FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra başta
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere AKP önde
gelenlerinin sık sık Atatürk’ten söz etmeleri üzerine, gerek kripto FETÖ’cüler,
gerekse toplumdaki kutuplaşmadan kişisel rant devşirme peşinde koşanlar,
Atatürk’le ilgili yalan ve iftiralara tekrar sarıldılar.


Bunun üzerine genellikle 15 maddede toplanan bu yalanlara Atatürk’ü en iyi
anlatan değerli tarihçi Sinan Meydan’ın verdiği cevapları, bir kez daha
yayınlamanın tam zamanıdır diye düşündüm.


İşte soru kılıfına sokulmuş yalanlar ve cevapları:


Soru 1: Müslümansan hilafeti neden kaldırdın?


Cevap: Kuran’da dini/siyasi yetkilere sahip bir lider anlamında halifelik
yoktur.Kendini “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” olarak gören
sultanlara/padişahlara dinsel meşruiyet kazandıran uydurma bir kurum olduğu
için kaldırdım halifeliği… Böylece Muaviye’nin, İslamın özüne aykırı olarak
yarattığı sultan/halife ŞİRK DÜZENİ’ne son verdim. Ayrıca halifeliği hiçbir işe
yaramadığı için kaldırdım desem de yeridir.


Bakın, I. Dünya Savaşı’nda Müslüman Arapların Osmanlı’ya karşı
İngilizlerle birlikte hareket etmesini engelledi mi halifelik? Hayır! En
önemlisi de İngiliz emperyalizmi Halife/Padişah Vahdettin’e her istediğini
yaptırmadı mı? Bu arada Osmanlı’yı parçalayan idam fermanı Sevr Antlaşması’nda
İngilizler ısrarla halifenin/halifeliğin varlığını korumasını istemişlerdir.
Halifeliği kaldıracağım günlerde de İngilizler Hint Müslümanı kılığında iki
casuslarını (Emir Ali ve Ağa Han) devreye sokarak halifeliğin kaldırılmaması
için çaba harcamıştır.


Soru 2: 1932’de ezanı neden yasakladın?


Cevap: Ezanı yasaklamadım. Ezanları gürül gürül, üstelik halkın anlayacağı
dilde Türkçe okuttum. İnan, Allah Türkçe de bilir! Böylece güzel dilimiz
Türkçeyi en yükseğe, minarelere çıkardım. Ezanları yasaklayacak olan işgalci
Yunanlardı. Onları bu topraklardan ben kovdum. Böylece ezanların susmasını
engelledim.


Soru 3: Ayasofya’yı neden kapattın?


Cevap: Ayasofya 1000 yıldan fazla kilise 500 yıl kadar cami olarak
kullanılmış dünyanın en eski mabetlerinden biridir. İki büyük tek tanrılı/ilahi
din; Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsal olan bu tarihi mabedi, İNSANLIĞIN
ORTAK KÜLTÜR MİRASI olarak gördüğüm için KORUMAK ve gelecek kuşaklara aktarmak
istedim. Bir tarihi yapının en iyi şekilde KORUNMASI ve SERGİLENMESİ için o
yapının müze olması gerektiğine inanırım. Bu nedenle Ayasofya’yı müze yaptım.
Bu arada Fatih’in Ayasofya Vakfiyesi diye bir şey yoktur. Bu konudaki iddia
uydurmadır. Ayrıca Ayasofya’nın bulunduğu bölgede çok sayıda büyük cami vardır.
“Ayasofya’da namaz kılanlar daha çok sevap kazanır!” diye bir İslami kural da
olmadığına göre, yaptığım hem DİNE hem İNSANLIĞA uygundur.


Soru 4: Kur’an harflerini neden yasakladın?


Cevap: Kur’an harflerini değil Arap harflerini kaldırdım. Kur’an önce/ilk
Araplara indirildiği için, Kuran’da ifade edildiği gibi anlaşılsın diye
Arapçadır. Allah katında hiçbir harf sistemi kutsal değildir. Arap harfleri de
kutsal değildir. Arap harflerini okuma, yazmayı güçleştirdiği için kaldırdım.
Ben Harf Devrimi’ni yaptığımda Türkiye’de Arap harfleriyle okuma yazma
bilenlerin oranı, erkeklerde yüzde 7, kadınlarda binde 4’tü. Arap harfleri
Türkçeye uygun değildir. 1928’de Harf Devrimi’nden sonra yeni Türk harfleri ile
halkımız kısa sürede okur-yazar oldu. 1935’te okuma yazma oranı toplamda yüzde
23’e ulaştı.


Soru 5: Tatili neden cumadan pazara aldın?


