Tarihte bazı
kanlı olaylar vardır ki sonuçlarına bakıldığında ülkeyi ileriye taşımıştır.


Örneğin
Fransız ihtilalında çok kan dökülmüştür ama bugün Avrupa demokrasisini Fransız
ihtilalına borçludur.


Avrupalı sahip
olduklarını Fransız İhtilaline borçlu olduğunun farkında olduğu için ‘’Hadi
Fransız ihtilalıyla yüzleşelim’’ demez. Çünkü böyle bir tartışmanın kimseye
faydası olmaz.


Bizim
tarihimizde de Cumhuriyet devrimi gerçekleşirken Fransız devrimi kadar olmasa da
kan dökülmüştür.


Cumhuriyet’e
karşı çıkan sahte hoca şeyh takımı idam edildi.


Devleti
yıkmak için isyan eden isyancılar sert şekilde cezalandırıldı.


Peki ya
sonuca bakalım. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk yumuşak davransaydı neler
olurdu?


İstiklal mahkemelerinde
Cumhuriyet’e karşı çıkan dinciler idam edilmeseydi bugün laik bir Türkiye
olmazdı.


Dersim
isyanı bastırılıp Seyit Rıza idam edilmeseydi bugün Tunceli Türkiye’nin en
okumuş şehri olmazdı.


Sarıklı,
sahte hocaların idam edilmesi laikliğin önünü açtı. Ümmetten ulus devlete
dönüşümün önündeki engel kaldırıldı.


Seyit Rıza
ve onun gibi toprak ağalarının idam edilmesiyle de ezilmiş köylü, ağa zulmünden
kurtarıldı (Tam başarılamadı ama gerekliydi)


Kısacası
bugün her şeye rağmen diğer İslam devletlerinden öndeysek bunu Cumhuriyet’in
ilk yıllarında dökülen kanlara borçluyuz.


Bu insanlar
idam edilmeseydi onlar bugün bizleri idam edeceklerdi.


Tarihi
olaylara bakarken ters açıdan değerlendirmek her zaman faydalıdır.


Bu yüzden bu
olayları sürekli kaşımak, hadi yüzleşelim demek boşunadır.


Yüzleşip ne
yapacaksınız?


Öldürülmeselerdi
Cumhuriyeti yıkacak olan Şeyh Said ve onun gibilerin ailelerinden mi özür
dileyeceksiniz?


Yoksa
öldürülmeseydi doğuyu ele geçirecek olan Seyit Rıza’nın ailesinden mi özür
dileyeceksiniz?


Bu, devletin
kendisini inkâr etmesidir. Devlet, kendisine silah çekeni öldürdüğü için özür
dilemez.


Ha bu
ölümler içinde suçsuz yere ölenler olmuş mudur? Elbette vardır.


Hiçbir
devrimde nokta atışı suçlular öldürülmez. Her isyanda suçlunun yanında masumlar
da öldürülmüştür.


Ancak bu
ölümler, sonuca bakıldığında tartışılması gereksizdir.


Sonuçta bu
isyanlar öyle ya da böyle bastırıldığı için bugün hala Cumhuriyet var.


Sonuçta
devleti yıkmak isteyen şeriatçı sahte hocalar idam edildiği için laiklik var.


Bu nedenle
bazen kan dökmek, gelecek kuşakların daha rahat yaşaması için hayırlıdır.
Tarihi bu açıdan değerlendirmek lazım


Bugün
yaşadıklarımıza baktığımızda da Atatürk’ün sert davranmakta ne kadar haklı
olduğu net şekilde görülüyor.


İyi ki sert
davranmışsın Büyük Atatürk!


Eğer tarihle
kavga etmek yerine ders çıkarmasını bilseydik, olayların görünen yüzüne değil
özüne bakmış olsaydık…


Şu an PKK
her gün gencecik evlatlarımızı şehit edemezdi


Şu an
Türkiye, terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke olmazdı


Şu an
Türkiye, bir Ortadoğu bataklığına saplanmak yerine gelişmiş, batıyla uyumlu
çağdaş bir ülke olurdu.


Atatürkle
kavga etmeyi bırakın. Ne yapmış ona bakın!TIBBIYELİ HİKMET