SONER POLAT : TÜRKİYE
LİDER BİR ÜLKEDİR

Türkiye’nin öncülük ettiği İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
İstanbul zirvesi yalın bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Türkiye bağımsız adımlar
atınca bütün dünyada hem saygınlığı hem de ağırlık puanı artıyor. Bağımsız
hareket eden Türkiye hem bölgesel hem de küresel düzlemde büyük bir etki
yaratıyor. Bunun doğal sonucu olarak her ülke Türkiye ile olan ilişiklerini
yeniden değerlendirmek zorunda kalıyor. Ülkemizi ayrıntılı olarak analiz eden
çevreler Türkiye’nin hiç bilmedikleri belki de unuttukları başka bir yüzü ile
karşılaşıyorlar.

TÜRKİYE ABD İLE SAVAŞI GÖZE ALDI

Aydınlık Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Berlin
Körber Vakfı’nda yaptığı geniş yankı yapan konuşmayı yayımladı. (14 Aralık
2017) Konuşma esas olarak “ABD hegemonyasının gerilediği ve bu geri gidişin
gelecekte de devam edeceği” mesajını veriyordu. Ama bu konuşmanın içinde bir
cümle vardı ki içine çok büyük anlamlar yüklenebilirdi: “Türkiye Kürdistan
planı nedeniyle ABD ile silahlı çatışmayı dahi göze aldı!”

Bu köşeyi takip edenler hatırlayacaklardır. Sürekli şu
konuyu işledim. Türkiye Fırat Kalkanı Harekâtı ile ABD’nin askeri hedefi olan
bir alanı silahla denetimi altına aldı. TSK 25 Nisan 2017 günü Cezire terör
kantonundaki Karaçok’ta ABD’nin kara gücü PYD’yi göstere göstere vurdu. ABD tank
namlularını Türkiye’ye doğru çevirdi. Daha önce 24 Temmuz 2015 günü Türk Hava
Kuvvetleri açılımı sona erdirerek ABD’nin hava sahasını denetlediği Kuzey
Irak’ta PKK kamplarını yerle bir etti. Böylece örtülü Türk-Amerikan savaşı
başladı.

Ayrıca şunu da vurgulamıştım. Dünyada bu cesur ve onurlu
karşı duruşu sergileyebilecek tek ülke Türkiye’dir. Ne Çin ne Rusya ne İran ne
de başka bir ülke böyle bir girişimde bulunabilir. İşte Rusya! ABD’nin
Suriye’de işgal ettiği alanları kendi hanesine yazıyor. PYD ile ortak harekât
yapıyor! Unutmayalım ki Rusya ve İran BM Güvenlik Konseyi’nin terörist bir
örgüt olarak tanımladığı IŞİD tehdidi ile mücadeleyi esas alan bir strateji
belirledi. Hiçbir zaman ABD’nin ilgi alanına doğrudan müdahale etmediler.

Görüldüğü gibi dünya her şeyi çok iyi takip ediyor ve
taşları yerli yerine oturtuyor. Alman Dışişleri Bakanı “Türkiye ABD ile silahlı
çatışmayı göze aldı!” diyerek Türkiye’nin bu özel kimliğini de teşhis ediyor.

İSTANBUL ZİRVESİNDE TÜRK RÜZGÂRI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın zirvede kürsüden
söylediği şu sözlerin altını çizmeliyiz: “İstanbul zirvesi başarı ile
sonuçlanan ender toplantılardan birisidir. ” Türkiye kısa sürede İİT’yi
toplayarak çok başarılı bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır. İİT’nin
oybirliği ile açıkladığı sonuç bildirgesi hem ABD’ye hem de emperyalist düzene
meydan okuma niteliğindedir. Büyük çoğunluk bu toplantının idare-i maslahat
niteliğinde olacağını düşünüyordu. Ama Türkiye’nin liderliği ile zirvede “Doğu
Kudüs Filistin’in başkenti ilan edildi!” Bir anlamda “Kudüs İsrail’in
başkentidir!” diyen Trump’a “El mi yaman bey mi yaman!” deniliyordu. Ayrıca
ABD’nin hukuk dışı girişimini Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıyacak net bir
irade beyanı ortaya konuldu.

Türkiye Filistin için oluşan güçlü kamuoyu rüzgârını
arkasına alarak Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve hatta Mısır
gibi gönülsüz ülkelere de imza attırmayı başardı. Türkiye’nin ayağa kalkışı ile
tüm İslam dünyası az ya da çok hareketlendi.

Türkler imparatorluklar kurma yeteneği ve geleneği olan
köklü bir millettir. Dünyayı sarsan güçlü bir tarihi geçmişe sahiptir. Bu
nedenle Türkiye Cumhuriyeti devleti ve millet olarak Türklerin dostlarına karşı
sorumluluk duygusu çok yüksektir. Türkiye bağımsız bir kulvara girerek
güçlendikçe dünya üzerindeki etkisi çok daha büyük olacaktır. Böyle bir
Türkiye’nin her adımı bölgede ve dünyada en az üç adıma tekabül edecektir.

Türkiye Batı’nın çizdiği sınırlamalar içine hapsedilecek
ve AB treninin yük vagonu olacak sıradan bir ülke değildir. Emperyalist
lokantada garson olmak Türk’e ve Türkiye’ye yakışmaz! Türkiye şanlı tarihi
coğrafyası ve tarihin kendisine yüklediği misyon nedeniyle tam bağımsız olmak
mecburiyetindedir.
Link : https://www.aydinlik.com.tr/turkiye-lider-bir-ulkedir-soner-polat-kose-yazilari-aralik-2017