TELEGRAM


ERKAN MACİT : Zaman
kapısı ve H.A.A.R.P


NATO ve NASA , Ezoterizm
– H.A.A.R.P – Ledün ilimlerini BİRLEŞTİRMEK PEŞİNDE Mİ!?


HAARP ( High Frequency
Active Auroral Research Program) yani Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma
Programı. Daha önceki yazımda HAARP ile alakalı NASA’nın ülkemizdeki
çalışmalarına değinmiştim. Özellikle Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi konusunda
araştırmalarıma dair konunun hassasiyetine önem vermiştim.


Peki, neden EGE BÖLGESİ?
Hemen söyleyeyim.


İzmir’de NATO üssü ve
NASA’ya bağlı birim olan GEOCosmo’nun, ki başındaki ismi dahi yazmıştım Ronald
Karel, evet, GEO Cosmo’nun depremler ile alakalı çalışmalar yapacağını ve bu
çalışmaların gerçekleşmesi için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde ön sinyalleri
belirlemek adına üsler kurulacağını söylemişti. Peki kimdi bu isim ?? Ne yapmak
istiyordu?


Ronald Karel , GeoCOSMO
başkanı Karabük Üniversitesinde bir konferans veriyor. “7. Uluslararası Bilim
Günleri” kapsamında “NASA’daki Tecrübelerim ve Deprem Tahminleri” konferansında
yaptığı konuşmasında, depremin olacağını bazı hayvanların hissettiğini
söylüyor.


Bu konuda birçok
araştırmalar yapıldığını, bu araştırmaları NASA’da topladıklarını ifade ediyor
Karel, Porto Riko’da büyük bir hayvanat bahçesine bir jeolog tarafından
mikrofonlar konulduğunu, deprem öncesi hayvanların sesinin çok değiştiğini
tespit ettiğini dile getiriyor.


“Bir de insanlara karşı
etkisi üzerine çalışma yapacağız. Bunu ben tekrar Türkiye’de başlatmak
istiyorum” diyor. Türkiye’de olduğunda ne olacak? “Biz pilot proje hazırladık.
Bu projede iki tane olay var. Yer istasyonları ve uydu verileri. Yer
istasyonlarının üzerinde birçok parametreler incelenecek, birçok sensörler var”
diyor ve devam ediyor:


“İlk bilgiler NASA’ya
gidecek, her zaman giden sinyal deprem olmuyor, uçak geçiyor, güneş toplaması
oluyor, bunu arındırdıktan sonra böyle bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın ilk
başlangıcını Alaska’da yaptık”.

Ronald Karel bunları söylerken ne anlatıyor? Depremi tahmin eden bir veri üssü
mü? Yoksa Alaska Gakona’ya bağlı HAARP istasyonundan sinyaller alıp ülkemizde
kırılgan fay hatlarını harekete geçirmek mi?


Ne dersiniz? Bir düşünmek
lazım derim. Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan, doğal afetmiş gibi görünen
olayları yakından incelerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Hatta son
ÇANAKKALE merkezli deprem! İzmir ve İstanbul’dan hissedildi. Ege ve Marmara
genelinde özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir
çevre illerde hissedildi. Depremin ardından takip eden 1 buçuk saat içinde en
büyüğü 3,7 olan 22 tane artçı sarsıntı kaydedildi. Bunlar tesadüf OLAMAZ!
HAARP; Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve
Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen, iyonosferin özelliklerini ve
davranışlarını araştırmak üzere Alaska’da 1997 yılında devreye giren ve halen
sürmekte olan bir çalışma.


Bu, dünyanın en büyük
kısa dalga yayın programına, bugün 14 Üniversite, yayın alanının planlanması ve
kurulmasında iştirak etmiş halde. HAARP yalnız Alaska’daki büyük tesis ile
sınırlı değil: Norveç (EISCAT Projesi), Spitzbergen, eski bir enstalasyon olan
Fairbanks (Alaska) ve Arecibo/Puerto Rico. Ayrıca Rusya’da Nischni Nowgoorod
yakınlarındaki Suro Projesi de HAARP ile alakalı Bu projenin hayata
geçirilmemesi için birçok ülkede kampanyalar yürütüldü. Çünkü HAARP projesi
iklim kontrol ve yapay deprem silahı olarak kullanılabilme iddialarından dolayı
çok tartışmalı bir konu. HAARP, Pentagon’un kontrolünde ve ABD ordusunun
hizmetinde.


İzmir konumu itibariyle
hassas bir bölge. Kemalpaşa ve civarı NATO üssü ve İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi bunlar hemen hemen yakın bölgelerde ve neredeyse bir üçgen
oluşturacak konumda. İzmir’de Kemalpaşa ve Hamza Baba Türbesi çok önemli.


CIA ,“Star Gate ” gizli
kodu altında yüksek duyarlıklı uzman yetiştirme projesi ile dünyanın her
noktasında ajanlarını aktive etti. Bu projenin resmi faaliyetleri arasında
medyum, metafizikçi ve cinci yetiştirmek önemli bir aşamaya gelmiştir. Hatta bu
konu ile ilgili Türkiye’de de çok ciddi çalışmaları olduğunu yazmıştım. İşte
(İzmir NATO Üssü ve Hamza Baba Türbesi) bu minvalde çok önemli bir kilit nokta
ki Atatürk’ün de İzmir’deki Hamza Baba Türbesi ile ciddi çalışmaları vardı.
Hamza BABA Evliyaullah zaman kapısı bekçisidir. Bu alanda bizim
araştırmalarımız söz konusu iken, NASA bu olay üzerine eğiliyor. Üstelik NATO
üssünün olduğu bir bölge İZMİR. Hem de DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ve bölgeler ,
birbirine yakın bölge ve yerler.


NATO üssü, Hamza BABA
Türbesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi.


Evet, Zaman kapısı
diyorum. Ve soruyorum!


NATO-NASA , Ezoterizm –
H.A.A.R.P – Ledün ilimlerini BİRLEŞTİRMEK PEŞİNDE Mİ !?