İSHAK BEYAZAY

Özel askeri şirketler – BÖLÜM 1-2-3

Özel Askeri Şirketlerin (ÖAŞ) varlığını 2007 yılında
Amerikan menşeli Blackwater adlı Özel Askeri Şirketin Irak’ta; etrafa rastgele
ateş ederek sivilleri öldürmesiyle su yüzüne çıkmıştı. Amerika Irak’a kendi
askeriyle girdiğine göre neden özel askeri şirketlere ihtiyaç duyulmuştu?
Siyaset Bilimci FlorianFlörsheimer’e göre; bu şirketlerin öncelikle kriz
bölgelerinde personel ve objeleri koruma hizmeti sunduklarını, klasik
yöntemlerle sorgulama, casusluk ama aynı zamanda gerekli ekipman mevcut ise
keşif uçuşlarıyla bilgi kazanma hizmeti de verdiklerini ama en önemlisi kamu
personeli ve özel personele eğitim ve antrenman hizmeti sunduklarını
belirtiyor. Gayrı resmi askeri güçlerin kullanılmasının tarihi aslında çok
eskiye dayanır. Sömürü düzenini kuran elitler tarih boyunca birçok kez bu
yönteme başvurmuşlardır. Örnek vermek gerekirse; Pers İmparatoru Darius, Büyük
İskender’e karşı savaşırken Yunan paralı askerleri kullanmıştı. İngilizlerin de
Amerikan bağımsızlık savaşı sırasında Alman paralı askerlerini kiraladığı
biliniyor. Günümüzde özel askeri şirketler modern lejyonerlerden başka bir şey
değildir.

ÖAŞ’ler Dünyada 110 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Bunların
geçimi savaşlar olduğu için her savaş bu ÖAŞ’ler için birer altın madenidir.
 Yıllık 100 milyar dolarlık bir endüstriye sahip olan bu şirketlerin dün
Irak olan oyun alanları bugün artık Ortadoğu’nun her yeri… Allah bilir yarın
hangi coğrafyalar olacaktır. Milyarlar döndükçe Ortadoğu’da, Afrika’da, Asya’da
asla savaşlar bitmeyecektir. ABD ve Rusya’nın yürüttüğü soğuk savaşın sona
ermesinin artından orduların küçülmesi ve özelleştirmenin hız kazanmasıyla, bu
şirketlerin sayısı giderek hayat buldu. Özel askeri şirketler kendi içerisinde
farklı gruplara ayrılıyor: Paralı askerler, özel ordular, özel güvenlik
şirketleri, özel istihbarat şirketleri ve özel askeri şirketler. GreenPaper’a
göre paralı askerler, bir kazanç karşılığı savaşan ya da savaşçı becerilerini
satan kişiler. Özel ordular ise genellikle gelişmekte olan ülkelerde rastlanan
bir olgu. Özellikle, Güney Amerika’da “uyuşturucu Lordları”nın ya da Afrika’da
Liberya örneğinde olduğu gibi “savaş Lordları”nın özel ordularına rastlıyoruz.
Özel askeri endüstri üzerine çalışan bir uluslararası ilişkiler uzmanı,
DeborahAvant, özel askeri şirketlerin, bir ülkenin kiralık askerlerinden farklı
bir şey olduğunu; onların para karşılığı her şeyi yapan “savaş köpekleri” ya da
“kendi hesabına çalışan” kişiler olmadıklarını belirtiyor

Askeri nitelikli Amerikan sivil güvenlik şirketi
olan BLACKWATER, Amerika’da bilinen özel güvenlik şirketlerinden farklı olarak,
askeri eğitimli personel ve askeri donanımı kullanılmakta. Amerikan Deniz
Kuvvetleri Özel Birlikler eski askerleri Erik Prince ve Al Clark tarafından
1997 yılında Kuzey Carolina’da kuruldu. Şirket, ABD sınırları içerisinde,
askeri nitelikli koruma hizmeti, polis teşkilatının eğitimi, bomba koklayıcı
köpek hizmetleri vermekte. Ayrıca Afganistan ve Irak’ta, ABD ofislerinin ve
personelin korunması hizmetini yürütmekte. Son zamanlarda, PKK mensuplarının
üzerinde ele geçirilen ABD menşei silahların sorgulanması, Blackwater ABD’nin
adını gündeme tekrardan getirdi. Bu şirketin sahibi Erik Prince görünüşte
“temiz iş adamı” maskesini takıyor. Kitap yazıyor, deneyimlerini paylaşıyor. 30
yaşındayken kan pazarına giriyor. 2 (Devam edecek)

