Hayvan Bilinci : Çektikleri Acının Farkındalar Mı ???


Hayvanlar
çektikleri acının farkındalar mı? 
İnanın ya da inanmayın, hepimiz bu
soruyu en az bir kere sormuşuzdur. Evcil bir hayvanı olan ve ya bir hayvanı seven bir kişinin
bu sorunun cevabından %100 emin olduğunu söylemek güvenlidir. Ancak, sinir bilimi hayvan bilinci hakkında
ne diyor?
Gerçekte bilim, hayvanların kendi bilinçlerinin
olduğuna ve kendi içlerinde neler olup bittiğinin farkında oldukları olgusuna
katılıyor ve destekliyor mu?


Sinir
bilimi, bütün memelilerin, kuşların ve diğer türlerin kendi acılarının farkında
oldukları kesin kanıtından daha fazlasına sahip. 2013 yılında, Cambridge Bilinç
Beyannamesi bu konuyu masaya yatırdı.


Araştırmacılar,
faaliyetleri bilinçli deneyimle örtüşen insanlar ve hayvanlarda homolog
devreler tespit etmişlerdir. Bu tespite göre, hayvanların bir duyguyu
hissettiklerinde faaliyete geçen sinirsel devreleri, insanlarda faaliyete
geçenle aynıdır. Dünyadaki ünlü sinir bilimciler, gerçekte, hayvanların kendi
acılarının, üzüntülerinin farkında oldukları sonucuna katılıyor ve bu çalışmayı
destekliyorlar.


“Hem
hayvan haklarından hem de insan haklarından yanayım. Bu, bütün insanlığın
yoludur.”Abraham Lincoln


Cambridge Bilinç Beyannamesi


7
Temmuz 2012 yılında, saygın bir grup bilim insanı Cambridge Bilinç
Deklerasyonunu imzaladı. Bu belgeye göre, sadece insanlar değil, aynı zamanda
çok sayıda hayvan, omurgalı ve omurgasızlar dahil olmak üzere, sentient
(sezgili) varlıklardır. Bu da demek oluyor ki, bütün bu canlılar kendi deneyimlerine ilişkin bilince sahipler ve
dolayısıyla da olumlu
ya da olumsuz ruh haline sahip olabilirler. 


Ortak
bilimsel kanıtlar göstermektedir ki, hayvanlar kasıtlı davranışlar sergileme
yeteneği ile birlikte nöroanatomik, nörokimyasal ve nörofizyolojik bilinç
durumlarının substratlarını (alt tabanlarını) taşırlar. Diğer bir deyişle,
insanlar bilinci oluşturan sinirsel substratlara sahip tek varlıklar değiller.


California’da
bulunan nörodiagnostik şirket NeuroVigil’in kurucusu ve CEO’su Philip Low,
Seattle’da bulunan Allen Beyin Bilimi Enstitüsünden Christof Koch, La Jolla
Sinirbilimleri Enstitüsünden David Edelman ve diğer saygın sinir bilimciler
Cambridge Bilinç Beyannamesini imzaladılar.

Olumlu ve olumsuz deneyimlere sahip olma
kapasitesinin 
bir canlıyı bilinçli yapan faktör olduğu kabul edilmiş
oldu.


“Dünya üzerindeki hiçbir varlık daha az
ya da daha fazla burada olma hakkına sahip değildir.”


– Anthony Douglas Williams


Hayvan bilinci ile ilgili yapılmış son
çalışmalar


Çok
sayıda çalışma, bu gerçekleri kabul etmeye devam ediyor. 2016 yılında, Jarrod
Bailey ve Shiranee Pereira, köpeklerde empati ve duygularla bağlantılı beyin
devleri ile ilgili bir araştırma yayınladılar. Bu çalışma, Cambridge Bilinç
Deklerasyonunu kabul etmekte ve kapsamını genişletmektedir.


Ayrıca,
INRA (Fransız Ulusal Tarım Araştırma Enstitüsü), Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu
ile birlikte hayvan bilinci üzerine bir çalışma yürüttüler. Çalışmanın
sonuçlarını, 2017 yılında Parma, İtalya’da kamuya sundular. Çalışmanın bu
parçası, hayvanların,
nosiseptif uyarıcıların neden olduğu olumsuz duyguların da dahil olduğu
karmaşık bilginin bilinç sürecini destekleyen, sinir sistemleri ile donatılmış olduğunu kanıtlarla
destekler.


Bu
çalışmada primatlar, kargagiller, kemirgenler ve gevişgetirenler gibi farklı
türler incelendi. Araştırmacılar, primatlar, kargagiller ve kemirgenler gibi otobiyografik hafızaya sahip hayvanların
geçmişe ve geleceğe uzanan arzu ve hedefleri olabileceği sonucuna ulaştılar.
Sonuç olarak, hayvanlar kaçınmalı deneyimlerle derinden etkilenebilirler.


Hayvan bilinci
bir gerçek


Hayvanlara
kötü davranan kişiler, bu davranışlarını hayvanların hiçbir şey hissetmediğini söyleyerek
meşrulaştırırlar. Ancak, hayvan bilinci ile ilgili yedi yıldan fazladır süre
gelen deliller ve sonraki çok sayıda çalışmanın bu sonucu desteklemesiyle
birlikte, hayvanları suistimal etmeyi savunmak bir bahane olmaktan çıktı.


Hayvanları
birer obje olarak gören, onlara kötü davranan ve farklı yollarla onları
suistimal eden bütün insanlar, kendilerini savunmak için başka argümanlar
bulmalılar çünkü bilim, bu insanları zerre desteklemiyor. Dahası, hayvan hakları düzenlemesi, hayvanların
korunması ve hayvan refahı olağanüstü
bir meşru etkiye 
sahip. Temel olarak, burada bahsettiğimiz
bütün çalışmalar ve kanıtlar yasalara dönüşüyor.


Görünen
o ki, insan bilinci çalışmanın zorluğuna rağmen, şuandan sonra, insan bilinci
hayvan bilinci ile birlikte çalışılacaktır.


“Bir insan kalbini, hayvan tedavisiyle
yargılayabiliriz.”


– Immanuel Kant