Cevap: Gelişmiş ülkelerle, özellikle Avrupa ile siyasi, ticari, ekonomik
ilişkileri güçlendirmek istedim. Böylece Müslüman Türkiye’nin her bakımdan
Avrupa ileyarışır duruma gelmesini amaçladım. Bunun için tatili cumadan pazara
aldım.Ölçüleri ve takvimi de bu nedenle değiştirdim. Mesela tüm uygar dünyada
pazar günleri tatildir… Batı’da eskiden cumartesi günleri de yarım gün
çalışılırdı. Bizde nasıl? Perşembe yarım gün, cuma tatil. Dış dünyayla ilişkide
bulunulabilecek tam üç gün kalıyor. Ne yapılabilir bu kısa sürede. Ben makul ve
akla uygun olanı tercih ettim. Bu değişikliğin geçmişin izlerini silmekle ilgisi
yok. Tamamen pratik ihtiyaca uygun olarak yaptım. Aynı şeyi Ruslar ve Çinliler
de yaptı.


Soru 6: Bir bez parçası (şapka) için alimleri astın?


Cevap: Şapka Devrimi için tek bir “alim” asmadık. İskilipli Atıf, şapka
takmadığı için veya Şapka Devrimi’ne karşı (üstelik bu devrimden önce) kitap
yazdığı için değil Kurtuluş Savaşı yıllarında başkanı olduğu cemiyet “ihanet
bildirileri” yayınladığı için ve dini istismar ederek halkı kin ve düşmanlığa
yönelttiği için o zamanki yasalara göre “vatana ihanet” suçundan asıldı.


Soru 7: Filistin’de neden ihanet ettin?


Cevap: I. Dünya Savaşı’nda Alman komutanların, özellikle Filistin’de Alman
Liman von Sanders’in başarısızlığı sonunda tüm ordularımız dağılmışken, bizim
üç katımız büyüklüğündeki ve bazı Arap aşiretlerince destekli, üstelik büyük
bir hava gücüne sahip İngiliz Ordusu’nun önünden Türk Ordusu’nu başarıyla geri
çektim. Halep’te sokak savaşları verdim. Bunun ayrıntılarını 1926’da Falih
Rıfkı’ya anlattım. Son olarak Ekim 1918’de İngilizlere karşı Katma Muharebesi’ni
kazandım. Halep’in kuzeyinde Türk süngüleriyle adeta doğal bir sınır çizdim.
Yıldırım Orduları günlerimde (ki bu on gündür) Adana, Urfa, Maraş, Antep’te
direniş yuvaları kurdum. Bu çalışmalarım Kasım 1918’in ilk günlerine denk
gelir.


Soru 8: Azerbaycan’ı neden Ruslara sattın?


Cevap: Mondros’un 11. maddesi gereğince Türk Ordusu 1918’de Azerbaycan’ı
boşaltmak mecburiyetinde kaldı. Ben Nahçıvan’a yönelik Ermeni saldırılarını
şiddetle protesto ettim. Hatta Nahçıvan savunması için gizlice bölgeye subaylar
gönderdim. Hatta Ruslar ile anlaşma yapmaya gönderdiğim Yusuf Kemal Bey’e
“Nahçıvan Türk kapısıdır. Bu hususu nazar-ı itibara alarak elinizden geleni
yapınız” emrini verdim.Daha Kurtuluş Savaşı yıllarında Azerbaycan’la dostça
ilişkiler kurdum. 18 Kasım 1921’de yapılan büyük bir merasimle Azerbaycan
Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Bayrağı’nı bizzat ben Ankara Cebeci’deki
temsilcilik binasına çektim. Bu sırada yaptığım konuşmada Azerbaycan ve Türkiye
halkının “kardeş” olduğunu belirttim. “Kardeş Azerbaycan” Kurtuluş Savaşı’nda
Başkan Nerimanov eliyle bize maddi yardımda da bulundu. Azerbaycan’la kültürel
ilişkilere de büyük önem verdim. Örneğin 1926’da Bolşevikler Azerbaycan’da
Latin Alfabesi’ni yürürlüğe koydu. Bildiğiniz gibi biz de 1928’de Latin
harflerine geçtik. Böylece kültürel ilişkilerin zayıflamasına engel olduk.
Tarih ve Dil Kurumları da tüm Türk halklarıyla olduğu gibi Azeri Türkleri’yle
de tarihsel kültürel derinlik kurmamızda etkili olacaktı. Kısacası ben
Azerbaycan’ın ve tüm soydaş ve mazlum milletlerin tam bağımsızlığı için
çabaladım.


Soru 9: Ali Şükrü Bey’i neden öldürttün?


Cevap: Ali Şükrü Bey, bana muhalifti ama bir vatanseverdi. Ben her şeyden
önce, bana karşı Meclis içi muhalefetin önemli isimlerden biri olan Ali Şükrü
Bey’i öldürtecek kadar aptal değilim! Böyle bir cinayetin benim üzerime
yıkılacağını, bu nedenle Meclis’teki muhaliflerce suçlanacağımı düşünemeyecek
kadar da strateji yoksunu da değilim! Ali Şükrü Bey’i ben öldürtmedim. Ben
fikirlere fikirlerle karşılık verilmesi gerektiğine inanırım. Ayrıca İngilizler
padişah Vahdettin’i ve Meclis içindeki bazı muhalifleri ki aralarında
güvendiğim bazı arkadaşlarım da var kullanarak bana Meclis içi bir darbe yapmak
istemişler, bunun için her türlü komploya başvurmuşlardı.


Soru 10: Soyağacın neden çıkartılamıyor?


Cevap: Soyağacım ortadadır. Bu konuda çok bilgi, çok kitap var. Ayrıca
soyumdan sopumdan sana ne? Yoksa sen ırkçı, faşit falan mısın? Önemli olan soy
sop değil bir insanın mensubu olduğu milletine ne kadar hizmet ettiğidir. Ama
yine de merakını gidereyim: Ana baba soyum Türkmendir. Ana tarafından Konya,
Karaman, (Konyar), baba tarafından Aydın, Söke taraflarında yaşayan
Yörüklerindenim. AtalarımOsmanlı’nın iskan siyaseti gereği 1400’lerin sonunda
Karaman’dan, Söke’den alınıp Makedonya ve civarına yerleştirilen Evlad-ı
Fatihan’dandır. (yedi göbek Türk) Dedelerim Sofuzade Feyzullah Efendi ve Hafız
Ahmet Efendi’dir…


Soru 11: Latife Hanım senden neden ayrıldı?


Cevap: Şiddetli geçimsizlik!


Soru 12: Tüm devrimlerin neden İslam’a aykırı?


Cevap: Tüm devrimlerim İslam’ın özüne uygun, din zannedilen hurafelere,
uydurmalara aykırıdır. “Hangi şey ki akla, bilime, milletin menfaatine uygundur
o şey dinidir”. Benim tüm devrimlerim de akla, bilime ve milletimin menfaatine
uygundur.


Soru 13: Ölümünle soyun neden kesildi? Akrabaların yok mu?


Cevap: Akrabalarımın olup olmaması neyi değiştirir. Ancak benim devleti
soyan akrabalarımın olmadığına emin olabilirsin!


Soru 14: Said-i Nursi sana neden süfyan dedi?


Cevap: Said-i Nursi’yi Kurtuluş Savaşı başında diğer bazı din adamlarıyla
birlikte düşmana karşı direnişte bana yardım etmesi için Ankara’ya çağırdım.
Ama birçok vatansever din adamı bu çağrımla bana yardıma geldiği halde (Libyalı
Şeyh Ahmet Sünusi bile geldi) Said-i Nursi gelmedi. İşgal İstanbul’unda
Çamlıca’da oturup maaşlı bir işte çalıştı. Bu arada bazı zararlı cemiyetlere
katıldığını duyduk. Ancak savaş bitince 1922’de geldi. Gelir gelmez de din
istismarına başladı. Ayrıca Said-i Nursi “Kuran’daki sureler benden
bahsediyor!”, “Karıncalarla konuştum!” diyecek kadar kendinden geçmiş biri…
Said-i Nursi’nin benim için ne dediğinin hiç önemi yok! Ben akla, bilime değer
veren Rıfat Börekçi hoca gibi Kuvvacı gerçek din adamlarının görüşlerini
önemserim.


Soru 15: Neden senin gerçeklerini saklamak için 5816
yasası çıkarıldı?


Cevap: Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu ben, benim CHP’m değil, CHP’ye muhalif
Menderes’in Demokrat Partisi (DP) çıkardı. Ayrıca bu kanunun beni koruduğu
falan da yok… Baksana sen bile bana ağzına gelen her iftirayı atabiliyorsun!


Dersini aldın sanırım çocuk!


* * *


Başlığa dönersek;


FETÖ’cülük zehrinin panzehri ATATÜRKÇÜLÜKTÜR.


Ayrıca ülkemizi bölüp parçalamayı hedef alan küresel kumpas, Atatürk’ün
eşsiz eseri Cumhuriyet’in kuruluş değerleriyle ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya
bağlanmayı ve bu anlayış etrafında hepimizin kucaklaşmasını zorunlu kılıyor.


Farklı hesaplar peşinde koşanlar şunu iyi bilmeliler ki, Cumhuriyet
tarihinin bu en ağır kumpasından çıkış için başka bir yol yok!..