DÖRT PARMAK YANİ
“RABİA” İŞARETİNİN ANLAMI !.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip
Erdoğan, katıldığı her toplantıda kendisini ayakta alkışlayanlara selam
verirken, sağ elinin başparmağını avucuna doğru kıvırarak ve elinin dört
parmağını gererek artık simge haline gelen bir jestle karşılık veriyor.  Bu selamın ve el hareketinin adına “Rabia”
simgesi dendiğini de kendisinden öğrenmiştik.

Sayın Erdoğan, bu selamlama jesti ile tek millet,
tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusunu yaptığını ifade buyurmaktadır.

Rabia işaretinin acaba gerçek ve tarihsel anlamı
bu mudur?

Sayın Tayyip Erdoğan’ın kalfalık dönemi ile
başlayan diğer Arap ülkeleri ile yakın ilgisi, bölgenin güçlü devleti Mısır
üzerinde yoğunlaşmıştı.  Çünkü Mısır
uygarlığı, tüm diğer Arap kökenli devletler üzerinde özel bir konuma
sahiptir. 

Uzun yıllar Mısır Devleti’nin başında olan
Mübarek makamından alaşağı edilince, iktidarı İhvan (Müslüman Kardeşler)
Partisinin güçlü ismi Mursi ele geçirmişti. 
Mursi’nin iktidarı ise sorunlarla dolu geçmiş ve karşı darbe ile
başkanlıktan indirilerek yargılanmaya başlamıştı.  Hem Mursi taraftarları ki, bu grup İhvan adı
verilen Siyasi İslam ve Selefi grubunu temsil ediyordu, hem de Mursi karşıtları
sayılan ve ülkelerinde gerçek demokrasi için birleşenler karşı karşıya
gelmişlerdi.

Bir tür iç savaş konumuna dönüşen çatışmalar için
seçilen ana mekân Rabiatul Adeviye Meydanı olmuştu.   Bu alan içerisinde yer alan Mursi
taraftarları ise Rabia işareti (yani dört parmak) yaparak birbirlerini tanımaya
çalışıyorlardı.   Kendilerine simge
yaptıkları Rabia işareti bağımlısı oldukları İhvan harekâtının simgesini ve bir
tür Siyasal İslam’ın zaferini işaretliyordu.

Bu simge, Sayın Erdoğan tarafından ülkemizde
tanıtıldı.  Bizim sözüm ona Liberal
Demokratlar (!) olarak geçinenlerimiz, yani AKP safında yer alan ve Siyasal
İslam’a kendilerini yakın sayanlar da Mursi yandaşlarının ‘Dört Parmak’ yani
“Rabia” işaretini artık ülkemiz içerisinde simge yapmaya başlamışlardı.  Bırakın bizim AKP’ye yakınlık duyan
siyasileri, kendilerini sanatçı olarak tanıtan bazı şarkıcılar ve bazı
futbolcular bile bu işareti yapıp secdeye varmaya başladı.  

Rabia, sözcük anlamı olarak Arapça da 4’üncü
anlamını taşıyor iken, bazı çok bilenlerce (!) 
Siyasal İslam’ın zaferinin simgesi olarak tanıtılmıştı.  Acaba böyle mi idi?

Bu sorgulamaya vardığımızda ise bize Rabia
işaretinin ilk kullanıcısını ve gerçekten hangi anlamda kullanıldığını internet
dostumuz Sayın Gürbüz Evren anlatıyor. 
Kendisine şükranlarımızı sunuyorum bu bilgiyi paylaştığı için.  Sayın Gürbüz Evren şu bilgileri veriyor
bizlere, birlikte izleyelim;

Muaviye bin Ebu Süfyan kimdir bilir misiniz?

 Emevî
hanedanının kurucusu Muaviye, 657 yılındaki Sıffın Savaşı’nda, Hazreti Ali’yi
yenememiş, ancak hakemleri ikna ederek, alavere dalavere ile kendini Halife
ilan etmişti.

 Bu dönemde
Müslümanlar; Muaviye taraftarları (Sünniler), Ali taraftarları (Şiiler),
Tarafsızlar (Hariciler) olarak bölünmüştü. 
Muaviye’den yana tavır alan Hariciler ise bir süre sonra Hazreti Ali’yi
öldürmüştü.  Muaviye ise, bir süre sonra
da Hazreti Ali’nin çocukları, Peygamberin de torunları olan Hazreti Hasan ile
Hazreti Hüseyin’i öldürtmüştü.

Özellikle Hazreti Ali’nin öldürülmesinden sonra
Halifeliğini sağlama alan Muaviye, her fırsatta Ali’yi ve Şiileri yok saymak ve
de dışlamak için taraftarlarına, Dördüncü Halife’nin kendisi olduğunu DÖRT
PARMAK işaretini yaparak ilan etmişti, taraftarları da aynı işareti
kullanmıştı.  Bundan sonra gidilen
savaşlarda da Muaviye’nin ordusundaki askerler bu işareti yapar olmuşlardı.

Zaten “Rabia” ismi, Muaviye ailesinde bir takıntı
idi.  Zira Muaviye bin Ebu Süfyan’ın
dedesinin adı da Rabia’dır.  Kureyş
aşiretinin liderlerinden olan dede Rabia, torununa, “adıma uygun davran,
önemini unutma” tavsiyesinde bulunmuştur.

Sünni kesimin temsilcisi olduğu iddia edilen, ama
İslamiyet’te ilk ağır sorunları yaratan Muaviye’nin DÖRT PARMAK işareti, bugün
Mısır’da, Sünni İslam’ın yılmaz savunucuları olarak gösterilen bağnaz Siyasi
İslamcıların yani Mursi yandaşlarının ve İhvan (Müslüman Kardeşler) örgütünün
işaretine dönüştü.   Acaba yandaşları şimdi de gerçek dördüncü
halifeliğin Mursi ile devam ettiğine mi inandırılmışlardı?!.

Dedim ya, dünyadan bihaber bazı futbolcular ile
sanatçı denilen bir takım şarkıcı takımı da bu işareti yapıyor.   Konuyu derinlemesine araştırmak için çaba
göstermeyen ve mütedeyyin olmanın ötesinde, bazı simgelerle İslam adına ayak
oyunu yapılabileceğini asla düşünemeyen müminlere de bağnaz Siyasal Dinci olan
İhvan ve Müslüman Kardeşler Örgütü’nün simgesine safça inanmak düşmüştü
anlaşılan.

Sayın Tayyip Erdoğan ise ülkemizde ‘Rabia’
sembolünü bizzat kullanarak hemen her fırsatta işaret buyuran bir
liderdir.  Kendi yorumu ile bu işaretle;
“tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” kavramını vurguladığını ifade
buyurmaktadır.  Bu yaklaşımına saygı duyuyor
olmakla birlikte, Sayın Erdoğan acaba bu simgenin “Dördüncü Halife Benim!”
anlamı ile kullanıldığını kendisine söylemeyen bazı danışmanlarının ve
özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendisine bu simgenin yanlış
anlaşılabileceğini ve maksadı aşan bir jest olabileceğini ne zaman
anlatacaklarını itiraf edeyim ki merak ediyordum.  Belli ki, iş başa düştü!..


Erdal Akalın (28.11.2017)