Wikileaks belgelerini yayınlayan
Assange’nin Ekvador Elçiligince Batı’ya teslim edilmesi ve Mithat Paşa…
Assange’in yıllar sonra kim bilir
hangi pazarlıklar karşılığında teslimi bana büyük devlet adamı, aydınlanmacı
Osmanlı sadrazamı Mithat Paşa’yi hatırlattı.


Tuna, Irak ve Aydın valiliklerinde ilk kooperatifleri kurmuş, bayındırlık
hareketlerini başlatmış, Tuna ve Fırat’ta taşımacılığı, Musul’da ilk petrol
üretimini başlatmış, 1876 Anayasasının öncüsü büyük devlet adamı Mithat Paşa,
günümüzde kendilerine önder arayan bir kesim tarafından yere göğe konulamayan
II.Abdülhamit tarafından, Abdülaziz’e suikastten tutuklanmak istenmiş, bunun
üzerine Fransa konsolosluğuna sığınmıştı.


Onu önce koruma altına alan Fransa, gizli pazarlıklar sonucu Tunus’un kendilerine verilmesi karşılığında (Yanlış duymadınız bir kişiye
karşı kocaman bir ülke)
, Abdülhamit tarafından esir alınmış, önce
Arabistan’da Taif’e sürülmüş, sonra da boğdurularak öldürülmüştür.
Ziraat Bankası’nin da kurucusu olan
Mithat Paşa’yı saygı  ile anıyoruz.