SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

PARAPSİKOLOJİ & GİZEM & UFO & İLAHİ BİLİMLER

İLAHİ BİLİMLER DOSYASI : ZEBUR NEDİR ? ZEBUR HAKKINDA KISACA BİLGİ

PARAPSİKOLOJİ & GİZEM & UFO & İLAHİ BİLİMLER
Bu haber 27 Mart 2020 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


ZEBUR NEDİR ? ZEBUR HAKKINDA KISACA
BİLGİ


Kur’ân-ı Kerîm’de “Zebûr” kelimesiyle birlikte onun
çoğulu olan “zübur” kelimesi de geçmektedir. Zebûr, kitap; zübur ise kitaplar
mânâsına gelmektedir.


Zebûr kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de üç yerde geçer ve
bunların hepsi de Hazret-i Dâvûd ile alâkalıdır.


Âyet-i kerîmede buyrulur:


وَآتَيْناَ داَوُد َزَبوُراً


“…Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.” (en-Nisâ, 163)


Zübur kelimesi ise, sırf Hazret-i Dâvûd’la alâkalı
değil, umûmen bütün peygamberlere verilen kitaplarla ilgili olarak geçmektedir.


Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur:


وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ اْلأَوَّلِينَ


 “Şüphesiz o, evvelkilerin (eskilerin) kitaplarındadır!” (eş-Şuarâ,
196)


Bu âyet-i kerîme aynı zamanda, Hazret-i Peygamber
-sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in daha önceki ilâhî kitaplarda da
müjdelendiğine telmihte bulunmaktadır.


Hazret-i Dâvûd’a verilen Zebûr hakkında Kur’ân-ı
Kerîm’de şöyle bir mâlumat vardır:


وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنَّ اْلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ


“And olsun Zikir’den (Tevrât’tan) sonra
Zebûr’da da: «Yeryüzüne sâlih kullarım vâris olacaktır!» diye yazmıştık.” (el-Enbiyâ,
105)


Kur’ân-ı Kerîm’de Zebûr ile alâkalı olarak daha fazla
bir bilgi bulunmamaktadır. İslâmî kaynaklar, Hazret-i Dâvûd’a Zebûr’un
verilmesini, O’nun üstün husûsiyetlerinden biri olarak nakletmektedirler.


İslâm âlimleri, Zebûr’da ahkâmla ilgili meselelerin
olmadığını, onun sâdece Cenâb-ı Hakk’a yönelik ilticâ ve münâcâtlardan ibâret
olduğunu ifâde ederler.


Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm-’dan sonra gelmiş olan
Hazret-i Dâvûd -aleyhisselâm-, ahkâm husûsunda Tevrât ile amel etmekteydi.
Zebûr ise, insanlarda Allâh aşkını ve muhabbetini, Cenâb-ı Hakk’a tazarrû ve
ilticâyı daha kâmil bir sûrette gerçekleştirmeyi hedefleyen ilâhîlerin
mecmûuydu.


Zebûr, tamâmen manzum bir kitaptır. Nitekim Kitâb-ı
Mukaddes’te “Mezmûrlar” ismiyle bir bölüm bulunmaktadır ki bu, mûsikî eşliğinde
söylenen manzum parçalar mânâsındadır. Sayıları 150 adettir. Bunların 70 kadarı
Hazret-i Dâvûd’a nisbet edilmekte, diğerlerinin ise başkalarına âit olduğu ifâde
edilmektedir.


Dolayısıyla bugünkü Zebûr, Kur’ân-ı Kerîm’de Hazret-i
Dâvûd’a verildiği bildirilen Zebûr değildir. Zîrâ Kitâb-ı Mukaddes bütün
bölümleri ile ilk geldiği şekilde muhâfaza edilip kaydedilememiş, günümüze
kadar pekçok beşerî müdâhalelere uğramıştır. Bu tarihî hakîkat, Zebûr’un da
aslî ve orjinal şekliyle mevcut olabileceği ihtimâlini ortadan kaldırmaktadır.


Nitekim bugünkü Zebûr, Hazret-i Dâvûd’un vefâtından
beş yüz yıl sonra yazılmaya başlanmıştır. Ayrıca Zebûr’a Dâvûd
-aleyhisselâm-’ın hayâtı ve teblîğâtına ilâveten, kaynağı bilinmeyen yaklaşık
100 meçhul şâirin şiirlerinin de ilâve edildiği rivâyet olunmaktadır.


Günümüzdeki Zebûr’un, tam olarak kimin tarafından
kaleme alındığı ve vahiy ile mi yoksa ilhâmen mi yazıldığı bugüne kadar tespit
edilememiştir. Müsteşrik Horn:


“Zebûr’un Dâvûd Peygamber tarafından yazıldığını ileri
sürenler, aslı olmayan çok zayıf bir kanaattedirler; bu düşüncenin yanlışlığı
açıktır.” der.


Zebûr’daki Tanrı telâkkîsi de, Tevrât’taki gibi
antropomorfik, yâni Cenâb-ı Hakk’a sûret izâfe edici şekildedir. Kitâb-ı
Mukaddes’in diğer bölümlerinde olduğu gibi Allâh’a oğul isnâd etmek sûretiyle
tevhîde aykırı bir mâhiyet arz eder. Bugünkü Zebûr’da Dâvûd -aleyhisselâm-’ın
bir münâcâtında şöyle dediği rivâyet edilir:


“Rab bana dedi: «Sen benim oğlumsun! Ben seni bugün
çocuk edindim!»” 
(Mezmurlar, 2/7)


Netîce olarak bugünkü Zebûr, sadece bir şiir
kitabıdır. İçinde Dâvûd -aleyhisselâm-’a ve başkalarına atfedilen birtakım
münâcâtlardan başka bir şey bulunmamaktadır. Ne kadarının hakîkî Zebûr’a âit
olduğu da meçhuldür.
DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER