Darbe
girişiminden sonra yaşananları şaşkınlıkla ve ibret alarak izliyorum…


Düne kadar
hoca efendi diyerek elini eteğini öptükleri Fettullah Gülen bir anda terörist
feto oldu.


İsmiyle
hitap edildiğinde bile ‘’Fettullah değil hoca efendi diyeceksin’’ diyenler
şimdi Feto idam edilsin diyor. Sokaklarda maketi temsili idam ediliyor.


Cumhurbaşkanından,
Başbakanına, Bakanlara hatta en düşük kademeli bürokrata kadar Atatürk
devrimlerine sahip çıkacağız açıklamaları yapılıyor.


Atatürk
devrimlerini yıkmak isteyenler şimdi onun çizgisine gelmek zorunda kaldı.


Şimdi
Atatürk’ün sizden farkını anladınız mı?


Atatürk’ün
farkı hainin saçına sakalına, sarığına, cübbesine bakmadan idam etmesiydi.


Söz konusu
vatan ise hainleri alnı secdeye değen ya da değmeyen diye ayırt etmedi.


Eğer bunu
yapmasaydı bugün hiçbiriniz Atatürk hocaları idam etti demeyecektiniz. Tam aksine
çok dindar adammış bak âlimlere hocalara sahip çıktı diyecektiniz. Belki de en
büyük Atatürkçü olacaktınız


Ancak
unuttuğunuz bir nokta var.


Eğer
Atatürk, dinciliğe prim verip Şeyh Said’i, İskilipli Atıf’ı idam etmeseydi
bugün hiçbiriniz şu an oturduğunuz koltuklarda oturamazdınız.


Çok büyük
İslam âlimi dediğiniz Şeyh Said, isyanında başarılı olup Cumhuriyeti yıksaydı
bugün sakız gibi çiğneyip durduğunuz milli irade olmayacaktı.


Neden
olmayacaktı biliyor musunuz?


Çünkü
yıllardır gece gündüz yıkmak için yanıp tutuştuğunuz Laik Cumhuriyet
olmayacaktı.


Bugün sahip
olduğunuz her şeyi laik Cumhuriyet’e borçlusunuz. Cumhuriyet sayesinde sıradan
alt tabakadan ailelerin çocuklarıyken bugün devletin en tepesindesiniz.


Size bu
hakkı veren Atatürk’ün kurduğu laik cumhuriyettir. Geri getirmek için hayal
kurduğunuz Osmanlı değil…


Padişahın
kulu olmak yerine bugün Cumhurbaşkanı, Başbakan oldunuz.


Bir an için
‘’mazlum âlim’’ dediğiniz Şeyh Said’in isyanında başarılı olduğunu hayal edin


Düşünün! 
Şeyh Said isyanı bastırılamamış, isyancılar Ankara’ya kadar gelmişler ve
Atatürk’ü öldürmüşler.


Bugün nasıl
bir Türkiye olurdu?


Öldürülen
Şeyh Said değil de Atatürk olsaydı şimdi nasıl bir ülkede yaşardık?


Ülkenin
yönetimi çok sevdiğiniz Şeyh Said’in eline geçseydi neler yapardı?


En başta
bugün yıkmak için uğraşacağınız bir laiklik olmazdı. Tam hayalinizdeki şeriat
devleti olurdu.


Ancak çok
fazla heveslenmeyin!


Şeyh Said’in
devlet başkanı olduğu bir ülkede siz ancak köle olurdunuz. Bugün hiçbiriniz
sahip olduklarınızın binde birine sahip olamazdı.


Çok partili
demokrasi mi? Hayal bile etmeyin.


Milli irade
mi? Öyle bir şey söz konusu bile olamaz.


Kadın
milletvekilleri mi?  Güldürmeyin!


Dua edin ki
Atatürk, sizin âlim dediğiniz sahte hocaların sakalına sarığına bakmadan idam
etti.


Dua edin ki
Atatürk, Şeyh Said’i idam etmek yerine onunla pazarlık etmedi.


Dua edin ki
Şeyh Said’e her istediğini verip sonra ‘’ne istedin de vermedim Said?’’ demedi.


Dua edin ki
Atatürk, Şeyh Said’i dindar Müslüman sanıp kandırılmadı.


Dua edin ki
Atatürk, sizin yaptıklarınızın hiçbirini yapmadı.


Dün Şeyh
Said devlete karşı isyan etti. Bugün Feto


İkisi de
dini kullandı. İkisi de sahte hocaydı. İkisi de devlete kurşun sıktı.


Şimdi
Atatürk’ün neden Şeyh Said gibi sahte hocaları idam ettiğini anladınız mı?TIBBIYELİ HİKMET