BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ’NDE MALZEME TEMİNİNE DAYALI
AMELİYATLAR DURMA NOKTASINDA
 

14.12.2019
Bilkent Şehir Hastanesi’nde
acil cerrahi müdahaleler dahi ameliyatlar durma noktasına geldi. Sağlık hizmeti
sunumunun piyasalaştırılmasıyla kent merkezlerinin uzağında olamsıyla sık sık
günde olan şehir hastanelerinde bir skandal daha ortaya çıktı. Ankara Tabip
Odası Bilkent Şehir Hastanesi’nde başta ortopedi bölümü olmak üzere bazı
branşlarda son haftalarda acil cerrahi müdahaleler de dahil olmak üzere ameliyatların
durma noktasına geldiğini açıkladı.


Malzeme teminine dayalı
ameliyatların gerçekleştiği özellikle ortopedi ve kısmen de beyin cerrahisi
kliniklerinde dışardan firmalar tarafından getirilen ameliyat setlerinin
sterilizasyon işlemleri için kamu hastanelerinde ayrı bir ücret talep
edilmediğini vurgulayan Tabip Odası Bilkent’te ise firmalardan bu işlem için
ilave ücret talep edildiğini ifade etti.


Malzeme ve ameliyat setlerini
temin eden firmaların bu ücretlere itiraz ederek malzeme ve set teminini durdurdu.
Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada “Tüm bu yaşananların sonucunda
sağlık hizmeti alma ihtiyacı olan yurttaşların sağlık hakkına ulaşması
engellenmiştir” denildi.


Ankara Tabip Odası’ndan
yapılan açıklama şu şekilde:


Sağlık hizmeti sunumunun
piyasalaştırılmasıyla halkın sağlık hakkına erişmesi engelleniyor.


Ankara Tabip Odası olarak
ulaştığımız bilgiye göre Bilkent Şehir Hastanesi’nde başta ortopedi bölümü
olmak üzere bazı branşlarda son haftalarda acil cerrahi müdahaleler de dahil
olmak üzere ameliyatlar durma noktasına gelmiştir.


Malzeme teminine dayalı
ameliyatların gerçekleştiği özellikle ortopedi ve kısmen de beyin cerrahisi
kliniklerinde dışardan firmalar tarafından getirilen ameliyat setlerinin
sterilizasyon işlemleri için kamu hastanelerinde ayrı bir ücret talep
edilmemektedir. Bilkent şehir hastanesinde ise firmalardan bu işlem için ilave
ücret talep edilmektedir. Malzeme ve ameliyat setlerini temin eden firmalar bu
ücretlere itiraz ederek malzeme ve set teminini durdurmuşlardır. Tüm bu
yaşananların sonucunda sağlık hizmeti alma ihtiyacı olan yurttaşların sağlık
hakkına ulaşması engellenmiştir.


Kamu yararı gözetilmeden
hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm projesinin son aşaması olan şehir
hastanelerinde kritik hizmetlerin piyasa koşullarına göre düzenlenmesinin
sonuçları görüldüğü gibi değişik boyutlarda sorunlar olarak ortaya çıkmaya
başlıyor. İnsan hayatı için risk oluşturan bu sorunlar karşısında Sağlık
Bakanlığı’na temel görevinin ülkede yaşayan herkese eşit ücretsiz ve nitelikli sağlık
hizmeti sunmak olduğunu ve bu hizmetin sunumunun kamusal hizmet olduğunu
hatırlatıyoruz. Asli görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. Şehir
hastaneleri projelerinden de derhal vazgeçilmesi talebimizi yineliyoruz.


Aslolan insan sağlığıdır. Bu
amaca erişimde karşılaşılacak engellerle mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğimizi ifade ediyoruz.
LİNK : https://www.birgun.net/haber/bilkent-sehir-hastanesi-nde-malzeme-teminine-dayali-ameliyatlar-durma-noktasinda-280039