya, Çin, İran ve Türkiye büyük
satranç oyununda rol almaktadırlar. 11 Eylül olayı da bu satranç oyununun
hamlelerinden biriydi sadece. Fakat bu olayların suçlusu olarak görülen ABD
yönetimi bu planın sadece aracılığını üstlenmiştir. İlluminati’yi asıl
yönetenler, üst kademe dediğimiz seçkin üyelerdir. Yazar ve araştırmacıların
düşüncelerine göre ise ABD çok uzun süredir bu örgütün etkisi altındadır.


Masonların etkisinde olan, Dünyanın en büyük siyonist örgütü olarak kabul
edilen İlluminati’nin bünyesinde ABD’nin tanınmış zengini David Rockefeller
olduğu iddia edilmektedir. 91 yaşında olan Rockfeller dünyanın en büyük
şirketlerinden olan; Chase Manhattan Bank, Citibank ve Standard Oil, Mobil gibi
dünya petrol pazarını elinde tutan dev şirketlerin en büyük hissedarıdır.
Şirketlerinin cirosu dünyadaki pek çok devletin yıllık gelirlerinden daha fazla
olduğu söylenmektedir. Bu sayede illuminati’ye de yardımda bulunduğu
düşünülebilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir