PATİ LEYDİ : KOMŞUNUZ
SİZİ SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİĞİNİZ İÇİN TEHDİT EDERSE YAPMANIZ GEREKEN 6 ŞEY

Ne yazık ki apartmanımızın bir
kenarına sokak hayvanları için koyduğumuz “kedi evlerini” paramparça
bulmaktan, koyduğumuz su kaplarını, mama kaplarını bulamamaktan, apartman
girişine yöneticilerin astığı “buraya kedi köpek sokmayınız!”
yazılarını görmekten hepimiz muzdaripiz. Bir de üstüne tehdit ediliyoruz,
üstelik baktığımız sokak hayvanları da tehdit ediliyor, “zarar
görebileceği” söyleniyor.

Peki ya böyle insanlarla
karşılaştığınızda neler yapmalısınız? Buyurun, HAYTAP’ın bizi bilgilendirdiği o
yazıyı inceleyelim.

A- Baktığınız SAHIPSİZ HAYVANLAR için
tehdit ve hakaret gördüğünüzde, baktığınız hayvanlara da ZARAR VERİLECEĞİ
söylendiğinde YAPILACAKLAR:

1. Karakola giderek
size hakaret ve tehdit eden komşu ya da kişileri “Hakaret ve Tehdit”
ettikleri için şikayet edin. Şikayet sebebiniz SİZİ TEHDİT etmesi olsun ki
karakol olayı TCK ya göre savcılığa yollasın. (Hayvanlara zarar verecekleri
için şikayet ederseniz, o zaman karakol sizin şikayetinizi “idari işlem
yapılması için” valiliğe sevk eder)

2. Komşuların
hayvanlara zarar vermekle tehdit etmesini veya hayvanlara taş atma dövme gibi
davranışları için de Orman Su İşleri Müdürlüğüne yazıp, (EKTE ÖRNEK YAZI VAR)
“bu kişiler için idari işlem yapılmasını, hayvana kötü muamele sabit ise
idari para cezası kesilmesini” talep edin. Ayrıca, o mahaldeki hayvanların
güvenliğini sağlanması için tedbir alınmasını talep edin.

3. Orman Su İşlerinden,
belediye ile görüşmelerini ve şikayetin geçtiği bölgeye belediyeler tarafından
“Tabelalı Suluklar” konmasını ve besleme odakları oluşturmasını
sağlamasını, afiş ve broşürler bastırıp dağıtmasını talep edin. Tabelalı
sulukların konduğu yerlerde hayvanlara ilişkin şikayet ve müdahale en aza
inmektedir. Ayrıca, geçen yıl Orman Su İşleri Bakanı tarafından “apartman
ve site bahçelerine konmak üzere 1000 adet kedi evi” yapılmıştı. O kedi
evlerinden bulunduğunuz siteye de konmasını bu bilgi ile talep edin.

4. Eğer tehdit
site-apartman yönetiminden geliyorsa, YÖNETİMİN “Hesapları, uygulamaları,
idari işlemleri” için Maliye ve SGK ve ilgili kurumlardan denetim
isteyeceğinizi yönetime bildirin ve isteyin. Ayırca, site ortak alanlarında ve
evlerde İMARA AYKIRI tadilat ve kullanımların tespit edilip yıktırılması için
ilgili kurumlara baş vuracağınızı ön uyarı olarak yönetime bildirin.

5. Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polis şubesinin ve Aile ve Sosyal Planlamalar Müdürlüğünün, o
yörede hayvanlara merhamet ve şefkat gösterilmesi ve hayvanların yasal hakları
ve cezalar konusunda topluma bilgilendirme yapmalarını talep edin. Şiddete
eğilimli bu insanlar için bu kurumların özel çalışmalar yapmasını talep edin
.

Bu şikayetler neticesinde kurumlar
harekete geçerse, hayvana şiddet büyük ölçüde azalır. Orman Su İşleri
Müdürlüğüne ÖRNEK yazı aşağıda. Bunu mutlaka kendi durumunuza uyarlayarak
kuruma yollayabilirsiniz. KENDİ OLAYINIZI YAZIYA EKLEMEYİ SAKIN UNUTMAYIN.
Orayı noktalı olarak ayırdım.

