Kerem Çalışkan


***


TSK içinde
FETÖ’cü ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Cuntası’nın başarısız darbe girişimi üstünden 10
gün geçti…


Hala darbenin
başı, sonu belli değil…


Hürriyet’in
darbeyi önleyen aktif ekipte yeralan ‘derin’ yazarı Abdülkadir Selvi’nin bugün
(25 Temmuz 2016-Pazartesi) yazısında belirttiği gibi hala ‘’karanlıkta kalan o
kadar çok nokta var ki…’’


Ama toplumda
ve iktidar yanlısı medyada oluşan genel kanaat belli..


FETÖ’cü
darbenin ardında ABD, CIA, Pentagon var…


FETÖ’cü
darbenin ardında İncirlik Üssü var…


FETÖ’cü
darbenin ardında ABD’deki ‘Üst Akıl’ var…


‘Üst Akıl’
içinde bazı Neo-Con’cu isimler ve tescilli CIA ajanları var…


ABD-CIA-FETÖ’NÜN
İÇ SAVAŞ PROVASI VE İŞGAL GİRİŞİMİ


Erdoğan
medyasında bazı kalemler ve Doğu Perinçek ekibi FETÖ’cü darbe girişimini ‘İç
Savaş provası’ ve ‘ABD’nin Türkiye’yi işgal planı’ şeklinde de tanımlıyorlar…


Türker Ertürk,
Ahmet Yavuz gibi FETÖ çetesi ile görevlerinde mücadele etmiş emekli saygın
komutanlar da ABD’nin FETÖ ile Türkiye’yi iç savaşa sürükleme planına ısrarla
dikkat çekiyorlar..


Komplo
teorileri uzmanı Erol Mütercimler’in ‘Darbe başarısızlığa programlanmıştı, amaç
iç savaşı test etmekti, bunu yaptılar’ tespitini de yabana atmamak gerekiyor…


FETÖ’cü
darbenin ardında ABD-CIA gölgesini kabul ediyorsak, onlar açısından ne
amaçlandığını daha iyi anlamamız gerekiyor…


Çünkü darbe
girişimi, çeşitli sebeplerle şimdilik atlatılsa da, Erdoğan’ın deyimi ile ‘Bu
Allahın lütfunu’ iyi değerlendirmek için nedenleri, niçinleri iyi analiz etmek
şart!…


Önce ABD-CIA
ve Neo-Conlar’ın ‘Büyük Resim’de Orta Doğu’da Türkiye’yi nereye
yerleştirdiklerini ve ne yapmak istediklerini çözmemiz gerekiyor…


Çünkü darbe
atlatılsa da ‘Büyük Resim’ ortada duruyor…


ABD’de çizilen
uzun vadeli haritalar ve planlar değişmiş, silinmiş, çöpe atılmış değil…


40 yıldır TSK
içine çöreklenen FETÖ’cü Cemaat çetesi, bu planın bir parçasıydı…


Ama
ABD-CIA’nın elinde başka parçalar, başka araçlar da var…


Önce
Türkiye’de ne yapılmak istendiğini iyi anlamamız gerekiyor…


ABD-CIA
planları 1990’dan, yani Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra BOP’a odaklandı…


BOP, Büyük
Ortadoğu Projesi, Planı…


BOP’UN ANA
HEDEFİ: TÜRKİYE’Yİ PARÇALA, KÜRDİSTAN’I KUR!


BOP’un özü,
Soğuk Savaş sonrası, iki kutuplu dünya yıkılırken Ortadoğu’da İsrail’in
güvenliğinin garanti altına alınması…


Bunun için ABD
eski Savunma Bakanı Condolezza Rice’ın o yıllarda veciz şekilde belirttiği
gibi, BOP Planı dahilinde ‘22 ülkenin yönetimlerinin ve sınırlarının
değişmesi’…


Ortadoğu’da
Arap Baharı bunun için devreye girdi, darbeler ayaklanmalar bunun için yapıldı,
yönetimler bunun için değişti…


Ama o dönemde
çizilen BOP haritalarına bakarsanız bu büyük çalkantılı değişimin özünde iki
temel olayın yattığını anlarsınız:


1-Türkiye’nin
parçalanması


2-Büyük
Kürdistan’ın kurulması


BOP’un özü ve
amacı zaten budur!


İsrail’in
güvenliği için bölgedeki Arap, Türk ve İran (Fars) ulusal devletlerinin
parçalanması, İsrail denetiminde Büyük Kürdistan’ın kurulması…


Fırat-Dicle su
havzaları, petrol ve enerji kaynaklarının İsrail+Kürdistan, yani Büyük İsrail
devletinin denetimine verilmesi…


Haritalara
bakınca, Musul-Kerkük’ten başlayacak Büyük Kürdistan’ın Anadolu’nun neredeyse
Ankara’ya dayanarak Türkiye’nin Doğu’sunu tamamen kapladığını, güneyde Suriye
üzerinden uzanarak İskenderun ve Hatay’ı da aldığını görürsünüz…


Büyük
Kürdistan-Büyük İsrail planı 1990’dan beri yürürlüktedir…


Ve adım adım
ilerlemektedir…


FETÖ DARBESİ
BOP’UN PARÇASI


15 Temmuz 2016
CIA-FETÖ darbe girişimi BOP planının bir parçasıdır…


Darbe başarılı
olsaydı Türkiye iç savaşa sürüklenecek, TSK ve Türk devleti tümüyle
parçalanacak, Erdoğan ölse de kalsa da Türkiye, askeri birlikler ve sivil
halkın bölündüğü, aylarca sürecek bir iç savaş ortamında bölgelere bölünüp
paramparça olacaktı…


Bu parçalanmış
ortamda, ABD şimdi Suriye’de yaptığı gibi güneyde ve Güney ve Doğu Anadolu’da
PKK-PYD’yi destekleyerek Türkiye’nin bazı bölgelerini fiilen işgal edecek ve
PKK denetimine verecekti… Kürdistan’ın kurulmasında büyük adım atılacaktı…


FETÖ
darbesinin başarılı olması halinde yaşanacak acı gerçek buydu…


Peki ya
başarılı olmaması halinde ne olacaktı?


DARBE ÖNLENDİ,
BOP PLANI DURUYOR


Yani şimdi
yaşadığımız hayatın gerçeğinin ABD-CIA tarafından öngörülen yol haritası ve
planı nedir?


ABD ve CIA’nin
FETÖ’nün TSK’daki 40 yıllık birikimini 40 saatte riske ve çöpe atmasının sonucu
ve bedeli ne olacaktır?..


Burada ABD ve
CIA’nın B Planı devreye girmektedir… Ne için? Tabii yine BOP için!..


Onların bizim
için ne düşünüp ne planladığını gözden kaçırmazsak, başarısız FETÖ darbe
girişimi ardından nelerin nasıl geleceğini de adım adım okuyabiliriz:


ABD-CIA’nın
BOP planını hatırlayalım: 1-Türkiye’nin parçalanması, 2-Kürdistan kurulması…


FETÖ darbesi
başarılı olsa ABD, BOP’u Türkiye’yi askeri ve sivil iç çatışmaya sürükleyerek
hayata geçirecekti…


FETÖ
darbesinin başarılı olmaması ve Erdoğan’ın ülkede duruma yeniden hakim olması
üzerine şimdi Türkiye nasıl parçalanacak?…Büyük Kürdistan nasıl kurulacak?..


B PLANI:
TÜRKİYE’Yİ NATO’DAN ATMAK


Bunun için
şimdi Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Batı’dan, AB’den, NATO’dan
uzaklaştırılması, NATO ittifakından koparılması, Avrupa’dan tümüyle dışlanması
gerekiyor…


Böylece ABD,
Avrupa ve NATO, Erdoğan liderliğinde otoriterleşen, diktalaşan ve uluslararası
camiadan kopup uzaklaşan bir Türkiye’ye karşı laik ve demokratik PKK-PYD’nin ve
Kürtlerin arkasına geçecekler…


FETÖ
ÇETESİ’NİN BAŞARISI: TSK’YA AĞIR DARBE


FETÖ darbesi
TSK’ya ve Türk devletine ağır bir darbe vurdu…


TSK’da komuta
kademesinin yarısı tasfiye oldu, geriye kalan yarısı sindirildi ve pasifize
edildi…


Türk ordusunun
Türk milleti nezdindeki itibarı sıfırlandı…


Şerefli Türk
ordusu üniforması taşıyan erler, subaylar sokaklarda dövüldü, linç edildi…


TSK çok ağır
bir darbe aldı, fiilen parçalandı, yaralandı…


Türk devleti
de ağır bir darbe aldı…


Yargıda,
poliste, çeşitli devlet kurumlarında yuvalanmış onbinlerce FETÖ’cünün tasfiyesi
ile devlet mekanizması adeta boşaldı, felce uğradı…


Türk ordusu,
Türk devleti, askeriyle, polisiyle, yargısıyla adeta ‘sıfırdan inşa’ noktasına
geldi…


Demek k,
ABD-CIA’nın FETÖ üzerinden denediği ‘Türk devletini parçalama’ planı, B Planı
olarak büyük ölçüde işledi…


ABD ERDOĞAN
ELİYLE FETÖ’YÜ YERLEŞTİRDİ, KUMPAS’TA KULLANDI


Zaten ABD-CIA,
BOP Planını 2007’den itibaren Erdoğan liderliğindeki ABD iktidarı eliyle, yine
yargı ve polisteki FETÖ unsurlarını kullanarak Ergenekon-Balyoz davalarını
kurgulamış, Türk ordusundaki Kemalist, Atatürkçü, aydın subayları kumpas
davalarla tasfiye ederek yerlerine en kritik noktalara FETÖ’cüleri
yerleştirmişti…


FETÖ darbe
girişiminin ön hazırlığı, ABD-CIA’nın Türkiye’yi parçalamada A Planı’nın
birinci aşamasıydı, ikinci aşama yerlerine FETÖ’cü subayları adım adım
yerleştirmekti…


Erdoğan’ın
liderliğindeki AKP yönetimi, ABD-CIA’nın yönettiği bu sürece (Ergenekon-Balyoz
kumpasları), ‘Alnı secdeye değen adamları göreve getirme’ ve ‘devleti
İslamcılaştırma’ hayalleri ile destek verdi…


Erdoğan’ın
liderliğindeki AKP yönetimi, bile bile isteye isteye, FETÖ’nün onbinlerce
adamını polise, yargıya ve TSK’ya yerleştirdi…


Çünkü Erdoğan
liderliğindeki AKP yönetimi 2002-2014 arasındaki 12 yıl boyunca FETÖ’cüleri
devlette kendisine ‘Hizmet edecek İslamcı kadrolar’ olarak gördü, böyle
değerlendirdi ve böyle kullandı, kullanmaya çalıştı…


Erdoğan
liderliğindeki AKP yönetimi, Ergenekon ve Balyoz’da bile bile isteye isteye
FETÖ’cü kadroları TSK’dan Atatürkçü ce Cumhuriyetçi subayların temizlenmesi
için kullandı, yerlerine FETÖ’cü subayları getirdi…


Askeri
personeli fişleyen MİT bu sürece destek verdi…


MİT’in Cemaat
kadrolarını Genelkurmay’a ihbar ettiği, ancak Genelkurmay’ın sessiz kaldığı
iddiası, Erdoğan’ın tüm YAŞ kararlarını denetlediği ve yönlendirdiği 2007-2014
yılları arasında, FETÖ’cü (darbeci) generallerin TSK’ya çöreklenmesinde esas
sorumlunun Gül-Erdoğan ve siyasi iktidar olduğu gerçeğini örtemez…


Erdoğan
liderliğindeki AKP’nin FETÖ ile arasının açılma tarihi 17-25 Aralık 2014’tür…


Çünkü FETÖ’yü
denetleyen ABD-CIA ekibi bu tarihte Erdoğan’ı devirmek için FETÖ’cü polis ve yargıyı
devreye sokarak düğmeye basmıştır…


Erdoğan bu
ABD-CIA-FETÖ darbe girişimini, sokak kavgası stilinde, FETÖ’cü yargı ve polisi
tekme tokat dövüp atarak, kovarak engellemiştir…


15 Temmuz 2016
ABD-CIA-FETÖ’nün Erdoğan’a ikinci darbe girişimidir…


Erdoğan bu
ikinci darbe girişimini de Atatürkçü TSK mensupları, tanklara karşı sokağa
dökülüp canını hiçe sayan fedakar Türk halkı ve Enişte sayesinde atlatmıştır…


Ama
ABD-CIA’nın BOP planı ortada durmaktadır…


TÜRKİYE DARBE
İLE UĞRAŞIRKEN KÜRT KORİDORU İLERLED
İ


Hatta Türkiye
darbe ile uğraşırken, ABD-CIA, Kuzey Suriye’de açılmak istenen Kürt koridorunu
ilerletmiş, stratejik Menbiç kasabasını IŞİD’den alıp PKK-PYD’ye teslim etme
aşamasına gelmiştir…


FETÖ’cüler
TSK’yı ve halkı parçalarken, ABD ve CIA Kürdistan’ı kurma yönünde ilerlemiştir…


Başarısız FETÖ
darbe girişiminin ABD-CIA açısından başarısı, TSK’nın kapasitesini vurup Irak
ve Suriye’de PKK-PYD’ye müdahale ihtimalini engellemek olmuştur…


Ayrıca
başarısız FETÖ darbe girişiminin ABD-CIA açısından diğer başarısı, TSK ve Türk
devleti içinde parçalanma boyutuna varan derin kırılmalar yaratmak olmuştur…


Erdoğan
liderliğindeki AKP’nin Türk devleti ve Türk ordusundaki bu derin kırılma ve
parçalanmaları kısa sürede onarması kuşkuludur…


ERDOĞAN’IN
2023 VİZYONU ‘İSLAM CUMHURİYETİ’ ELİNDE PATLADI


Çünkü Erdoğan
liderliğindeki AKP’nin Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve 1923-2023
vizyonu ve perspektifi eksiktir ve sakattır…