BÖLÜM 2

Irak’ta insanlık dışı işkenceler yapan Blackwater
savaş şirketi, aldıkları paralar karşılığı görevlendirdikleri ülkelerde çok
sayıda şiddet olaylarına da adını yazdırdı. Yaptığı olaylardan örnek vermek
gerekirse;  Bağdat’taki Nissour Meydanına  Iraklı sivillere
saldırarak 17 kişiyi öldürdüğü olayı verebiliriz. Olay, Bağdat’ın batısındaki
bir toplantıya giden ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin konvoyunu koruyan
özel güvenlik şirketi üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

EVANJELİST ÖLÜM MELEĞİ: XE’NİN ŞİFRESİ

Olayın ardından silahlı özel güvenlik şirketlerinin
varlığı kamuoyu tarafından sorgulanmış, Blackwater şirketi kurumsal adını XE
Services olarak değiştirmek zorunda kalmış ve şirketin Irak’ta çalışma izni
askıya alınmıştır. Bu Evanjelist ölüm meleğinin şifreleri ise;  X harfi
Batı dünyasında İsa’yı, Epsilon’un E’si ise Evanjelizmi temsil eder. XE,
Evanjelik bir sembol olarak şirkete isim seçildi. Şirketin sahibi olan Erik
Prince, aynı zamanda “Haçlı Seferleri”nin izinden giderek, bugün kutsal
toprakların işgalini savunan Columbus Şövalyeleri adlı örgütün üyesidir.
(Zemberek, Banu Avar, S. 75) 

1960’lardan başlayarak Soğuk Savaş boyunca ise Amerika’nın
sözleşme yaptığı bu savaş şirketleri Vietnam ve Orta Amerika’da her türlü kirli
sayılabilecek ve pek yasal olmayan işlerin içinde bulundular. Paralı
askerlerden farklı olarak, özel askeri şirketler yasal bir yapıya sahiptirler.
Özel askeri şirketlerden bazıları ABD yönetiminin çeşitli birimleriyle,
bazıları başka bir devletle işbirliği yanında “ilginç ekonomik bağlantılar”a
girmişlerdir. Özel asker, silah, koruma karşılığında yoksul ülkelerle
yaptıkları anlaşmalar ile genellikle maden, petrol, elmas imtiyazları elde
etmişlerdir. Birçoğu ya holding şemsiyeleriyle, ya da ortaklıklar kapsamında
petrol ve enerji şirketleriyle ilişki içindedir. Kadrolarında, ABD, İngiliz,
Güney Afrika subaylarının yanı sıra, Sırp ya da Rus ordusundan ayrılmış
askerler de bulunmaktadır.  

EN YAYGIN SAVAŞ ŞİRKETİ: DYNCORP

Dünyaya en fazla yayılan özel askeri şirketlerden
birisidir.  Kosova, Bosna, Doğu Timor, (Güneydoğu Asya’da Timor adasının
doğusu, Atauro ve Jaco adaları ile Oecussi-Ambeno bölgesini kaplayan devlet),
Katar, Kuveyt, Bolivya, Kolombiya, Peru, Haiti, Birleşik Arap Emirlikleri,
Ruanda gibi ülkelerde görüyoruz. Bazen de ordulara ve polis güçlerine hizmet
vermekte, uçak bakımından, meteorolojiye, narkotikten asker eğitimine,
bilgisayar sistemleri uzmanlığına, sistem satışına kadar uzanan geniş bir
yelpazede faaliyet göstermektedir.  DynCorp’un ABD’nin Katar’daki ordu
üssü için güvenlik koruma hizmeti sağlamak işi için imzaladığı sözleşmede,
çalışanlarına öldürücü kuvvet kullanma lisansı ve gizli bilgilere ulaşım hakkı
verilmiştir. Özel faaliyet alanlarından biri de kadın ve çocuk ticaretidir.
Birçok kaynağa göre CIA’nın “pis işler taşeronu” olarak adlandırılan DynCorp’un
üst düzey devlet içi ilişkilerden faydalanarak kara para aklama ve
dolandırıcılık dâhil olmak üzere yasadışı işlerin içinde olduğunu
söylenmektedir.

