Aziz ÜSTEL : Olimpos’un yeni tanrıları Dünyayı
yöneten 300 kişi


E-POSTA
: austel@stargazete.com


“Oyun,
çocukta biter… İngiliz’de asla bitmez!” (Gandi)


“Hak
dinlerinin hepsi yok edilmeli!” (Adam WeishauptIlluminati)


Ayrıntılarıyla anlatacağımız 300’ler Kurulu, diğer
adıyla Olimpos Tanrıları, derin
devlet adına eylem yapan bütün gizli örgütlerin genel karargahıdır. Günümüzde
ABD’nin yönetim ve denetiminde olsa da, kurucusu İngilizlerdir. Olimpos Tanrıları’nın siyaset,
ticaret, banka sistemleri, medya ve askerleri örgütlediği, yönlendirdiği
kulaktan kulağa fısıldanır yıllardır. 


Eski istihbaratçı Dr.
John Coleman
‘ın
araştırmalarına göre 300’ler
Kurulu
, İngiltere’nin en eski kuruluşu Doğu Hindistan şirketiyle
doğrudan bağlantılıdır. Bu şirketin insan değil “
şeytan
icadı”
olduğunu bugün
İngilizler bile kabul eder. Hindistan’da başlattığı afyon ticaret nedeniyle
şirket akıllara ziyan bir servete sahip olmuş, bu da 300’ler Kurulu‘nun gücüne
güç katmış. 


Gerek şirket gerekse onun izinde yürüyen 300’ler Kurulu Musevilik,
Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi bütün hak dinlerinden nefret eder. 


Illuminati‘nin kurucularından Adam
Weishaupt
, 1 Mayıs 1776’da
yaptığı bir konuşmada şöyle der: 


“Bizim sırrımız şudur: Eğer bütün dinleri yok edeceksek,
kendimizi dindar göstermek zorundayız. Bizi amacımıza ulaştıracak her yol, ne
kadar tiksindirici olursa olsun, kutsaldır!


“Bunu başarmanın yolu çok gizli bir cemaat olarak çalışmayı
ve zaman içinde teker teker bütün devlet kurumlarını işgal etmeyi gerektirir.
Devletin elindeki bütün imkanları kendi amaçlarımız doğrultusunda
kullanmalıyız. Düzenimizin amacı başta Hıristiyanlık, bütün dinlerin yok
edilmesidir. “


Onlara göre dünyanın kaynakları değerlidir
ancak ‘gereksiz halk
yığınlarınca’
tüketilmeleri kabul edilemez. Gerek Illuminati, gerek 300’ler Kurulu kendi
ırkları dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamaktadır. İngiliz Derin
Devleti’nin yönetim ve denetimindeki gizli kurumların hedeflerini
Dr.
John Coleman
açıklar: 


“İncil’in Yaratılış Bab’ında belirtilen ‘küre ve dünyayı
ele geçir’ buyruğu ancak uzun vadeli işlerin güvencesi olan sanayiye dayalı iş
pazarlarının (industrial job markets) yok edilmesiyle engellenebilir. Bunun
yolu Hıristiyanlığı zayıflatıp yok etmek, sanayileşmiş ülkeleri çökertmek,
300’ler Kurulunca gereksiz görülen ve nüfus fazlalığını oluşturan yüz
milyonlarca insanı imha etmek ve Kurul’un küresel tasarımlarına ayak direten
her lideri ortadan kaldırmaktan geçer!”