B- ÖRNEK YAZI, UYARLAYIN LÜTFEN:

Orman Su İşleri Müdürlüğüne,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
sahipsiz hayvanların yaşam haklarını “yasal” güvence altına almıştır.
(Ek 1)

Sahipsiz hayvanlara ilişkin hür türlü
işlem, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlükleri takip ve
denetiminde belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiç bir kurum
sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, bir yerden başka yere taşıyamaz,
toplayamaz.

Belediyelerin de topladıkları
hayvanları kısırlaştırdıktan sonra “aldıkları yere bırakmaları” yasal
hükümdür. Hiç bir hayvanın yeri değiştirilemez, “alıştığı ve yaşadığı
yerde” yaşamı kanunlarla desteklenir, devam eder. (Ek 2)

Hayvanları Koruma Kanunu,
belediyelerin bütün bu aşamalarda ve ayrıca sahipsiz hayvanların bakılıp
beslenmesinin “gönüllülerce” yapılmasını da hükme bağlamıştır.
Şehirleşme ve kentsel dönüşümle insanoğlu, hayvanların yaşam alanlarını işgal
etmiş ve hayvanlara gidecek yer bırakmamıştır. Hayvanlar yaşamlarını sürdürmek
için sokaklarımızda, parklarımızda ve bahçelerimizde bizimle yaşamak
zorundadır. Hayvanlara sokaklarda da YASAK koymak, onları besleyen gönüllülere
engel olmaya çalışmak, merhamet ve vicdan duygularına aykırı olduğu gibi,
yasaya da aykırıdır.

Oysa, sokağımızda ( veya sitemizde,
OLAYI ANLATIN ……. …) yaşanmıştır.

Bu bağlamda müdürlüğünüzden:

1. Hayvanlara zarar vermekle tehdit
eden bu kişiler hakkında idari soruşturma açmanızı, bu kişileri Hayvanları
Koruma Kanunu hakkında bilgilendirmenizi, somut olarak verdikleri zararlar için
idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz.

2. Hayvanları Koruma Kanununun
sokaklardaki hayvanların beslenmesi ile ilgili olarak “gönüllülere yasal
hak” tanıdığı, bu hayvanların yaşamlarının “devlet güvencesinde
olduğu” bilgileri içeren TABELALARIN bölgeye asılmasını talep ediyoruz.

3. Belediye ile irtibat kurarak mahallemizde
“Tabelalı Suluklar”, beslenme odakları kurulmasının sağlanmasını
talep ediyoruz.

4. Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve
Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile iletişim kurarak, mahalle bazında ve
şikayetimize konu olan kişiler ve aileleri ile “şiddet eğilimi”
konusunda sosyal çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

5. Özellikle “hayvana ve ona
bakanlara” komşu tehdit ve şiddetininİL HAYVANLARI KORUMA KURULUNDA
gündeme getirilerek, bütün şehirde “Tabelalı suluk, kanun bilgilerini
içeren tabelalar, ilgili müdürlüklerle müşterek çalışma” kararının
alınmasını talep ediyoruz.

6. Müdürlüğünüzce, aynı zamanda İl
Hayvanları Koruma Kurulu üyesi de olan MÜFTÜLÜK ile görüşerek, hayvana merhamet
konusunda vaaz ve hutbe verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Taleplerimize ilişkin tarafımıza 4982
ve 3071 sayılı yasalar gereği uygulamalar hakkında bilgi ve cevap verilmesini
emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İSİM

TC KİMLİK..

Dağıtım: Valilik, Belediye
Başkanlığı, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Planlamalar
Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü,

YAZININ EKLERİ:

EK 1 …….. 5199 Sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı;
hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini
temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi
şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve
rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit
doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil
hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir.
Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c)
Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması
için gerekli önlemler alınmalıdır.

EK 2 …………. 5199 Sayılı Yasanın
Uygulama Yönetmeliği

MADDE 21 – (1) (Belediyelerce)
Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:

d) Gecici bakimevlerinde on gun sure
ile gerekli duyurular yapildigi halde sahiplendirilemeyen hayvanlar
kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan
ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip,
mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde
veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir. Bu ortamlarda
belediyeler, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI kurar
ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili
belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı
yaşam alanlarına bırakılmaz.

Lütfen bu yazıyı arkadaşlarınızla
paylaşın ve tüm mağdurları bilgilendirmemize yardım edin.
Link : http://www.patiliyo.com/sokak-hayvani-beslemek-ceza/