Özel şirket alanındaki büyük gelişme Baba Bush’un Körfez Savaşı’ndan
sonraki dönemde teşviki ile başladı. O dönemde Savunma Bakanlığı sekreteri olan
Dick Cheney, Halliburton’un yan kuruluşu olan Brown & Root Services adlı
şirkete yaklaşık 9 milyon dolarlık bir araştırma görevi vererek, özel
şirketlerin muharebe sahasında Amerikan askerini nasıl destekleyebileceğini
incelemesini istedi. (Devam edecek) 

BÖLÜM 3

Bu özel şirketler çoğu zaman danışman şirket olarak da
kullanılmaktadır. ABD ve İngiltere Savunma Bakanlığı ile yaptıkları anlaşmalar
onlara yasal bir statü kazandırdığı gibi aynı zamanda onların faaliyetlerini
görünmez kılmakta ve diğer bir deyimle örtmektedir. İngiliz ve ABD üslerinin
bulunduğu yerlerde bu şirketlerle üsler arasında özel bakım, yapım ve benzeri
çalışmalar yapmaktadırlar. BM Genel Sekreteri Kofi Annan, 1998’te Ruanda’daki
iç savaş sırasında, “teröristleri mültecilerden ayırmak için” özel bir şirketi
görevlendirmeyi düşündüğünü ancak o dönemde “dünyanın barışın özelleşmesine
hazır olmadığı”nı söylemişti.  Bugün dünyanın barışın özelleşmesine değil
“savaşın özelleşmesi”ne hazır hale geldiğini söyleyebiliriz. Irak Savaşı,
güvenlik konusunda çalışan birçok uzmana göre, “özelleşen savaş”ın en yüksek
noktasını temsil etmektedir.

Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde kirli işler meydana
getirmede uzman olan özel askeri şirketler,  küreselleşme rüzgârlarının
altında bir taraftan savunma ve çatışmaların özelleştirilmesini dayatırlarken,
diğer taraftan da paralı askerlik piyasası meydana getirmek gibi bir fonksiyon
üstlenmektedirler. Çoğu zaman piyasayı oluşturan çatışmaların her tarafında yer
alarak kendilerine olan talebi kendileri yaratmaktadırlar. Örneğin
uyuşturucuyla mücadele eden bir hükümet “özel askerler”e başvurabilirken,
uyuşturucu patronları da askeri eğitim ve operasyon maksadıyla “özel asker”
istihdam etmektedir. Haiti’de sözde iç çatışma ile devrilen, Devlet Başkanı
Jean-BertrandAristide, Amerikalı silahlı kişilerin kendisini ülkesini terk
etmeye zorladığını şu sözlerle açıklamıştı; “Beyaz Amerikalılar, beyaz
askerler. Gece geldiler. Çok fazlaydılar. Ülkemi terk etmezsem öldüreceklerini
söylüyorlardı. Beni silah zoruyla kaçırdılar. Bunu modern bir darbe, modern bir
insan kaçırma olarak nitelendiriyorum. Nereye gideceğimi bilmeden bir Amerikan
uçağında yirmi saat geçirmek zorunda kaldım.”
“The Center forPublicIntegrity” adlı kuruluşun yaptığı ve 2004 ile 2006
arasını kapsayan araştırmaya göre Irak ve Afganistan’da ABD ordusunun ihaleleri
her yıl yüzde elli oranında artış göstermiştir. Yine aynı raporda Irak’taki
ihalelerin toplamının Afganistan’dakinin yedi katı olduğu görülmüştür. En çok
ihale alan şirket 16 milyar Amerikan doları ile Kellog Brown &Root (KBR)
iken, ikinci sırada bulunan DynCorp’un KBR dokuzda biri kadar ihale alması
dikkat çekmiştir. 17 Iraklı sivilin ölümünden sorumlu tutulan ve kamuoyunda adı
sık duyulan Blackwater, 485 milyon Amerikan doları ile özel askerî şirketler arasında
on ikinci sırada yer almıştır. İslam dünyası eğer bir araya gelip birlik
içerisinde toparlanamazsa, özel askeri şirketlerin gelir kapısı olmaya devam
edeceklerdir. Aslında bütün yollar merhum Erbakan’ın kurmuş olduğu D-8’lere
çıkmaktadır. Ya birlik beraberlik içerisinde kalkınırız ya da parçalara bölünüp
dağılırız.