Erdoğan
liderliğindeki AKP, Atatürk Türkiyesi’ni 2023’te bir İslam Cumhuriyeti’ne
dönüştürmeyi hedeflemiştir ve FETÖ’cü kadroları bu amaçla 12 yıl boyunca
TSK’ya, polise, devlete sayıları onbinleri bulan şekilde yerleştirmiştir (17
Aralık 2014’ten beri şu ana kadar kamuda tasfiye edilen FETÖ’cülerin sayısı 100
bini geçmiştir)…


AKP
Türkiye’nin 2023 vizyonunu FETÖ’cü kadroları 12 yıl boyunca devlete
yerleştirerek dinamitlemiştir…


Erdoğan
liderliğindeki AKP, Atatürk düşmanı, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı FETÖ’cüleri
‘İslamcı’ diye sevmiş, onları bağrına basmış, onların çeşitli hilelerle
sınavları manipüle ederek onbinler halinde devlet kadrolarına yerleşmesini
desteklemiştir…


Çünkü Erdoğan
liderliğindeki AKP’nin 20123 vizyonu Atatürk Cumhuriyeti’ni bir İslam
Cumhuriyeti’ne dönüştürmekti…


Bu yüzden
Erdoğan ve AKP, liyakati, hakkaniyeti hiçe sayarak, FETÖ’cü kadroları ‘İslamcı’
yaftasıyla bağırlarına basarak devletin en güvenli yerlerine, ofislerine,
mahremlerine yerleştirdiler…


Erdoğan
liderliğindeki AKP şimdi ‘koynumuzda yılan besliyormuşuz’ duygusuyla şaşkın ve
perişan…


Erdoğan’ın
2023 İslamcı Türkiye planı FETÖ yüzünden elinde patlamış durumda…


Erdoğan şimdi
neye sarılacağını bilemiyor…


Atatürk’e
sarılsa bir türlü, Cumhuriyet değerlerine sarılsa kafası basmıyor…


Oysa
ABD-CIA’nın 2023 için ‘Parçalanmış Türkiye-Büyük Kürdistan’ Planı kapı gibi
Erdoğan’ın önünde duruyor…


Bu Erdoğan’ın
Çözüm sürecinde ve Irak’ta Barzani üzerinden destek verdiği BOP Planı…


Erdoğan’ın
‘Ben BOP Eşbaşkanı oldum’ diye övünerek gezdiği yılları hatırlayalım…


İşte
ABD-CIA’nın FETÖ’cüleri kullanarak yaptığı 15 Temmuz 2016 Darbesi, Bölünmüş
Türkiye/Büyük Kürdistan BOP Planı’nı gerçekleştirmek için yapılmış bir
darbeydi…


Tekrarlayarak
anlatma nedenimiz şu:


Erdoğan şimdi
2023’e 7 yıl kala FETÖ’cü darbe ile büyük bir sorumluluk altına girdi…


Türkiye’nin
yönünü ve vizyonunu belirleyecek…


Türkiye
Batı’ya mı, Doğu’ya mı gidecek?…


Erdoğan hangi
değerlere, ilkelere sarılacak?


İslamcı
değerlere mi, yoksa laiklik, vatandaşlık ve Atatürk ilkelerine mi?..


Erdoğan BOP’un
ana fikri olan Türkiye’nin ve Türk devletinin parçalanmasını nasıl engelleyecek?


Erdoğan
ABD-CIA-FETÖ’nün BOP Planını bozabilecek mi?


Darbe yemiş ve
ağır yara almış TSK ve Türk devletini hangi ilkeler etrafında onaracak, hatta
yeniden kuracak?


Türk devletini
ve Türkiye’yi kurtarmak için başından beri sarıldığı ‘Başkanlık sistemi’ne mi
yönelecek?


Yoksa artık
‘Gazi’ sıfatını da kazanmış TBMM ve parlamenter sisteme yeniden sahip çıkıp
güçlendirmeye mi çalışacak?


Erdoğan
ABD-CIA-FETÖ darbesinden sonra Türk devletinin parçalanmaması için garantiyi
yine kendi şahsında mı görecek, yoksa 100 yıl önce Atatürk’ün evrensel bir
lider olarak yaptığı gibi Cumhuriyet kurumlarını, ilkelerini güçlendiren, güçlü
vatandaş yaratmayı öngören vizyonuna mı sahip çıkacak?


FETÖ darbesi
ile geldiğimiz nokta ve Saray’a bir uyarı bombası gibi düşen soru şu:


Erdoğan 2023’e
7 kala Atatürk’ü anlayacak mı?…


Erdoğan 2023
için zor bir Cumhuriyet ve Atatürk sınavına giriyor…


Üstelik şimdi
soru ve yanıtları kopya olarak verecek FETÖ’cüler de yok!…


Allah’ın lütfu
bu!


Haydi kolay
gelsin!…